WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
Daha fazla bilgi için, lütfen Gizlilik Politikasına bakınız.

KULLANIM KOŞULLARI

CERATIZIT ve/veya bağlı şirketleri ("CERATIZIT"), siteyi "wnt.com" kullandığınızda ("Web sitesi") ya da web sitesinden alışveriş yaptığınızda, CERATIZIT'nin ürünlerini veya hizmetlerini ya da yukarıdaki bağlamlardan biriyle CERATIZIT'nin sağladığı yazılımı kullandığınızda (tümü "CERATIZIT hizmeti" veya "CERATIZIT hizmetleri" size web site işlevi ve diğer ürünleri ve hizmetleri sunar. CERATIZIT, işbu sitede listelenen kullanım koşullarına tabi olarak CERATIZIT hizmetlerini sunar.

 

1 İZİN VERİLEN KULLANIM

CERATIZIT hizmetlerini her kullanımınızda, gelecektekiler dahil, siz ve CERATIZIT arasındaki tüm iş ilişkilerinde aşağıdaki kullanım koşulları geçerlidir.

Portalın yalnızca iş için kullanımı amaçlanmıştır. Bu kullanım koşulları amacı çerçevesindeki işletmeler, ticari veya bağımsız profesyonel faaliyetlerini yasal işlemlerle yerine getiren bireyler, yasal kuruluşlar ya da yasal olarak oluşturulmuş sınırlı ortaklıklardır (bundan sonra "Müşteriler" olarak anılacaktır).

Yalnızca işbu kullanım koşulları geçerlidir; bunlarla çatışan veya iş koşullardan türetilen müşteri koşulları tanınmaz.

 

2 VERİ KORUMA

Lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

 

3 ELEKTRONİK İLETİŞİM

Sizinle e-posta, bildirimler ya da web sitesindeki diğer iletişimler aracılığıyla veya herhangi bir elektronik biçimde iletişim kurduğumuzda, tüm elektronik iletişimlerimiz, yasal hükümler aksini öngörmediği takdirde, her iki taraf için de bağlayıcıdır.

 

4 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web stiesinin tüm içeriği CERATIZIT'nin ya da içeriği tedarik eden veya web sitesinde kullanıma sunan üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Diğerlerinin yanı sıra, telif hakkı, patent, tescilli marka koruma ve veri tabanı hakları ile ilgili Alman yasaları ve uluslararası yasalar geçerlidir.

Tüm hakları saklıdır. CERATIZIT ve lisans verenleri tedarikçileri, hak sahipleri ya da diğer içerik tedarikçileri, işbu kullanım koşullarında ya da başka bir yerde açıkça kendilerine verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Özellikle aşağıdaki hükümler geçerlidir:

Alıntı olarak bile, sözleşme çerçevesindeki ilişkimiz dışında web sitemizdeki içeriğin kullanılmasına, veri koleksiyonunun ve özütleme programlarının kullanılmasına ve CERATIZIT'nin ticari marka ve etiket haklarının kullanılmasına izin verilmez. 

Açık yazılı iznimiz olmadan, CERATIZIT'ye ait olan bir ticari markayı, logoları ya da diğer telif hakkı korumalı bilgileri (resimler, metin, sayfa düzeni ya da biçimi gibi) içermek üzere çerçevelerimizi veya çerçeveleme tekniklerimizi kullanamazsınız.

Açık yazılı iznimiz olmadan, CERATIZIT'nin adı veya ticari markaları ya da logolarının yanındaki üst etiketleri veya diğer "gizli metni" kullanamazsınız.

CERATIZIT yazılımını değiştiremezsiniz ve onu yalnızca CERATIZIT'nin sağladığı bir CERATIZIT hizmetinden yararlanmak üzere ve buna kullanım koşullarının izin verdiği ölçüde kullanabilirsiniz

CERATIZIT üçüncü taraflarını fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal endişeleri doğurabilecek bir yolla kullanıldığını düşünüyorsanız lütfen bunu bize bildirin.

