WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Cirkeln är sluten  

WNT´s RECYCLING – vår återvinningsservice

Vad gör ni med era gamla stål?

Vårt gemensamma bidrag för miljöns bästa: vi tar vara på din hårdmetall och tar hand om den på lämpligt sätt. Du undviker kostnader och ansträngningar att avyttra det och tjänar även pengar för det. Vi ger dig en kredit på ditt återvinningsbara material vilket är baserat på gällande dagspris per kilo på använd hårdmetall. Du kan lösa in denna vid ditt nästa verktygsköp. Använd denna Service² från WNT.

 

 

Du kan också vara intresserad av dessa frågor: