Pre zabezpečenie najlepšieho servisu používa WNT súbory cookies.
Využívaním tohto webu súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov
Viac informácií viď Zásady ochrany osobných údajov.

Claude Sun, konateľ WNT Európa

Cieľom je náš zákazník, nie my

Claude Sun, konateľ spoločnosti WNT Európa, je človek, ktorý nie len že vyjadruje hodnoty firmy WNT, ale tieto hodnoty aj stelesňuje. Vtelenie sa do pozície zamestnancov a zákazníkov považuje za rovnako dôležité, ako svoju pripravenosť poskytovať neustále prvotriedne služby, od čoho sa odráža úspešná činnosť firmy. Oblasť jeho pôsobnosti je široká. Je hlavou firmy s 30.000 zákazníkmi v Európe, ktorá má zastúpenie vo väčšine európskych krajín. Pre WNT pracujú iba odborníci, pretože iba tak je možné zaistiť, aby princípy a hodnoty podniku dopadali v tržnom prostredí na úrodnú pôdu.

 

 

Pán Sun, prečo je kontakt so zákazníkom tak dôležitý?

Kľúčom k nášmu úspechu je náš predajný tím, naši inžinieri, ktorí sa pohybujú na rôznorodých trhoch.

Naši zákazníci musia mať pocit, že ich  obklopujú odborníci, ktorí hovoria ich rečou, rovnako uvažujú a rozumejú ich potrebám a požiadavkám. WNT je síce celoeurópskou organizáciou, predajná sieť má však veľmi regionálny charakter.

 

Vďaka blízkemu kontaktu so zákazníkom je možné lepšie identifikovať jeho požiadavky. Máte rovnaký názor?

Presne tak. Využívame informácií, ktoré získavame, pretože každý trh má inú štruktúru a teda sa líšia aj požiadavky zákazníkov. Zákazník nám oznámi, čo potrebuje, a my jeho požiadavku zahrnieme do nášho rozsiahleho štandardného programu. Nakoniec je každá predajná organizácia WNT sama zodpovedná za vlastný obrat, preto sa bez bezprostredného kontaktu s trhom nezaobídeme. Neustále sme v kontakte s našimi európskymi pobočkami, organizujeme školenia a veľa diskutujeme o ich potrebách, aby mohli optimálnym spôsobom uspokojovať požiadavky zákazníkov pôsobiacich na jednotlivých trhoch.

Prenášame požiadavky na našu materskú spoločnosť Ceratizit, ktorá vyrába štandardné produkty pre konkrétny trh. Skrátka a dobre reagujeme na špecifické požiadavky konkrétnych zákazníkov, pričom zohľadňujeme prostredie miestneho trhu. Naša filozofia spočíva v tom, byť nablízku a poskytovať vhodné riešenia.


Celkom podľa hesla „think global, act local“, alebo sa mýlim?

Je to tak. Kompletné služby, ktoré poskytujeme, stoja na tejto filozofii: Od doručenia tovaru hneď nasledujúci deň až ku katalógom, ktoré sa vydávajú v konkrétnej jazykovej mutácii. Ak to bude nutné, potom by sme vydávali dokonca katalógy pre regióny, v ktorých sa hovorí iným jazykom ako vo zvyšných častiach príslušného štátu.

Avšak také rozhodnutia musia urobiť  samotné pobočky v jednotlivých krajinách, pretože jednoducho svoj trh lepšie poznajú.


Regionálne dcérske spoločnosti sa teda tešia Vašej veľkej dôvere?

V každom prípade. Naše dcérske spoločnosti majú našu plnú dôveru a za činnosť v krajinách svojej pôsobnosti nesú samy zodpovednosť. Naše vzťahy sú veľmi dobré, preto sa vzájomná dôvera jednoducho rozvíja. Patrí to k základnému kapitálu našej spoločnosti, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Musíme akceptovať skutočnosť, že sa mentalita ľudí v jednotlivých krajinách navzájom líši.

Z tohto dôvodu investujeme veľa času a úsilia do preškoľovania našich zamestnancov a personálneho koučingu spoločne s našimi vedúcimi pracovníkmi, aby sme ich lepšie pochopili a mohli si navzájom vymieňať informácie.

Ďalšou výhodou je náš tímový duch. Veríme, že určitý tím môže byť úspešný iba vtedy, keď sú úspešní všetci jeho členovia. Ceníme si športového ducha aj rodiny.


Pozerajú sa na to Vaši zákazníci rovnako?

Áno, pretože majú pocit, že našej predajnej sieti môžu dôverovať.

Myslím si, že je to možné iba vtedy, keď z našej pozície vedenia spoločnosti budeme dôverovať našim zamestnancom. Veľmi veríme tomu, čo robíme.


Hovoríte oveľa viac o základných hodnotách ako o obrate či hospodárskych výsledkoch. Môžete nám to vysvetliť?

