WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Den nya dimensionen inom fräsning!

18/05/2015

Bättre prestanda, högre produktivitet, mindre förslitning, minskad styckkostnad – detta är det spännande slagord, som kunder genast reagerar på när de uppmärksammar WNT. Detta innovativa projekt har tack vare årtionden av erfarenhet inom pulvermetallurgi lyckats utveckla en unik beläggningsteknik „Dragonskin“, som erbjuder en oöverträffad nivå av prestanda inom fräsning.

 

De nya fräsverktygen med Dragonskin kännetecknas av en extremt hård yta, som uppnås genom en speciell skiktstruktur. Den nya, glatta ytan erhålls genom modernaste efterbehandlingsteknologi, som verkar positivt på kontakten mellan spån och spånytan samt sörjer för en reducering av skärtrycket. På grund av dessa egenskaper i kombination med hårdmetalls-substrat med högre seghet minskar slitaget på fräsverktyget och därmed ökar livslängden väsentligt. I klartext betyder detta, att vändskär med  „drakhud“ kan användas väsentligt längre än verktyg utan denna beläggning. WNT‘s produktchef Michael Scheffold säger sig vara mer än imponerad av den förbättrade livslängden: „Det är fantastiskt, med vilken säkerhet och knappt märkbar förslitning vår nya beläggning trotsar den extrema fräsbearbetningen“, förklarar teknikern vid testkörningen och kan rekommendera de nya produkterna som nu finns tillgängliga med Dragonskin. Mindre slitage innebär för kunden en betydligt förbättrad produktivitet och garanterar högsta processäkerhet. Förutom den högre skärhastigheten och en ökning av prestanda på upp till 80 % uppnås även en annan positiv aspekt: trots de många fördelar, de nya frässorterna erbjuder, har inte tidigare inköpspris förändrats.

 

Helt nytt produktsortiment!

WNT har genom de ständigt växande kraven på marknaden omarbetat hela sitt utbud av beprövade frässorter „Stål“, „Rostfritt“ och „Gjutjärn“. Vid torrbearbetning av stål, bearbetning av material med hög hållfasthet eller svårbearbetade ytor i gjutjärn – har WNT’s kunder nytta av den omfattande användningsmöjligheten med Dragonskin förbättrade fräsverktyg. Den extrema slitstyrkan och processäkerheten har förvissat många kunder som övertygats av den nya beläggningsteknologin. De nya frässorterna som ni finner i WNT’s produktbroschyr är tillgängliga omedelbart. Vidare information under www.wnt.com.