WNT verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten.
Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Claude Sun, jednatel WNT Europa

Cílem je náš zákazník, nikoliv my

Claude Sun, jednatel WNT Europa

WNT Geschäftsführer Europa, Claude Sun
WNT Geschäftsführer Europa, Claude Sun

Claude Sun, jednatel společnosti WNT Europa, je člověk, který nejen že vyjadřuje hodnoty firmy WNT, nýbrž tyto hodnoty i ztělesňuje. Vtělení se do pozice zaměstnanců a zákazníků považuje za stejně důležité, jako svoji připravenost poskytovat neustále prvotřídní služby, od čehož se odráží úspěšná činnost firmy. Oblast jeho působnosti je široká. Je hlavou firmy s 30.000 zákazníky v Evropě, která má zastoupení ve většině evropských zemí. Pro WNT pracují pouze odborníci, protože jen tak lze zajistit, aby principy a hodnoty podniku dopadaly v tržním prostředí na úrodnou půdu. 

 

 

Pane Sune, proč je kontakt se zákazníkem tak důležitý?

Klíčem k našemu úspěchu je náš prodejní tým, naši inženýři, kteří se pohybují na různorodých trzích. Naši zákazníci musí mít pocit, že je obklopují odborníci, kteří hovoří jejich řečí, stejně uvažují a rozumí jejich potřebám a požadavkům. WNT je sice celoevropskou organizací, prodejní síť má ovšem velmi regionální charakter.

 

Díky blízkému kontaktu se zákazníkem lze lépe identifikovat jeho požadavky. Máte stejný názor?

Přesně tak. Využíváme informací, které získáváme, neboť každý trh má jinou strukturu a tudíž se liší i požadavky zákazníků. Zákazník nám sdělí, co potřebuje, a my jeho požadavek zahrneme do našeho rozsáhlého standardního programu. Nakonec je každá prodejní organizace WNT sama odpovědná za vlastní obrat, proto se bez bezprostředního kontaktu s trhem neobejdeme. Neustále jsme v kontaktu s našimi evropskými pobočkami,  organizujeme školení a hodně diskutujeme o jejich potřebách, aby mohly optimálním způsobem uspokojovat požadavky zákazníků působících na jednotlivých trzích.

Přenášíme požadavky na naši mateřskou společnost Ceratizit, která vyrábí standardní produkty pro konkrétní trh. Zkrátka a dobře reagujeme na specifické požadavky konkrétních zákazníků, přičemž zohledňujeme prostředí místního trhu. Naše filozofie spočívá v tom, být nablízku a poskytovat vhodná řešení.

 

Zcela dle hesla „think global, act local“, nebo se mýlím?

Je to tak. Kompletní služby, které poskytujeme, stojí na této filozofii: Od doručení zboží hned příští den až ke katalogům, které se vydávají v konkrétní jazykové mutaci. Bude-li to nutné, pak bychom vydávali dokonce katalogy pro regiony, v nichž se hovoří jiným jazykem než ve zbývající části příslušného státu.
Ovšem taková rozhodnutí musí učinit samotné pobočky v jednotlivých zemích, protože prostě svůj trh lépe znají. 

 

Regionální dceřiné společnosti se tedy těší Vaší velké důvěře?

V každém případě. Naše dceřiné společnosti mají naši plnou důvěru a za činnost v zemích své působnosti nesou samy odpovědnost. Naše vztahy jsou velmi dobré, proto se vzájemná důvěra snadno rozvíjí. Patří to k základnímu kapitálu naší společnosti, který je pro nás velmi důležitý. Musíme akceptovat skutečnost, že se mentalita lidí v jednotlivých zemích navzájem liší.
Z tohoto důvodu investujeme hodně času a úsilí do proškolování našich zaměstnanců a personálního koučinku společně s našimi vedoucími pracovníky, abychom je lépe pochopili a mohli si navzájem vyměňovat informace.
Další výhodou je náš týmový duch. Věříme, že určitý tým může být úspěšný pouze tehdy, když jsou úspěšní všichni jeho členové. Ceníme si sportovního ducha i rodiny.

 

Dívají se na to Vaši zákazníci stejně?

Ano, neboť mají pocit, že naší prodejní síti mohou důvěřovat.
Myslím si, že je to možné pouze tehdy, když z naší pozice coby vedení společnosti budeme důvěřovat našim zaměstnancům. Velmi věříme tomu, co děláme.

 

Hovoříte mnohem více o základních hodnotách než o obratu či hospodářských výsledcích. Můžete nám to vysvětlit?

