Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

,Sebauspokojenie' –pojem, ktorý naši spolupracovníci nepoznajú.

Neuspokojiť sa s už dosiahnutými úspechmi – to je hybná páka nášho ďalšieho rozvoja.

Neustále sausilujeme o uspokojenie Vašich potrieb: naši odborníci sa snažia maximálnou mierou vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám.

Navyše používame systém riadenia, ktorý nás priamočiare vedie k vytýčenému cieľu a opisuje procesy, ktoré realizujeme ku prospechu Vás = našich zákazníkov.

Zabezpečovanie akosti a ochrana životného prostredia predstavujú v spoločnosti WNT už celýrad rokov nedeliteľnú súčasť všetkých pracovných procesov. Vedľavšeobecných požiadaviek podmienených situáciou panujúcou na trhu spĺňa dnes náš systém riadeniaaj ustanovenia normy DIN EN ISO 9001:2015 a ďalšie podmienky bežné pre oblasti životného prostredia, bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a ochrany dát.

ISO 9001 Certificate