WNT uporablja piškotke, ki vam zagotavljajo najboljšo možno storitev.
Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov.
Več informacij najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

Podatki o podjetju

Pravno obvestilo (oznaka ponudnika) iz Zakona o telemedijih (TMG), Državne pogodbe o radiofuziji in telemedijih (RStV) in informacij skladno z Uredbo o obveznosti ponudnikov storitev do posredovanja informacij (DL-InfoV), ki temelji na Evropski direktivi o storitvah (Direktiva 2006/123/ES Uradnega lista EU 2006, L376/36 »DRLR«)

Podjetje WNT Deutschland GmbH, ki ga zastopata direktorja Claude Sun in Andreas Olthoff, je ponudnik in je tako odgovorno za komercialno in poslovno spletno stran, skladno s 5. členom Zakona o telemedijih, ki velja kot temelj Zakona za poenotenje predpisov o elektronskem poslovanju (ElGVG) in Zakona za urejanje splošnih pogojev informacijskih in komunikacijskih storitev (IuKDG).

Informacije skladno s 1. odstavkom 2. člena Uredbe o obveznosti ponudnikov storitev posredovanja informacij (DL-InfoV). Spletna prisotnost je informacijska ponudba podjetja

WNT Deutschland GmbH
Daimlerstraße 70
D-87437 Kempten/NEMČIJA
E-pošta: wnt-de@wnt.com 
Spletni naslov: www.wnt.com
Telefon: +49 831 57010 0 

Telefonsko svetovanje: 0800 9210000* *številka z dodano vrednostjo – običajno brezplačna. Možno je odstopanje cen od (mednarodnega) stacionarnega in mobilnega omrežja. Informacije pridobite pri svojem ponudniku telekomunikacijskih storitev.

Sedež podjetja WNT Deutschland GmbH: D-87437 Kempten Okrajno sodišče Kempten, HRB 3524 Pravna oblika: Družba z omejeno odgovornostjo (GmbH)

Veljavna zakonodaja: zakonodaja Zvezne republike Nemčije (ZRN)

Davčni urad Kempten 
Št. ID za prometni davek: DE 128 784 928

Pooblaščena direktorja: Claude Sun, Gerhard Bailom

 

Splošni pogoji poslovanja (SPP): 
Podjetje WNT Deutschland GmbH deluje skladno s svojimi splošnimi pogoji poslovanja (SPP). Te najdete na spletnem naslovu https://www.wnt.com/splošni-pogoji-poslovanja

Pristojna zbornica 
Industrie- und Handelskammer Schwaben
Stettenstraße 1 + 3
D-86150 Augsburg
Telefon: +49 821 3162-0
Faks: +49 821 3162-323
E-pošta: info@schwaben.ihk.de
Spletna stran: http://www.schwaben.ihk.de

Informacije o spletnem reševanju sporov skladno s 1. odstavkom 14. člena Uredbe za spletno reševanje sporov (ODR): 
Evropska komisija je na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr zagotovila dostop do platforme za spletno reševanje sporov (SRS). Platforma SRS služi kot mesto za izvensodno reševanje sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, ki so nastale zaradi spletnih kupnih pogodb.

Nismo zavezani k sodelovanju pri postopkih reševanja sporov pred spravnim organom za potrošnike, niti tega ne želimo opravljati.

Zunanji nadzornik za varstvo podatkov skladno s 37. členom Evropske splošne uredbe o varstvu podatkov (EU-DSGVO) v povezavi s 1. stavkom 1. odstavka člena 4f Zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG):  

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei
Office Kempten
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Stik z nadzornikom za varstvo podatkov prek e-pošte: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de ali prek spletne strani za varstvo podatkov na naslovu: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Značilnosti storitev WNT Deutschland GmbH: 
Vse dejavnosti in celotno poslovanje v povezavi s strojno obdelavo, zlasti razvoj, proizvodnja, obdelava in prodaja orodja vseh vrst, trgovanje z orodji in drugimi izdelki kovinske industrije, razvoj, nudenje in prodaja strojne in programske opreme, nudenje storitev glede na povpraševanje in zagotovitev orodij, svetovanja in usposabljanja o uporabi in rabi orodij. Podjetje je upravičeno do vlaganja potrebnih naložb v svojih obratih in sklepanja vseh s tem povezanih poslov.


Navedbe cen skladno s 4. členom Uredbe o obveznosti ponudnikov storitev do posredovanja informacij (DL-InfoV) in skladno z Uredbo o označevanju cen (PAngV) 
Podjetje WNT Deutschland GmbH vam za vaše povpraševanje z veseljem sestavi ponudbo.


Jamstvo 
Podjetje WNT Deutschland GmbH lahko to spletno stran po lastni presoji in brez prevzemanja odgovornosti kadar koli brez obvestila v celoti ali deloma spremeni in jo umakne s spleta. Podjetje WNT Deutschland GmbH nima v lasti tujih spletnih strani ali vsebin tujih spletnih strani, do katerih na svoji spletni strani vstavlja povezave (»hiperpovezave«). Nadalje podjetje WNT Deutschland GmbH ni odgovorno za razpoložljivost teh spletnih strani ali njihovih vsebin.


Direktiva o odpadnih baterijah: 
Opozorila o vračilu baterij skladno z 12. členom Direktive o odpadnih baterijah:

V povezavi s prodajo baterij ali akumulatorjev ali v povezavi z dobavo naprav, ki vsebujejo baterije ali akumulatorje, je podjetje WNT Deutschland GmbH zavezano, da skladno z Direktivo o odpadnih baterijah uporabnike opozori na naslednje:

Baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je kot končni uporabnik zakonsko zavezan k vračilu rabljenih baterij. Uporabnik lahko baterije po uporabi brezplačno vrne na prodajno mesto ali v neposredno bližino (npr. zbirni center odpadkov ali trgovino).

Uporabnik lahko baterije pošlje tudi po pošti na naslov: WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraße 70, D-87437 Kempten.

Baterije ali akumulatorje, ki vsebujejo škodljive snovi, je treba označiti s simbolom prečrtanega smetnjaka. Poleg simbola prečrtanega smetnjaka mora biti kemijska oznaka škodljive snovi. Pojasnilo: Cd pomeni kadmij, Pb svinec in Hg živo srebro.


© Copyright
Vse pravice pridržane. Za besedila, slike in grafike ter njihovo postavitev na spletni strani se uporabljajo varstvo avtorskih pravic in drugi zaščitni zakoni. Vsebine te spletne strani za trgovske namene ni dovoljeno razmnoževati, razdeljevati ali spreminjati in dostopa do te vsebine ni dovoljeno omogočiti tretjim osebam.


Opomba: Zakon o enakem obravnavanju (AGG)
Zaradi lažje berljivosti pri sestavljanju besedila ni bilo uporabljeno razlikovanje med spoloma. Uporabljeni izrazi veljajo enakovredno za oba spola.

Te podatke o podjetju in izjavo o varstvu podatkov je sestavil: 
Nemški nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, izpostava v Münchnu – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de