Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

Všestranná sorta pre sústruženie

31/03/2020

Pre širokú oblasť obrábaných materiálov, ako sú ocele, nerezové ocele, superzlitiny a neželezné kovy, budete teraz potrebovať len jednu univerzálnu multi-materiálovou sortu CTPX710, popr. CTPX715 od firmy CERATIZIT.

CERATIZIT uvádza na trh prvú multi-materiálovu sortu na sústruženie

Pri obrábaní širokého spektra rôznych materiálov si teraz vystačíme s jednou až dvoma sortami: CTPX710, popr. CTPX715 od firmy CERATIZIT. Výsledkom sú znížené náklady vďaka nižšiemu zásobovania a jednoduchšie pre obsluhu. Nové multi-materiálové sorty pre sústruženie Vás presvedčia svojou všestrannosťou a svojimi vynikajúcim výkonom a parametrami pri obrábaní ocele, nerezovej cele, super zliatin a neželezných kovov

Súhra niekoľkých faktorov prispieva k tomu, že príslušné dve sorty môžu pokrývať toto široké spektrum obrábaných materiálov. Vedľa optimalizovanej mikroštruktúry a špeciálneho jemnozrnného zlinutého karbidu hrá zásadnú rolu povlak. Sorty disponujú osvedčeným povlakom Dragonskin, ktorý v prípade vysokých prevádzkových teplôt (až do 1050 °C) vykazuje vysokú odolnosť proti oteru ďalším spôsobom opotrebenia. Na základe vysokej tepelnej stability sa značne predlžuje životnosť a interval výmeny nástroja. Vďaka špeciálnemu technologickému procesu pri aplikovaní povlaku Dragonskin a následnému finálnemu spracovaniu sa docieli veľmi hladkého povrchu na reznej časti bitovej doštičky, know-how Ceratizit. Táto optimalizácia výrazne znižuje koeficient trenia, rezný odpor, zaťaženie na reznej hrane a významný vplyv to má aj na hladké a bezpečné odvádzanie triesok. Kombinácia technológii, presnosti a dlhoročných skúseností prispelo k vynikajúcim výsledkom, ktoré zaručujú praktický prínos v prevádzkach, kde majú široké portfólio obrábaných materiálov.

Praktické prednosti

Čo to všetko znamená pre vlastné obrábanie? Ideálnym názorným príkladom môže byť skutočnosť, že obrábate vo Vašich prevádzkach rôznorodé materiály a k tomu štandardne využívate niekoľko príslušných rezných akostí. V tomto prípade by ste uvítali univerzálny nástroj, ktorý by ideálne pokryl všetky rozdielne vlastnosti obrábaných materiálov. Tento požiadavok Vám teraz pomôžu naplniť dve nové sorty od Ceratizitu a to predovšetkým sorta CTPX710. Jej všestrannosť a univerzálnosť Vám pomôžu znížiť náklady na nástroje a mnohokrát aj riziko spojené zo zlou voľbou vhodného nástroja. Naviac podstatne ponížite zásoby nástrojov a dosiahnete tak lepší prehľad v sklade aj pri stroji. Z tejto prednosti vyplýva, že profitovať z tohoto môžu obzvlášť menší až stredne veľké podniky špecializujúce sa na zákazkové obrábanie z rôznych materiálov.

Dve sorty a štyri utvárače

Program Ceratizit ponúka široký program vymeniteľných britových doštičiek v hlavnom katalógu. Nové sústružnícke britové doštičky prezentujeme v doplnkovom katalógu UP2DATE vydanom v januári 2020. V nových sortách CTPX710 a CTPX715 program ponúka základný výber najpoužívanejších ISO geometrií v negatívnom a pozitívnom prevedení. Pre negatívnu geometriu je k dispozícii všestranný utvárač -M34, ktorý spoľahlivo funguje pri obrábaní zliatin na báze niklu, ktoré sa vykazujú vysokou húževnatosťou a zlou tvorbou triesky. Geometrie tohoto utvárača umožňujú ľahký rez, zníženie reznej sily a efektívne odbúrava riziko tvorby nárastov. Pri pozitívnej geometrii britovej doštičky sú v ponuke tri utvárače vo dvoch uvedených sortách. Utvárač -25P a -25Q ponúka použitie v bežných a nerezových oceliach, liatine a tiež v neželezných kovoch. Prvý z uvedených utváračov -25P si Vás získa svojimi ostrými reznými hranami a vynikajúcou kontrolou odvodu triesok. Druhý utvárač -25Q disponuje geometriou hladiaceho britu, ktorá umožňuje dosahovať väčších posuvou, alebo lepšej kvality obrábaného povrchu. Posledný tretí utvárač -27, predstavuje optimálnu voľbu pre stredné obrábanie a hrubo vanie zliatin hliníka. Aj napriek svojej veľmi pozitívnej geometrii je mimoriadne stabilný pri veľkých úberoch a posuvoch.                      

Stanovený ceľ firmy Ceratizit, priniesť Vám efektívnejšie riešenie v podobe univerzálneho nástroja, ktorý pokryje rádius aplikácii bol splnený. Teraz je na Vás, ako tejto prednosti využijete.

Pre ďalšie informácie kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie, Vyžiadajte si nový Doplnkový katalóg UP2DATE s aktuálne novými produktami, alebo navštívte naše webové stránky.