Naše práce je samozřejmě zaměřená na dosahování pozitivních výsledků, a stejně jako ve sportu je třeba mít k dispozici vysoce motivovaný tým, aby bylo možné následně sklízet úspěchy. Musíte svému týmu věřit a podporovat jej. Pevně věříme naší filozofii.

Máme velmi početný tým reprezentovaný různými osobnostmi. Snažíme se pochopit stanoviska našich lidí a hovoříme s nimi o našich silných stránkách, nikoliv o našich nedostatcích.
Úspěch se pak dostaví automaticky. To ovšem neznamená, že nás nezajímají výsledky. Ve skutečnosti tvrdě pracujeme na dosažení cílů, které jsme si předsevzali. Náš prodejní tým je úspěšný, protože má k dispozici veškeré prostředky nutné pro navázání úzké spolupráce se zákazníkem - vysoce kvalitní nástroje, rychlou realizaci zakázky a rozsáhlý sortiment zboží. Naším úkolem je připravit pro naše prodejce takové podmínky, aby se mohli věnovat pouze svým zákazníkům. Jejich úkol opět spočívá v dosahování optimálních výsledků pro svůj region ve spolupráci se svými zákazníky. 

 

Vypadá to mnohem snadněji, než to ve skutečnosti je…

Přirozeně to chce svůj čas, abychom zjistili nejvhodnější způsob vedení týmů a osvojili si jejich kulturní specifika, odměnou jsou nám ovšem pozitivní výsledky. Nejdůležitější ovšem je, aby zákazník cítil, že má za sebou kompetentní tým odborníků.
Cílem je náš zákazník, nikoliv my.

 

Vědí vlastně Vaši zákazníci, že se za firmou WNT skrývá Ceratizit?

Ano, dobře to vědí a Ceratizit je i garantem kvality, kterou nabízíme. Nejsme obchodníky, nýbrž prodejní organizací společnosti Ceratizit nabízející produkty malým a středně velkým výrobním podnikům. Garantujeme stabilitu produktů a jejich vysokou kvalitu a jsme schopni zákazníkovi nabízet neustále tentýž produkt. Zní to možná konzervativně, ovšem zákazník na tom vydělá.
Naší velkou výhodou je i výzkum a vývoj nových nástrojů naší mateřskou společností Ceratizit, které naši zákazníci potřebují pro svoje nové projekty.

 

Jak vidíte budoucí tržní perspektivu společnosti WNT?

Naše firma je relativně mladá a náš podíl na trhu činí zhruba 6 až 7 procent. To znamená, že ve všech tržních segmentech zaznamenáme ještě další růst – zvláště pak v zemích jako je Česká republika, Polsko a Maďarsko, v nichž aktivně působíme teprve 10 let. Každý rok evidujeme kontinuální růst a v evropských zemích získáváme stále větší podíl na trhu. Momentálně přemýšlíme o tom, jak bychom se mohli svojí filozofií „think global, act local“ přiblížit asijskému trhu. V tomto koutu světa se máme ještě co učit, ovšem tamější trhy jsou pro nás skutečně velmi zajímavé. 

 

Trh se neustále mění. Jakým způsobem reagují Vaši zákazníci na tyto nové trendy?

Mělo by být jasné, že naši evropští zákazníci budou i v budoucnu vyhledávat kvalitní produkty, zatímco levné produkty zůstanou v Asii. Naši zákazníci ovšem musí být v budoucnosti jistě flexibilnější. Nebudou muset plánovat dopředu, ale budou muset klást neustále vyšší požadavky na kvalitu. Jediným řešením pro naše zákazníky bude spolupráce s dodavateli, kteří budou schopni velmi operativně zajišťovat požadovaný servis a flexibilně dodávat potřebné nástroje.

Myslím, že v tom je síla firma WNT, v tom jsme dobří. Výrobní podniky jsou vystaveny mnohem silnějšímu tlaku. Jsou nuceny snižovat svoje náklady, pracovat rychleji, snižovat stavy skladových zásob, nabízet vyšší kvalitu a vyrábět stále komplexnější produkty. Naší silnou stránkou jsou vysoce kvalifikovaní servisně-techničtí zástupci, kteří jsou plně k dispozici svým zákazníkům, s nimiž sdílejí svoje know-how. Z tohoto důvodu procházejí naši zaměstnanci intenzivním školením, aby mohli svým zákazníkům předávat aktuální technické novinky, které potřebují pro svůj rozvoj. V oblasti třískového obrábění jsme odborníky.

 

zurück