Naša práca je samozrejme zameraná na dosahovanie pozitívnych výsledkov, a rovnako ako v športe je potrebné mať k dispozícii vysoko motivovaný tím, aby bolo možné nasledovne zberať  úspechy. Musíte svojmu tímu veriť a podporovať ho. Pevne veríme našej filozofii.

Máme veľmi početný tím reprezentovaný rôznymi osobnosťami. Snažíme sa pochopiť stanoviská našich ľudí a hovoríme s nimi o našich silných stránkach, nie o našich nedostatkoch.

Úspech sa potom dostaví automaticky. To však neznamená, že nás nezaujímajú výsledky. V skutočnosti tvrdo pracujeme na dosiahnutí cieľov, ktoré sme si predsavzali. Náš predajný tím je úspešný, pretože má k dispozícii všetky prostriedky nutné pre nadviazanie úzkej spolupráce so zákazníkom - vysoko kvalitné nástroje, rýchlu realizáciu zákazky a rozsiahly sortiment tovaru. Našim úkolom je pripraviť pre našich predajcov také podmienky, aby sa mohli venovať iba  svojim zákazníkom. Ich úloha opäť spočíva v dosahovaní optimálnych výsledkov pre svoj región v spolupráci so svojimi zákazníkmi.

 

Vyzerá to oveľa jednoduchšie, ako to v skutočnosti je…

Prirodzene to chce svoj čas, aby sme zistili najvhodnejší spôsob vedenia tímov a osvojili si ich kultúrne špecifiká, odmenou sú nám však pozitívne výsledky. Najdôležitejšie však je, aby zákazník cítil, že má za sebou kompetentný tím odborníkov.

Cieľom je náš zákazník, nie my.


Vedia vlastne Vaši zákazníci, že sa za firmou WNT skrýva Ceratizit?

Áno, to dobre vedia a Ceratizit je aj garantom kvality, ktorú ponúkame. Nie sme obchodníkmi, ale predajnou organizáciou spoločnosti Ceratizit ponúkajúcou produkty malým a stredne veľkým výrobným podnikom. Garantujeme stabilitu produktov a ich vysokú kvalitu a sme schopní zákazníkovi ponúkať neustále rovnaký produkt. Znie to možno konzervatívne, však zákazník na tom vyrobí.

Našou veľkou výhodou je aj výskum a vývoj nových nástrojov našou materskou spoločnosťou Ceratizit, ktoré naši zákazníci potrebujú pre svoje nové projekty.


Ako vidíte budúcu tržnú perspektívu spoločnosti WNT?

Naša firma je relatívne mladá a náš podiel na trhu predstavuje asi 6 až 7 percent. To znamená, že vo všetkých tržných segmentoch zaznamenáme ešte ďalší rast – obzvlášť potom v krajinách ako je Česká republika, Poľsko a Maďarsko, v ktorých  aktívne pôsobíme ešte len 10 rokov. Každý rok evidujeme kontinuálny rast a v európskych krajinách získavame stále väčší podiel na trhu. Momentálne premýšľame o tom, ako by sme  sa mohli svojou filozofiou „think global, act local“ priblížiť ázijskému trhu. V tomto kúte sveta sa máme ešte čo učiť, avšak tamojšie trhy sú pre nás skutočne veľmi zaujímavé.


Trh sa neustále mení. Akým spôsobom reagujú Vaši zákazníci na tieto nové trendy?

Malo by byť jasné, že naši európski zákazníci budú aj v budúcnosti vyhľadávať kvalitné produkty, zatiaľ čo lacné produkty zostanú v Ázii. Naši zákazníci však musia byť v budúcnosti iste flexibilnejší. Nebudú musieť plánovať dopredu, ale budú musieť klásť neustále vyššie požiadavky na kvalitu. Jediným riešením pre našich zákazníkov bude spolupráca s dodávateľmi, ktorí budú schopní veľmi operatívne zabezpečovať požadovaný servis a flexibilne dodávať potrebné nástroje.

Myslím, že v tom je sila firmy WNT, v tom sme dobrí. Výrobné podniky sú vystavené oveľa  silnejšiemu tlaku. Sú nútené znižovať svoje náklady, pracovať rýchlejšie, znižovať stavy skladových zásob, ponúkať vyššiu kvalitu a vyrábať stále komplexnejšie produkty. Našou silnou stránkou sú vysoko kvalifikovaní servisno-technickí zástupcovia, ktorí sú plno k dispozícii svojím zákazníkom, s ktorými sa podieľajú na svojom know-how. Z tohto dôvodu prechádzajú naši zamestnanci intenzívnym školením, aby mohli svojim zákazníkom odovzdávať aktuálne technické novinky, ktoré potrebujú pre svoj rozvoj. V oblasti trieskového obrábania sme odborníkmi.

 

späť