Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

Hodnoty

Podnikové hodnoty sú zakotvené v myslení a konaní každého zamestnanca a viedli k tomu, že sa z Teamu WNT stal zomknutý a veľmi úspešný kolektív. Tento úspešný koncept sa aplikuje aj na sponzorské aktivity, a síce s cieľom vytvoriť aj v tomto segmente Team, ktorého vášeň a nadšenie ho privedie k maximálnym výkonom. Podrobne tu uvádzame skutočnosti, ktoré sa skrývajú za týmito hodnotami.

S citom

Jsme pripravený kedykoľvek sa pozrieť úhlom pohľadu nášho zákazníka, pre posúdenie užitočnosti nášho jednania i z jeho hľadiska.

Súťaživo

Typický život našich zákazníkov nás denne staví tvárou v tvár pred nové úlohy. Hľadáme perfektné riešenie, ktorým prokážeme našu schopnosť a zkúsenosť.

Priekopnícky

Jsme pripravený kedykoľvek opustiť predtým zvolenú cestu a být otvorení k uskutočneniu námi zvolených cieľov.

Športovo

Osobná ctižiadosť každého z nás predstihnúť druhé svojím výkonom a úspechom nás vedie je stále vyšším štandardom - vždy však v zmysle Fair Play a verne k nášmu tímu.

Tímovo

Úspechy a vynikajúci výkony kolegov nás napĺňajú rovnakou hrdosťou ako vlastné úspechy.

Familiárne

Našou účasťou v celosvetovo pôsobiací organizácii prežívame vzájomnú podporu, rešpekt pred druhými a hrdosť na príslušnosť k tejto spoločnosti tak ako tomu je vo veľkej rodine.