WNT uporablja piškotke, ki vam zagotavljajo najboljšo možno storitev.
Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov.
Več informacij najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

Pogoji uporabe

Podjetje CERATIZIT Deutschland GmbH in/ali njegova povezana podjetja (»CERATIZIT«) nudijo funkcije spletne strani ter druge izdelke in storitve, če uporabljate spletno stran toolingcenter.com (»spletna stran«) ali nakupujete na spletni strani, uporabljate izdelke ali storitve podjetja CERATIZIT ali uporabljate programsko opremo podjetja CERATIZIT (skupaj »storitev CERATIZIT« ali »storitve CERATIZIT«). Podjetje CERATIZIT daje na razpolago storitve CERATIZIT skladno s pogoji uporabe, navedenimi na tej spletni strani.

 

1 ODOBRENA UPORABA

Naslednji pogoji uporabe veljajo za vse, tudi prihodnje poslovne transakcije med podjetjem CERATIZIT in vami, dokler uporabljate storitve CERATIZIT.

Uporaba portala je omejena izključno na podjetja. V smislu teh pogojev uporabe kot podjetja veljajo fizične ali pravne osebe ali osebne družbe s statusom pravne osebe, ki pri sklenitvi pravnega posla delujejo v smislu svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti (v nadaljevanju »stranke«).

Uporabljajo se izključno ti pogoji uporabe; nasprotujoči pogoji ali pogoji, ki odstopajo od teh pogojev uporabe, ne bodo priznani.

2 VARSTVO PODATKOV

Prosimo, preberite našo izjavo o varstvu podatkov.

3 ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Če se z vami sporazumevamo prek e-pošte, z navodili ali drugo korespondenco na spletni strani ali se z vami kako drugače elektronsko sporazumevamo, je vsa elektronska komunikacija zavezujoča za obe strani ob upoštevanju drugih zakonskih ureditev.

4 INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsa vsebina spletne strani je last podjetja CERATIZIT ali tretjih oseb, ki sestavljajo vsebine ali jih zagotavljajo na spletni strani. Med drugim se uporabljajo nemške in mednarodne avtorske pravice, patentno pravo, zakonodaja o zaščiti blagovnih znamk in pravice podatkovnih baz.

Vse pravice pridržane. Podjetje CERATIZIT in njegovi izdajatelji licenc, dobavitelji, imetniki pravic ali drugi ponudniki vsebin si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno zagotovljene v teh pogojih uporabe ali drugje.

Še posebej velja naslednje:

Uporaba tudi zgolj delov vsebin naše spletne strani zunaj pogodbenega okvira, uporaba programov za zbiranje in ekstrakcijo podatkov ali uporaba pravic znamke in znaka podjetja CERATIZIT niso dovoljene. 

Brez našega izrecnega pisnega soglasja ni dovoljena uporaba okvirjev ali tehnik z okvirji za dodajanje znamk, logotipov ali drugih informacij podjetja CERATIZIT, zaščitenih z avtorskimi pravicami (kot so slike, besedilo, postavitev strani ali oblika).

Brez našega izrecnega pisnega soglasja ni dovoljena uporaba meta značk ali drugega »skritega besedila« pod imenom ali znamko in znakom podjetja CERATIZIT.

Programske opreme podjetja CERATIZIT ni dovoljeno spreminjati. Uporablja se jo lahko samo za namene koriščenja storitev CERATIZIT, in sicer v obsegu, kakršen je določen v pogojih uporabe.

CERATIZIT spoštuje pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Če menite, da so vaše pravice intelektualne lastnine uporabljene na način, ki vzbuja sum na kršitev, nam to sporočite.

5 PODATKI CAD

CERATIZIT omogoča brezplačen prenos podatkov Computer Added Design (podatki CAD) za izdelke v katalogu. Podatki CAD so v pomoč pri izbiri orodja, izrecno pa ne predstavljajo dodatnega opisa lastnosti kataloških izdelkov. Vaša naloga je, da v vsakem primeru na lastno odgovornost preverite, ali je pri nas kupljeno orodje v stanju, skladnem s pogodbo, in ali je primerno za vaš namen uporabe.

