Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

WNT se nebojí vymýšlet a jít svojí cestou

09/12/2015

WNT se nebojí vymýšlet a jít svojí cestou

 

Podruhé v letošním roce jsem se vypravila do nového technického centra spolecnosti WNT ve Velkém Mezirící. Tentokrát za úcelem rozhovoru s jednatelem WNT Ceská republika, panem Antonínem Holubem. Povídání bylo velice zajímavé a mohlo by trvat i déle, protože jsme nacali témata, která by se mela pobrat a mel by se jim venovat prostor, kdyby ho bylo více. Napríklad letošního úspechu cyklistického týmu WNT, který mel pres 200 zástupcu ze všech dceriných spolecností a který zvítezil v závode Sparkassen Allgäu Rundfahrt, porádaného organizací RSC Kempten. Celý tým ujel 12 050 km a podle slibu WNT tudíž putuje 12 050 eur humanitární organizaci Lékari bez hranic. Na techto stránkách se budeme ale venovat tomu, co nabízí WNT Ceská republika svým ceským a slovenským zákazníkum.

 

Pane Holube, v letošním roce slavíte 10 let existence WNT v CR. Za tu dobu jste ušli velký kus cesty. Jaké byly zacátky?

Byt nejsem strojar, pracuji v tomto oboru pres 25 let. Celou dobu navíc pro jednu firmu. Nejdríve pro rakouskou PLANSEE TIZIT, po fúzi s lucemburským Cerametalem pro CERATIZIT a od roku 2005 pro jejich dcerinou spolecnost WNT Ceská republika jako jednatel. Koncern Ceratizit tu tehdy nezrídil pouze svou dcerinou spolecnost, ale spolu s WNT se do Ceské republiky dostala i koncepce Total Tooling. Hned od pocátku jsme byli nadšeni dynamikou a pružností a spolu se širokým sortimentem vysoce kvalitních nástroju a servisem na druhou jsme se behem 10 let na našem a slovenském trhu stabilizovali a dostali do povedomí našich zákazníku.

 

Pro jaké zákazníky jsou urceny Vaše nástroje?

Nabízíme nástroje vhodné pro vysoce výkonné obrábecí stroje, ale v katalogu máme i nástroje vhodné pro klasický strojní park. Proto jsme schopni reagovat na požadavky velkých, stredních, ale hlavne malých a nejmenších zákazníku.

 

I na požadavky tech nejmenších?

I dnes je bežné, že malý zákazník bývá dodavatelem casto svázán urcitými limity, treba minimální hodnotou objednávky. My se snažíme naše zákazníky velikostne nerozlišovat a v nicem neomezovat a jsem presvedcený, že je to jedna z našich výhod.

Jsme zvyklí, že na našem trhu jsme casto v pozici pru­kopníku a ukazujeme nové cesty, kterými se lze vydat. At je to již naše pracovní doba od 7 do 19 hodin, a to i v pátek, nebo schopnost reagovat na telefonickou objednávku nástroje v sedm hodin vecer tak, že nástroj zákazník zítra dostane.

 

Rychlost dodávek je pro vás velmi duležitá, ale zmínil jste i kvalitu vašich nástroju.

Ano, zpocátku jsme byli zajímaví zejména z duvodu naší dynamiky, rychlosti, tudíž neobvyklosti. A je to stále urcite jedna z nejzajímavejších vlastností WNT. Pravdou ale je, že naše produkty nepatrí k nejlevnejším na trhu.Všechny pochází z produkce nejlepších západoevropských výrobcu, nejvíce pak samozrejme od materské firmy Ceratizit.

Chvilku nám trvalo, než jsme našim zákazníkum dokázali, že se nemusí spoléhat jen na rychlou logistiku, ale také na kvalitu našich nástroju, která je v težších chvílích nezklame a zhodnotí se jim i ekonomicky.

 

Celosvetove pusobí spolecnost WNT pod heslem TOTAL TOOLING. Lze toto heslo výstižne popsat?

TOTAT TOOLING tvorí tri oblasti. První jsou nástroje jako takové, druhou poradenství a zkušenosti a tou tretí je logis­tika a dostupnost. První oblast – kvalitní nástroje pocházejí od renomovaných evropských výrobcu. Velmi casto se podílíme i na vývoji nástroju a tyto jsou casto nekolik let pro zákazníky WNT nabízeny výhradne.Všichni naši zákazníci tak mají mož­nost dostat se k nejlepším nástrojum jako první. Druhou oblast tvorí zpusob našeho technického poradenství. Servis a rada prímo na míste není neobvyklá. Avšak dlouholeté praktické zkušenosti našich techniku a velmi castý trénink ve vlastním školícím stredisku již tak bežné nejsou. O dostupnosti a logis­tice, jako nedílné soucásti Total Tooling si ješte povíme pozdeji. Je to nejen 45 000 nástroju skladem, k dodání druhý den i pri objednání v 19 hodin, žádné minimální objednací množství, automatizovaný výdejový systém…

 

Pro své zákazníky máte k dispozici objemný katalog, který nelze prehlédnout.

