Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

Pneumatické, magnetické, mechanické upínání obrobků – inovativní řešení

22/09/2016

Výrobní podniky jsou vystaveny stále rostoucímu tlaku na snižování nákladů a jsou tak nuceny hledat cesty vedoucí k zajištění ekonomické stability. Často se snaží tohoto cíle dosáhnout optimalizací strojního vybavení a aplikovaných nástrojů, mnohdy ovšem opomíjejí enormní potenciál, který se skrývá v upínacích systémech používaných při upínání obrobků. A právě na tuto techniku se nyní intenzivně zaměřuje firma WNT, specialista na třískové obrábění, přičemž značně rozšířila svoji nabídku velmi výkonných upínacích systémů. Díky novému magnetickému a pneumatickému systému upínání od WNT lze podstatně snížit přípravný čas a značně zvýšit výrobní kapacitu obráběcích strojů.

Technicky vyspělé a vysoce efektivní
 – nové magnetické upínání obrobků MST

Dlouhé přípravné časy zapříčiněné upínáním obtížně upínatelných obrobků často zbytečně zpomalují výrobní proces a značnou měrou ovlivňují produktivitu výroby. Prostřednictvím nového magnetického upínání MST od firmy WNT, které lze použít pro jakýkoliv systém na všech běžných obráběcích centrech, docílíte značného zkrácení přípravných časů a tím i vytvoření potřebných výrobních kapacit.

Není to pouze díky rychlému upínání a realizované přestavbě stroje. Vedle snížení strojních prostojů přináší tento systém zefektivnění procesu obrábění obrobků. Obrobek tak lze obrábět z pěti stran při jednom upnutí, a přesto je zajištěno jeho absolutně bezpečné upnutí. Tento fenomén se pozitivně projeví právě u velmi velkých, nestandardních a obtížně upínatelných obrobků, neboť dodatečné seřizování či další upínání mnohdy již není nutné. Stisknutím tlačítka se elektricky, během několika vteřin, aktivuje upínací deska, a poté lze realizovat vlastní obrábění již bez zdroje elektrické energie. To znamená: Stačí jednou aktivovat upínací sílu, která je pak trvale k dispozici ve svém plném rozsahu. Absolutně nejzajímavějším prvkem je ovšem indikace stavu nezávislá na proudovém napájení. Operátor okamžitě zjistí, zda je magnetická upínací deska aktivovaná a může tak předejít pracovnímu úrazu v důsledku neupnutých obrobků.

Prodloužení pólů pro ideální dosednutí obrobku

Tříbodové uložení fixních prodloužení pólů slouží pro obrobek jako ideální dosedací plocha a současně vytváří optimální předpoklady pro 5stranné obrábění. Magnetická síla magnetické upínací desky je dimenzovaná tak, aby ji prodloužení pólů efektivně přenášelo a aby bylo možné bezpečně upínat komplexní, feromagnetické obrobky. Flexibilní prodloužení pólů s posunutím os se dodatečně přizpůsobí drsnému a nerovnému povrchu, tudíž lze rychle upínat a během jedné pracovní operace z pěti stran obrábět i neobrobené kusy. Díky plošnému zafixování pomocí pohyblivých prodloužení pólů se navíc snižují vibrace na obrobku na minimum. Používaný nástroj tím méně trpí, prodlužuje se jeho životnost a dosáhne se lepší kvality povrchu.

Účelné rozšíření produktové palety

Magnetické upínání od firmy WNT jistě představuje pro inovativní a ekonomicky smýšlející výrobní podniky zajímavou alternativu pro upínání a současně je smysluplným doplňkem k mechanickým upínačům. Uživatelé profitují z uživatelsky přívětivého řešení a vysoké bezpečnosti celého systému. Vedoucí výroby a jednatelé zase ocení enormně vysokou efektivitu i lepší vytížení strojů. V případě magnetického upínání lze totiž často dosáhnout až 50% navýšení strojních kapacit, což opět značně relativizuje náklady investované do tohoto systému. 

Rychle, přesně, spolehlivě
- nový pneumatický upínací systém PNG s nulovým bodem

Jedná-li se o maximální využití strojních kapacit a snížení přípravných časů na minimum, pak nelze nezmínit nový pneumatický upínací systém PNG s nulovým bodem od WNT. Pomocí tohoto systému lze prokazatelně urychlit výrobní procesy při současném zajištění maximální přesnosti a procesní spolehlivosti.

Stejně jako u upínacího systému s nulovým bodem MNG od WNT se v případě využití pneumatického upínacího systému s nulovým bodem značně usnadní upínání nástrojů, což s sebou přináší zvýšení produktivity výroby. Podniky, které při obrábění obrobků bojují s dlouhými přípravnými časy na úkor krátkých obráběcích časů, profitují z investice vynaložené do tohoto systému. Aplikací tohoto upínacího systému se minimalizují přípravné časy a optimalizuje se tak vytížení strojů. Tyto skutečnosti se opět pozitivně odrážejí v podstatně vyšší efektivitě. Dalším plusovým bodem je dlouhá životnost systému. Veškeré komponenty, jako je základní těleso, upínací čepy a upínací šoupátka, se vyrábějí z kalené nerezavějící oceli, a tudíž jsou absolutně odolné proti korozi. Bezúdržbový upínací modul je navíc hermeticky utěsněný, takže do něj nemohou vnikat ani třísky, prach či chladicí médium. 

Vysoce spolehlivé díky samosvornému tvarovému spojení

Pneumatický systém nabízí vysokou procesní spolehlivost, která se zakládá na přesném vystředění přes krátký kužel a na samosvorném tvarovém spojení. Tím je zajištěna opakovaná přesnost výměny <0,005 mm. Upínací šoupátka uzavírá pružina a tato šoupátka samosvorně zajistí upínací čepy díky 15% úkosům na upínacích čepech a šoupátkách. Vedle síly pružiny se využívá i funkce Power, kdy tlakový vzduch působí na plochy pístu a vtahovací síly se zvýší až o 300 %. Lze tak docílit podstatně vyšších obráběcích parametrů. Tím se zase urychlí proces obrábění a vzroste produktivita vlastní výroby. Vtahovací síly dosahují při aktivaci hodnoty 25 kN a absolutně spolehlivě zafixují obrobek. Pro mechanické zajištění je k dispozici svazek pružin, které jsou samosvorné s tvarovým stykem. Během obrábění tudíž nemusí být k dispozici tlakový vzduch. Pro otevření modulů postačí tlak maximálně 6 barů.

Perspektivní rozhodnutí

Investice do nového systému se musí samozřejmě promyslet a přirozeně by měla odpovídat stanoveným požadavkům. Musí se zjistit, zda lze příslušný obráběcí stroj namnoze bez komplikací vybavit upínacím systémem, a zda bude tato změna přínosem i z dlouhodobého hlediska. V průběhu rozhodování, které se týká budoucích perspektiv Vašeho podniku, jsou Vám přirozeně k dispozici odborníci ze společnosti WNT, kteří Vám rádi osobně poradí a nové systémy upínání názorně předvedou.

Novinky