WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Förslitningstyper på HSS och HM borrar

Urflisning vid hörn

Orsaker

 • Arbetsstycket rör sig vid borrning ( uppspänningen är inte optimal )
 • Otillräcklig kylning
 • Verktygskast för stort

Lösning

 • Kontrollera uppspänningen ( kontrollera spel spindellager )
 • Kontrollera skärvätsketillförseln
 • Optimera rundgångsnogrannheten

Urflisning på styrlist

Orsaker

 • Arbetsstycket rör sig
 • Felaktig hantering eller transport skada

Lösning

 • Kontrollera uppspänningen och vertygshanteringen
 • Använd originalförpackning för lagring och transport

Urflisning vid steg

Orsaker

 • Stabiliteten inte tillräcklig
 • Chuck har inte tillräcklig spännkraft och nogrannhet

Lösning

 • Kontrollera spännanordningen
 • Använd hög precisionschuck

Löseggsbildning

Orsaker

 • Skärhastigheten för låg
 • Negativ skärfas
 • Otillräcklig kylning

Lösning

 • Öka skärhastigheten
 • Välj borr med vassare skäregg
 • Kontrollera skärvätsketillförseln

Defekt på styrlist

Orsaker

 • Arbetsstycket rör sig ( fjädrar ) vid borrningen och genombrott.
 • Otillräcklig kylning

Lösning

 • Kontrollera uppspänningen av arbetsstycket
 • Kontollera skärvätskan, öka skärvätsketrycket

Defekt på huvudskär

Orsaker

 • Instabila borrförhållanden
 • Avbrutet skärförlopp
 • Maximal förslitningsbredd har överskridits

Lösning

 • Optimera uppspänningen av verktyg och arbetsstycke
 • Minska matningen
 • Tidigarelägg verktygsbyte

  Gropförslitning

  Orsaker

  • För låg skärhastighet
  • Otillräcklig kylning

  Lösning

  • En ökning av skärhastigheten
  • Öka skärvätsketrycket trycket

  Urflisning tväregg

  Orsaker

  • Matning för låg
  • Kast på borr

  Lösning

  • Öka matningen
  • Rundgångsfel < 0,02 mm

  Kraftig förslitning på hörn huvudegg

  Orsaker

  • Skärhastigheten för hög
  • Matningen för låg
  • Otillräcklig kylning
  • Avbrutet skärförlopp

  Lösning

  • Minska skärhastigheten
  • Öka matningen
  • Kontrollera skärvätsketillförseln ( trycket, blandningen och munstyckets placering )
  • Kontrollera rundgången

  Kraftigt rundfasförslitning

  Orsaker

  • Skärhastigheten för hög
  • Skärvätsketryck för lågt
  • Kast på borr

   Lösning

   • Minska skärhastigheten, öka matningen
   • Öka skärvätsketrycket
   • Rundgångsfel < 0,02 mm