WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Fördelar

 • Öppen
 • Högsta tillgänglighet
 • Komplett bearbetning från en leverantör
 • Premiumservice i tid
 • Förbättrad säkerhet och kostnadsreduktion

Öppen

 • Genom personligt uttag
 • Riktad tilldelning av behörigheter
 • Olika utvärderingar
 • Registrerar kostnadsställe

Högsta tillgänglighet

 • Automatisk uttagsmeddelande
 • Dynamisk lagerhantering
 • Larmleverans
 • Kontinuerlig påfyllning av servicepersonal
 • Inget underskott ĉĉ Daglig datautskrift

Komplett bearbetning från en leverantör

 • En kontaktperson för alla frågor i praktisk användning
 • Riktad utbildning av din personal vid nya verktyg
 • Integrerad användarvänligt beställningssystem

Premiumservice i tid

 • Artikelsystem och upplägg genom WNT
 • Inga extra kostnader för reparation, service och uppdateringar
 • Omedelbar uppgradering av de senaste produkterna
 • Regelbunden lageroptimering
 • Konsignationslager
 • Ingen kontraktstid
 • Inventering av WNT

Förbättrad säkerhet och kostnadsreduktion

 • Ingen personal för lagerhantering behövs
 • Automatisk beställning, schemaläggning
 • Eliminering av godsmottagning, porto, emballage, etc.
 • En stark partner med årtionden av know-how
 • Reducering av felmöjligheter i processen
 • Månatlig avräkning / förlängd betalningstid
 • B2B-gränssnitt