WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

WNT svarvverktyg för skärande bearbetning

Svarvverktyg vändskär

Svarvverktyg vändskär

Du kan lita på WNT's vändskärsprogram. Speciellt med sorter belagda med Dragonskin är varje vändskär en specialist inom sitt område. Det spelar ingen roll om det är stål, rostfritt, värmehållfasta legeringar eller gjutjärn. Med WNT's Dragonskin belagda sorter uppnår ni alltid den bästa livslängden. Högsta stabilitet och processäkerhet garanteras också med WNT's verktygshållare XpressClamp och IsoClamp.

WNT Online Shop

 


EcoCut och ProfileMaster

EcoCut och ProfileMaster

Borrning i fullt material, svarvning och stickning med ett system
EcoCut och ProfileMaster är WNT's multifunktionella verktygssystem för svarvning. EcoCut, multitalangen bland de skärande verktygen, reducerar era investeringskostnader, eftersom det räcker med ett verktyg för borrning i fullt material samt svarvning. Eleminerar tidskrävande verktygsväxling, minskar programmeringen, samt ökar flödet. ProfileMaster går ett steg längre: den erbjuder också möjlighet för precisa insticksoperationer.

WNT Online Shop


Stickverktyg

Stickverktyg

Med WNT's stickverktyg har du allt till hands, till och med vid svåra insticksarbeten med okontrollbara spånor eller hög temperaturutveckling. Ett perfekt komplement: hållarsystemet MonoClamp för monoverktyg och ModularClamp för moduler. Systemet SX är utvecklat för högsta krav vid avstickning, instickning och längdsvarvning: designad genom FEA-modellering, kombineras hög stabilitet med optimerad kraftöverföring.

WNT Online Shop


Miniatyrsvarvverktyg

Miniatyrsvarvverktyg

Effektivitet i millimeterområdet?
Bearbeta små bitar ekonomiskt - med verktyg från WNT. Miniatyrsvarvverktygen UltraMini och MiniCut är anpassade för svarvning av arbetsstycken från 0,5 mm till 8,0 mm diameter. Typiska applikationer: bearbeta högprecisa konturer i smådelsområdet med skarpa skär. SlotCut erbjuder kilspårsoperationer i svarven utan att flytta till andra maskiner. Och som universell beläggning för alla material rekommenderas CWX500.

WNT Online Shop