WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Av gammalt blir nytt  

WNT Restart – omslipning istället för att köpa nytt

Dina begagnade precisionsverktyg är i bästa händer: du får tillbaka den med orginal polering samt ursprunglig beläggningen och geometri, redo för ytterligare operationer på era maskinener – med en nästan 100% livslängd jämfört med den nya produkten. Lindra din budget med hjälp av att använda verktyget en gång till! Utnyttja denna Service² WNT.

Broschyrer och formulär:

Service är mycket viktigt för WNT – detta gäller även återvinning av använda verktyg


Bra att veta

Orginalslipning

  • Orginalgeometri


Orginalbeläggning

Detta garanterar er, att era omarbetade verktyg har näst intill 100 % livslängd och prestanda som nya verktyg


Rättvis och öppen prissättning

  • Inga tilläggspriser för kapning, grovslipning etc.
  • Tryckta priser gäller oavsett leveransstatus för dina verktyg. Skulle ert verktyg inte gå att slipa om mer, får ni verktyget tillbaka obearbetat.

Dina fördelar

  • Hög processäkerhet tack vare samma användningsparametrar som hos nya verktyg
  • Reducering av era produktions och verktygskostnader
  • Mindre verktygslager tack vare snabb service
  • Enkelt handhavande med WNT's omslipningsbox

Leveranstider

Vår normala leveranstid är 15 arbetsdagar, med start vid mottagandet av beställningen i vår fabrik. Verktyg med speciell geometri eller speciell beläggning, kan få en annan leveranstid, vilket meddelas omgående.


Ändamål

Alla verktyg får vid omslipning en markering som kännemärke. Verktyg som lämnats till WNT för omslipning och inte finns i WNT's program får geometrin slipad enligt WNT's riktlinjer.n.

Högprestandaverktyg med WNT-specifika geometrier och beläggningar är hos oss i dom bästa händer.
Storlek på boxen (mm)
300 x 200 x 138

Ett enkelt sätt för omslipning av era verktyg

Ni sänder oss era använda verktyg

På begäran ställer vi en kostnadsfri omslipningsbox till förfogande, där era verktyg kan transporteras säkert.

Här kan ni rekvirera en omslipningsbox snabbt och kostnadsfritt:

info.scandinavia(at)ceratizit.com

WNT‘s omslipningsbox går Er väg

1. Ni får WNT‘s omslipningsbox med en följesedel på omslipningen.

2. Ett kort telefonsamtal till WNT är tillräckligt för att beställa upphämtning.

3. Samma dag eller senast nästa dag, kommer DHL och hämtar upp den fyllda omslipningsboxen.

4. Vi ser till att era verktyg erhåller orginalslipning.

5. Efter att era verktyg har bearbetats, får ni dessa tillbaka i vår omslipningsbox tillsammans med aktuell följesedel. WNT‘s omslipningsbox kan därmed användas igen för nästa uppdrag.

Omslipnings Guide

Du kan också vara intresserad av dessa frågor: