Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich údajov berieme veľmi vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, ako túto ochranu zabezpečujeme, aký typ údajov zbierame na aký účel a ako tieto údaje spracúvame.

 

1. Zodpovedný orgán

Zodpovedným orgánom, ako sa definuje v právnych predpisoch o ochrane údajov, je spoločnosť WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten.

Naše kontaktné údaje sú:

WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten

Spoločnosť zapísaná v Nemecku, nemeckom obchodnom registri, registračné číslo: HRB 3524 AG Kempten

Súd zápisu: Okresný súd Kempten

IČ DPH:  DE128784928  

Telefónne číslo:  +4983157010-0
Fax: +4983157010-3559

wnt-de(at)wnt.com

 

2. Rozsah uchovávania údajov 

Vaše údaje nám pomáhajú neustále zlepšovať našu webovú lokalitu a naše služby. Tieto údaje používame na spracovanie objednávok, doručenie tovaru a poskytovanie služieb, ako aj na spracovanie platieb (používajú sa aj na účely kontroly v prípade kúpy na dlh). Umožňujete nám poveriť tretie osoby poskytovaním technických, logistických alebo iných služieb. Vaše údaje používame aj na komunikáciu o vašej objednávke a našich službách a na priebežnú aktualizáciu vášho účtu. Vaše údaje nám okrem toho pomáhajú zabrániť prípadnému zneužitiu, najmä však podvodu, alebo ho odhaliť.

Hneď, ako s nami nadviažete kontakt, dostaneme a uchováme určité údaje. Okrem iného – ako veľa ďalších webových lokalít – príležitostne a čiastočne používame tzv. súbory cookie a hneď ako váš webový prehliadač otvorí našu webovú lokalitu, dostávame určité údaje. Súbory cookie sú špecifické identifikačné znaky, ktoré prenášame na pevný disk vášho počítača alebo iného koncového zariadenia, aby naše systémy rozpoznali vaše zariadenie. Súbory cookie sú pre nás užitočné, lebo nám umožňujú napríklad rozpoznať vás, keď sa prihlasujete do našej webovej lokality, uložiť položky, ktoré si vložíte do nákupného košíka, a zlepšovať bezpečnosť našich obchodov. Pomocou funkcie Pomoc vo webovom prehliadači zistíte, ako prestať prijímať, zobrazovať alebo odmietať nové súbory cookie v prehliadači.

Okrem toho si vyhradzujeme právo prijímať údaje o vás od tretích osôb (napr. úradov informujúcich o úverovej schopnosti zákazníka), aby sme vám mohli ponúknuť konkrétne platobné možnosti alebo iné finančné služby.

Cookie:
Pre analýzu návštevnosti našich webových stránok sa používa služba Google Analytics. Za týmto účelom sa na náš server zasielajú informácie o návštevnosti, ktoré sa získali cez Cookies. Na serveri sa tieto informácie ukladajú z dôvodu vykonávania vlastnej analýzy, čo je nástroj, ktorý používame pre optimalizáciu našich webových stránok. Z Vašej IP adresy sa v rámci tohto procesu stáva okamžite anonymná IP adresa, takže pre nás zostávate, akoby užívateľ, anonymný. Môžete zabrániť používaniu Cookies. V tomto prípade sa však môže stať, že nebudete eventuálne môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Potom sa aktivuje funkcia Opt-Out-Cookie, ktorá v okamihu, kedy navštívite naše webové stránky, zabráni budúcemu evidovaniu Vašich údajov.

Môžete zabrániť evidencii údajov prostredníctvom služby Google Analytics, pričom kliknite na nasledujúci odkaz (link): Deaktivovat Google Analytics

Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám niektoré údaje, ale to môže znamenať, že nebude môcť využiť niektoré alebo žiadne z našich úverových rámcov.

 

3. Poskytovanie údajov

S údajmi, ktoré nám odošlete, zaobchádzame ako s dôvernými. Ak od vás nedostaneme ďalší súhlas, vaše údaje poskytneme tretím osobám nasledovne:

Vaše údaje poskytneme pridruženým spoločnostiam spoločnosti WNT GmbH. 

Vaše údaje poskytneme tretím osobám, ak a keď poveríme iné fyzické a právnické osoby vykonať za nás úlohy. Tieto tretie osoby majú prístup k osobným údajom, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich úloh. Nemusia ich však použiť na žiadny iný účel. Okrem toho sú povinné zaobchádzať s údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Údaje o zákazníckych účtoch a osobné údaje o zákazníkoch poskytujeme, keď tak musíme urobiť zo zákona alebo keď je to nevyhnutné na účely presadzovania našich Všeobecných obchodných podmienok alebo iných zmlúv s cieľom chrániť naše práva alebo práva našich zákazníkov alebo tretích osôb. Týka sa to aj výmeny údajov so spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na prevenciu a minimalizáciu zneužívania kreditných kariet a podvodov s nimi. Výslovne platí, že v tomto kontexte sa údaje neposkytujú spoločnostiam na žiadny komerčný účel, ktorý by bol v rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

4. Bezpečnosť dátového prenosu

Aby sme zaistili bezpečný prenos vašich údajov, používame softvér Secure Sockets Layer (SSL). Tento softvér šifruje údaje, ktoré odosielate. Vaše údaje sa vždy usilujeme anonymizovať.

V súvislosti so zbieraním, uchovávaním a poskytovaním údajov našich zákazníkov prijímame aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. V závislosti od technologického vývoja neustále zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia. Bez ohľadu na to máte povinnosť chrániť svoje heslo a počítač pred neoprávneným prístupom.

 

5. Prístup k mojim údajom

Máte prístup k celému radu údajov o svojom účte a komunikácii so spoločnosťou WNT, ktoré môžete aj aktualizovať. Ak chcete vedieť, ktoré údaje to presne sú, choďte do „Moje údaje“.  Keď údaje aktualizujete, spravidla si archivujeme kópiu vašich pôvodných údajov.

V súlade s právnymi predpismi máte právo prístupu aj k údajom, ktoré o vás uchovávame, a môžete nás vyzvať na ich vymazanie. 

 

6. Poznámky

Pokiaľ sa nestanovuje inak, tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú použitie všetkých údajov, ktoré evidujeme o vás a vašich zákazníckych účtoch.

Vyhradzujeme si právo celkom alebo čiastočne zmeniť tieto zásady v bližšie neurčenom čase a zaslať vám informácie o našich usmerneniach.

Ak máte akékoľvek otázky o ochrane údajov alebo iné návrhy, otázky či pripomienky, neváhajte a napíšte nám. 

Newsletter - Ochrana osobných údajov

Tak aby sme mohli Newsletter lepšie prispôsobiť Vašim záujmom, sú linky v našom newsletteru merané a ukladané. Zaručujeme Vám, že tieto dáta spracovávame a vyhodnocujeme iba v anonymnej forme a nie sú v žiadnom prípade odovzdávané tretím osobám. Prihlásením súhlasíte so zberom týchto údajov. Vašu registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.