WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Normal förslitning av borren

Under idealiska förhållanden är slitaget jämnt över hela skäreggen.

  • Med korrekt skärhastighet
  • Med korrekt matning
  • Arbetsstycke och borr idealiskt fastspänt

Maximal förslitning före omslipning

För omslipning av borr bör en viss bredd av förslitning (VB), samt en vissgropförslitning (KB) uppnås.

 

1 Spånyta
2 Avrundningsfas
3 Släppningsyta
4 Område
5 Borrcentrum

 

Maximal fasförslitning (VB) i mm
Område
Borrdiameter i mm 321
3,00 – 6,000,200,200,20
6,01 – 10,000,250,200,20
10,01 – 14,000,250,250,25
14,01 – 17,000,300,250,25
17,01 – 20,000,350,300,30
Gropförslitning (KB) i mm
Område
Borrdiameter i mm 321
3,00 – 6,000,200,200,20
6,01 – 10,000,250,250,25
10,01 – 14,000,300,300,30
14,01 – 17,000,300,300,30
17,01 – 20,000,350,350,35