 

5 ÖZEL HÜKÜM:  CAD VERİLERİ

CERATIZIT, ücretsiz indirilebilir katalog öğeleri için Bilgisayar Destekli Tasarım verileri (CAD verileri olarak da adlandırılır) oluşturur. CAD verileri, araç seçimine yardım amacıyla kaynak olarak sağlanır ve işbu kullanım koşullarında söz konusu katalog öğelerine ait özelliklerin ek bir tanımını oluşturduğu bilhassa kabul edilmez. Her bir durumda, bizden satın alınan aracın sözleşmeye uygun olup olmadığını ve amaçlarınıza uygun olup olmadığını bağımsız olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

İndirdiğiniz CAD verilerinin değiştirilmesi, işlenmesi, kopyalanması ve/veya üçüncü taraflara devredilmesi ve/veya üçüncü taraflarını kullanımına sunulmasına karşı tasarlanmış tüm önlemlerden sakınmalısınız.

 

6 HESABINIZ

Kullanım için önkoşul CERATIZIT hizmetlerine ücretsiz erişim için kayıt olmanızdır. CERATIZIT hizmetlerini kullanmak üzere kayıt ve erişim için yetki verme yoktur.

Kayıt, başarıyla bir müşteri hesabı ("Hesap" açılmasıyla tamamlanır. Kaydolduğunuzda, çevrimdışı satışlardan da sorumlu olan bir satış şirketine yönlendirilirsiniz. Portal üzerinden gerçekleşen müşteri siparişleri için, bu satış şirketi her zaman müşterinin sözleşmeli iş ortağı olur. 

Kayıt yalnızca temsil yetkisine sahip bir birey tarafından gerçekleştirilebilir. Kayıt sırasında girilen tüm verilerin tam ve doğru olduğundan emin olun. İşbu verilerin değişmesi halinde bizi hemen bilgilendirmelisiniz.

Kaydolduğunuzda istediğiniz zaman değiştirebileceğiniz bir erişimi parolası seçersiniz. Erişim parolası her zaman gizli tutulmalı ve üçünc taraflarla paylaşılmamalıdır. Bir CERATIZIT hizmetini kullanırken, hesabınızın ve parolanızın gizliliğini sağlamaktan ve bilgisayarınıza erişimi kısıtlamaktan siz sorumlusunuz ve yasaların izin verdiği ölçüde, hesabınız veya parolanın kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerle ilgili sorumluluğu üstlenmeyi kabul edersiniz. Parolanızın gizli tutulmasını ve güvenli bir yerde depolanmasını sağlamak üzere tüm gerekli adımları atmalısınız ve üçüncü bir tarafın parolanızı öğrendiğini ya da yetkilendirme olmadan parolanızı kullandığını veya bunun gerçekleşebileceğini düşündürecek bir nedene sahipseniz bizi hemen bilgilendirmelisiniz. Bize verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve tam olmasını sağlamaktan ve bu bilgilerle ilgili değişiklikleri bize bildirmekten siz sorumlusunuz. Bize verdiğiniz bilgilerin büyük kısmının yanı sıra hesap ayarlarınızı web sitesinde görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

CERATIZIT hizmetlerini kötüye kullanmanıza izin verilmemesi açık koşuluyla erişim izini verilir. Başka bir deyişle, hizmetleri CERATIZIT hizmetini ya da buna erişimi herhangi bir şekilde kesintiye uğratabilecek ya da hasar verecek yahut bir şekilde bunun üzerinde etkisi olabilecek biçimde kullanamazsınız. CERATIZIT hizmetlerini yalnızca yasalarını izin verdiği ölçüde kullanabilirsiniz. CERATIZIT'nin verdiği kullanım hakları işbu kullanım koşullarına uymazsanız geri alınabilir.

 

7 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  

Hesabınız etkinleştirildiğinde lisans sözleşmesi başlar. Lisans sözleşmesinin zaman sınırı yoktur ve devredilemez ve toolingcenter'a münhasır olmayan erişim verir.

Lisans sözleşmesini gelecekte etkili olmak üzere, istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

CERATIZIT, ayın sonundan itibaren 14 günlük bir bildirim süresiyle, istediği zaman, lisansın standart sonlandırılmasını gerçekleştirebilir. Erişimi engellemenin yanı sıra olağanüstü sonlandırma da tabidir.

 

8 ÖZEL OLARAK ENGELLEME

Geçerli yasaları ya da işbu kullanım koşullarını veya sizinle bizim aramızdaki diğer sözleşmeleri ihlal ederseniz, web sitesindeki CERATIZIT hizmetlerini tamamen ya da kısmen kısıtlama ve içeriği kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutarız.

