Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

Logistické centrum – srdce podniku

Bezprostredne po ukončení svetovej hospodárskej krízy v roku 2009 zaznamenala firma WNT obrovský nárast dopytov a musela bohužiaľ konštatovať, že logistické zázemie už nespĺňa parametre zodpovedajúce aktuálnemu veľkému dopytu. Z tohto dôvodu sa zase otvorila otázka, o ktorej sa  diskutovalo už pred krízou: investíciu do moderného logistického centra, ktoré by malo niekoľkonásobne zvýšiť efektivitu pri vynaložení rovnako vysokých personálnych nákladov. Už v septembri 2011 sa tento investičný zámer zrealizoval a nové logistické centrum sa uviedlo do prevádzky. Teraz už je možné veľmi efektívne vybavovať denne okolo 3000 zákaziek a pripravovať pre odber viacej ako 8500 položiek pri sledovaní jediného cieľa:  100% zabezpečenie pripravenosti všetkých zákaziek pre expedíciu ešte v tom istom dni v prípade objednávok, ktoré sa do systému SAP zadajú do 19.00 hod. príslušného dňa.

Možno by ste predpokladali, že technológia automatizačnej jednotky logistického centra pochádza z oblasti nástrojárskeho priemyslu. Avšak táto technológia pochádza z celkom iného odvetvia, a to z farmaceutického priemyslu.

Aj tu sa musí čo najrýchlejšie nazhromaždiť a pre expedíciu pripraviť veľké množstvo malých dielov. Pre firmu WNT sa stal tento systém predlohou, upravila si ho pre vlastné potreby, takže sa teraz namiesto liekov automaticky naskladňujú kvalitné nástroje, ktoré sa nasledovne pripravujú pre expedíciu.

V 3 regálových uliciach vždy po 21 skladovacích úrovniach je k dispozícii cca 15.000 prepraviek, do ktorých sa dá naplniť až 8 druhov produktov. V rámci každej skladovacej úrovne sa pohybuje jeden manipulačný vozík (celkom 63 vozíkov), ktorý prepravuje softwarovo špecifikované prepravky rýchlosťou 3m/sec do miesta ich určenia.

Zvlášť čulá prevádzka panuje v logistickom centre medzi 16 a 19 hodinou. V tomto časovom úseku sa prijíma 40% denných zákaziek, čo vyžaduje maximálny výkon operátorov aj aplikovanej techniky.

Spokojnosť s efektivitou nového zariadenia bola v roku 2014 podnetom pre rozhodnutie o rozšírenie súčasného systému z 3 na 5 regálových ulíc a aj kompletovacích pracovísk zo 4 na 6. Od tohto okamžiku je v automatizovanom sklade k dispozícii kapacita pre cca 25.000 prepraviek a viacej ako 110.000 skladovacích miest. Teda je možné zo súčasných cca 10.000 položiek figurujúcich na dodacích listoch denne vybaviť asi 90% pomocou automatickej kompletovacej linky.