Náš katalog je opravdu velký. Nejen 5 kilo obrázku, ale spousta technických informací, návodu a rezných podmínek ke každému produktu. Presto zákazník najde prehledne vše na jedné strane, vcetne ceny.

Není nezajímavé, že WNT pro svých 23 tisíc aktivne kupují­cích zákazníku v 17 zemích v Evrope, ale i v Indii tiskne katalog v jejich rodném jazyce.Toto patrí k základním principum WNT od samého pocátku.

 

Jak funguje úhrada zboží a jaký je zájem o Tool -O -Maty u zákazníku v CR?

Nástroje má zákazník formou konsignacního skladu, s faktu­rací jednou za mesíc. Eviduje tak pouze jednu fakturu a jeden dodací list mesícne. V Ceské republice i na Slovensku jsme zareagovali velmi rychle a nyní jsme hned po Nemecku a Angliii nejúspešnejší. Zákazníci ocenují nemenné mesícní náklady ve forme pronájmu a zjistí -li casem, že napr. z duvodu zmeny výroby již Tool -O -Mat nepotrebují, tak si jej odvezeme a zákazník opet nic nereší. V rámci Servisu2 prináší Tool -O -Mat vyšší komfort.

 

S takovým množstvím položek se urcite pojí nárocná logis­tika?

Logistika je nárocná, ale základním predpokladem je zboží na sklade. A veWNT je 99 % již dlouhou dobu každodenní rea­litou. Logistika, kterou WNT spoluvyvíjela, je ve svém oboru dlouhou dobu nejmodernejší na svete. Do detailu prizpusobený systém, fungující a overený software, podporený nejmodernej­šími rychlými výtahy a dopravníky.

Od okamžiku, kdy zákazník telefonicky objednává, jsme schopni nástroje do dvou až trí minut uložit zabalené, vcetne všech dokladu a adresního štítku, na paletu DHL nebo UPS. Nejživeji je u nás až po šestnácté hodine, protože naši zákaz­níci mají na objednání „cas“.

 

V machining & tooling magazine jsme informovali naše ctenáre o systému Tool -O -Mat, který slouží jako mobilní skladište nástroju prímo u zákazníka. Na svých cestách po ceských výrobních spolecnostech jsem podobná zarízení samozrejme spatrila.

Tool -O -Mat je v podstate interní název pro automatizovaný výdej nástroju. Automat, na první pohled jako každý jiný na výdej limonád i cukrovinek, ale naplnený našimi nástroji. Jde o overený systém, který poskytuje majitelum prehled a pracov­níkum okamžitou dostupnost nástroju. Sám eviduje, kontroluje výbery, objednává a doplnuje.

S tímto nápadem prišla firma WNT již pred patnácti lety, v našem oboru opet jako první a je opet dokladem toho, že WNT jde casto svou cestou. Tool -O -Maty se nejdríve rozvíjely v Nemecku a Anglii, dnes je systém pripraven pro celou Evropu, kde funguje 500 techto automatu.

 

Nemohu se nezeptat na Vaše nové technologické centrum a dovolte, abych Vám pochválila osobitý design, který je velmi vydarený. Jaké máte ohlasy od Vašich zákazníku, at už na rozšírení prostor nebo spojení se s partnery, kterí poskytují stroje pro predvádecí centrum?

WNT Technical Center vzniklo za úcelem technologických a aplikacních školení servisních techniku WNT, a také jako technické centrum pro naše zákazníky. Po Anglii a Nemecku jsme tretí zemí v rámci WNT, kde se firma rozhodla toto cen­trum zrídit.

Technické semináre jsme dosud provádeli prímo u našich zákazníku, dnes máme ale také možnost pripravit je prímo u nás. Chceme je tematicky zamerit a v soucasnosti pripravu­jeme harmonogram akcí pro príští rok. Nekolik semináru jsme již letos provedli a odezva je velmi dobrá. Zákazníci si cení mimo jiné i to, že na jednom míste dostanou informace nejen

o nástrojích firmy WNT, ale i o obrábecích strojích nejvetšího taiwanského výrobce YCM, které nám zapujcila firma VASON. Dalšími cleny našeho spolecenství jsou firma ZOLLER, která u nás predvádí merící prístroje a firma DTS jako softwarová podpora obrábení se svým produktem iMachining.

Jsem presvedcen, že nás technické centrum posune o kru­cek dál a potvrdíme našim zákazníkum, že nejsme jen pouhými prodejci nástroju.

 

Pane Holube, velice Vám dekuji za cas, který jste mi venoval a preji Vám i celému týmu WNT mnoho úspechu do dalších let.

 

Iva Duronová, šéfredaktorka machining & tooling magazine

Novinky