CERATIZIT kendi meşru çıkarlarını korumak için, yasal hükümleri ya da işbu kullanım koşullarından doğan yükümlülükleri ihlal ettiğinize dair somut bir kanıt varsa erişiminizi kısmen ya da tamamen geçici olarak engelleme hakkını saklı tutar.

CERATIZIT olası diğer iddialarda bulunma hakkını saklı tutar.

CERATIZIT, engellendiğiniz ve bunun nedeni konusunda sizi hemen bilgilendirir. Sizden engellemenin nedenlerine karşı bir müdahale de bulunmanız istenir. Bu isteğe makul bir süre içinde yanıt vermezseniz CERATIZIT sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olur. Bu size geri ödeme alma hakkı sağlamaz

 

9 BİZİM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Sürekli olarak, CERATIZIT hizmetlerinin kesintisiz olarak kullanılabilmesi ve iletimlerin hatasız olmasını sağlamaya çalışırız. Ancak İnternet'in doğası nedeniyle bu garanti edilemez.

CERATIZIT'nin yükümlülüğü, hasarın nedeni CERATIZIT'nin sorumluluğunu ihlal eder biçimde kasten ya da ağır ihmali kaynaklı olduğu ölçüde, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaz.

CERATIZIT ayrıca, temel sorumlulukların ağır ihmal sonucu ihlali, sözleşmenin amacının yerine getirilmesini tehdit eden ihlal ya da sözleşmenin düzgün şekilde yürütülmesi için karşılanması gerekli olan ve sizin düzenli olarak uyumuna bağlı olduğunuz sorumlulukların ihlalinden de sorumludur. Ancak söz konusu durumda CERATIZIT, işbu sözleşmenin türü için normal olan öngörülebilir hasarlardan sorumlu olmaz.

Yasaların izin verdiği ölçüde CERATIZIT kendini tüm yükümlülüklerden muaf tutar. Ancak, yukarıdaki yükümlülük kısıtlaması, üçüncü bir tarafın yaşamına, vücut bütünlüğüne ya da sağlığına verilen zarar, bir garanti sözünün yerine getirilmemesi ya da bilerek gizlenmiş hasar hallerinde geçerli değildir.

 

10 DÜZENLEMELER 

İşbu kullanım koşulları dahil, CERATIZIT, hizmetler ve bunların kuralları ve yönetmeliklerinde en az iki haftalık makul bir bildirim süreciyle istediğimiz zaman değişikli yapma hakkını saklı tutarız.

 

11 SÖZLEŞMENİN AKDİ

Web sitemizde sunulan bir ürüne yönelik siparişiniz bir satın alma sözleşmesi akdi teklifi oluşturur. Sözleşmeli iş ortağınız yönlendirildiğiniz satış şirketidir. İşbu satış şirketiyle akdedilen sözleşme için, adı geçen şirketle üzerinde anlaşılan hükümler geçerlidir. Ancak, sipariş alınan ürün size sevk edilene ve işbu sevk ikinci bir posta ya da başka bir yolla onaylanıncaya kadar (Sevkıyat Teyidi) bir satın alma sözleşmesi mevcut sayılmaz.  Siparişiniz birden fazla pakette sevk edilirse her bir paket için ayrı bir Sevkıyat Teyidi alabilirsiniz. Söz konusu durumda, listelenen ürünlerle ilgili her bir Sevkıyat Teyidi için ayrı bir satın alma sözleşmesi bulunur.

 

12 SÖZLEŞME AYRINTILARIMIZ

İşbu web sitesi CERATIZIT GmbH tarafından işletilmektedir. İletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437,

Almanya'da sicil sahibi, Alman Ticari Sicili sicil numarası, HRB3524 AG Kempten

Ticaret Sicil mahkemesi: Kempten Bölge Mahkemesi

KDV kimlik numarası: DE128784928

info.deutschland@ceratizit.com

Telefon numarası:  +4983157010-0 

Faks: +4983157010-3559

 

13 DİĞER HÜKÜMLER 

İşbu kullanım koşullarının bir hükmü herhangi bir nedenle hükümsüz, geçersiz ya da uygulanamaz bulunursa, söz konusu hükmün ayrılabilir olduğu kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.

BM Satış Sözleşmesi'nden feragatla Alman hukuku geçerlidir. Tek yetkili yargı yeri Almanya'dır.