Ni dovoljeno sprejemati ukrepov, s katerimi bi prenesene datoteke CAD spreminjali, obdelovali, razmnoževali in/ali jih predali tretji osebi in/ali omogočili dostop do njih tretji osebi.

6 VAŠ RAČUN

Pogoj za uporabo je registracija za brezplačno koriščenje storitev CERATIZIT. Pravica do registracije in uporabe storitev CERATIZIT ne obstaja.

Registracija se izvede z ustreznim odprtjem računa stranke (»uporabniški račun«). Z registracijo ste dodeljeni distributerju, ki je pristojen tudi za nespletno prodajo. Pri naročilu stranke prek portala postane distributer pogodbeni partner stranke.   

Registracijo lahko opravi samo pooblaščena fizična oseba. Zagotoviti morate popolnost in pravilnost vseh podanih podatkov, potrebnih za registracijo. Spremembe podatkov je treba takoj sporočiti.

Pri registraciji je treba izbrati geslo za dostop, ki ga lahko kadar koli spremenite. Geslo za dostop mora ostati skrivnost in ga ni dovoljeno posredovati tretjim osebam. Če uporabljate storitve CERATIZIT, ste odgovorni za zagotovitev zaupnosti svojega računa in gesla ter za omejitev dostopa do svojega računalnika. Če to dopušča veljavna zakonodaja, se strinjate, da ste odgovorni za vse dejavnosti v zvezi s svojim računom in geslom. Sprejeti morate vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da vaše geslo ostane skrivnost in varno shranjeno. Takoj nam morate sporočiti, če sumite, da se je tretja oseba dokopala do vašega gesla, ali da geslo uporablja nepooblaščena oseba, ali da obstaja verjetnost za to. Vaša odgovornost je, da zagotovite pravilnost in popolnost posredovanih podatkov, in da nas obvestite o vsaki spremembi teh posredovanih podatkov. Na spletni strani imate vpogled v veliko podatkov, ki ste nam jih posredovali, in v nastavitve računa, kar lahko tudi posodabljate.

Dostop vam je dodeljen pod izrecnim pogojem, da storitev CERATIZIT ne boste zlorabljali. Storitev še zlasti ni dovoljeno uporabljati na način, s katerim bi bile storitve CERATIZIT ali dostop do njih prekinjene, ovirane ali na drug način okrnjene. Storitve CERATIZIT lahko uporabljate samo v zakonsko določenem obsegu. Pravica do uporabe, ki jo zagotavlja CERATIZIT, se zavrne, če ne upoštevate teh pogojev uporabe.

7 TRAJANJE POGODBE  

Pogodba o uporabi začne veljati z aktivacijo računa. Pogodba o uporabi ni časovno omejena, ni prenosljiva in zagotavlja neizključno pravico do dostopa do spletne trgovine Toolingcenter.

Pogodbo o uporabi lahko kadar koli prekinete z učinkom v prihodnosti.

Podjetje CERATIZIT lahko pogodbo o uporabi prekine kadar koli s 14-dnevnim odpovednim rokom do konca meseca. Pravica do preprečevanja dostopa in pravica do izredne odpovedi pogodbe zaradi pomembnega razloga ostaneta v veljavi.
 

8 POSEBNO PREPREČEVANJE DOSTOPA

Pridržujemo si pravico, da vam preprečimo dostop do dela ali vseh storitev CERATIZIT, zapremo račune ali odstranimo ali spremenimo vsebine, če kršite veljavno zakonodajo ali te pogoje uporabe ali druge obstoječe dogovore med nami.

Za zaščito svojih legitimnih interesov si podjetje CERATIZIT pridržuje pravico, da vam začasno v celoti ali delno prepreči dostop, če obstajajo konkretni dokazi za kršitev zakonskih predpisov ali obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe.

Podjetje CERATIZIT si pridržuje pravico do morebitnih nadaljnjih zahtevkov.

Podjetje CERATIZIT vas bo o preprečitvi dostopa takoj obvestilo z navedbo razloga in vas pozvalo, da se odzovete na vzroke za preprečitev dostopa. Če se na poziv ne boste odzvali v razumnem časovnem obdobju, ima podjetje CERATIZIT pravico do odpovedi pogodbe. S tem ne boste upravičeni do zahtevka za povračilo.

9 NAŠA ODGOVORNOST

Vselej se trudimo zagotoviti razpoložljivost storitev CERATIZIT brez prekinitev in prenose brez napak. Zaradi narave interneta pa tega ni mogoče zagotoviti.

Odgovornost podjetja CERATIZIT ni omejena, če vzrok škode temelji na naklepni ali namerni hudi kršitvi obveznosti s strani podjetja CERATIZIT.

Podjetje CERATIZIT je odgovorno tudi za lažje kršitve bistvenih obveznosti, katerih kršitev ogroža izpolnitev namena pogodbe, ali za kršitev obveznosti, katerih izpolnitev pravzaprav omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na upoštevanje katerih se zanašate. V tem primeru je podjetje CERATIZIT odgovorno samo za predvidljivo škodo, značilno za pogodbo.

Če je to zakonsko mogoče, je podjetje CERATIZIT oproščeno kakšne koli odgovornosti. Zgoraj navedene omejitve odgovornosti veljajo vedno, razen v primeru ogrožanja življenja, telesa in zdravja tretje osebe, kršitve obljube jamstva in naklepno prikritih napak.

10 PRILAGODITVE 

Pridržujemo si pravico do sprememb storitev CERATIZIT in njihovega pravilnika, vključno s temi pogoji uporabe, kar lahko storimo kadar koli ob upoštevanju primernega vnaprejšnjega obvestila v roku najmanj dveh tednov.

11 SKLENITEV POGODBE

Vaše naročilo enega izmed izdelkov, ki so del ponudbe na naši spletni strani, predstavlja ponudbo za sklenitev kupne pogodbe. Pogodbeni partner je prodajno podjetje, ki vam je dodeljeno ob vsakem naročilu. Za pogodbo, sklenjeno s tem prodajnim podjetjem, veljajo dogovori, sklenjeni s tem podjetjem. Kupna pogodba pa začne veljati šele takrat, ko je naročeni izdelek odpremljen in je pošiljka, namenjena vam, potrjena z dodatnim e-poštnim sporočilom ali kako drugače (potrdilo o odpremi). Če je vaše naročilo odposlano v več kot enem paketu, se lahko zgodi, da boste za vsak paket posebej prejeli po eno potrdilo o odpremi. V tem primeru se glede na vsako potrdilo o odpremi sklene ločena kupna pogodba o izdelkih, ki so del vsakega potrdila o odpremi posebej.

12 PODATKI ZA STIK

To spletno stran upravlja CERATIZIT GmbH. Naši podatki za stik so:

CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten

Podjetje registrirano v Nemčiji,
Sodni register v Nemčiji, št. vpisa v sodni register, HRB3524 AG Kempten

Registrsko sodišče: Okrajno sodišče Kempten

Št. ID za prometni davek: DE128784928
Telefonska številka: +49 8315 7010 0                                                                                                
Faks: +49 831 57010 3559
info.deutschland@ceratizit.com

 

13 RAZNO  

Če se kateri koli izmed pogojev uporabe izkaže za neveljavnega, ničnega ali iz kakršnega koli razloga neizvršljivega, se ta pogoj obravnava ločeno in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost vseh ostalih pogojev.

Uporablja se nemško pravo z izključitvijo konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga. Izključno sodno pristojnost ima Nemčija.