WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Sekretesspolicy

Vi gör vårt yttersta för att skydda dina data och vill att du ska känna dig säker när du besöker våra webbplatser på Internet. Följande policy ger dig en överblick av hur vi säkerställer det här skyddet, vilken typ av data som samlas in och för vilket syfte de samlas in, samt hur vi bearbetar dessa data.

1 Ansvarigt organ

Ansvarigt organ, enligt definitionen i datalagarna, är WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten.

Vår kontaktinformation är:

WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten

Registrerat i Tyskland. Registreringsnummer för tyska handelsregistret: HRB 3524 AG Kempten

Inskrivningsdomstol: Kempten distriktsdomstol

VAT-nummer:  DE128784928

Telefonnummer:  +49 83157010-0
Fax: +49 83157010-3559

wnt-de(at)wnt.com
 

2 Omfattning av datalagring

Din information hjälper oss att förbättra vår webbplats och våra WNT-tjänster kontinuerligt. Vi använder den här informationen för att bearbeta beställningar, leverera varor och tillhandahålla tjänster, samt för att bearbeta betalningar (den används även för att utföra nödvändiga kontroller när köp utförs på ett konto). Du gör det möjligt för oss att ge tredje part i uppdrag att utföra tekniska, logistiska eller andra tjänster. Vi använder även din information för att kommunicera kring din beställning och våra tjänster och för att kontinuerligt uppdatera ditt konto. Din information hjälper oss också att förhindra eller upptäcka potentiell olovlig användning – i synnerhet bedrägerier.

Så snart du har etablerat en kontakt med oss, tar vi emot och lagrar viss information. Som många andra webbplatser använder även vi oss i viss utsträckning av så kallade cookies emellanåt, och tar emot viss information så snart din webbläsare öppnar vår webbplats. Cookies är specifika identifieringsmarkörer som vi överför till din dators hårddisk eller annan terminalutrustning för att våra system ska kunna känna igen din enhet. Cookies är användbara för oss eftersom de gör det möjligt för oss att exempelvis känna igen dig när du loggar in på vår webbplats, att spara de artiklar du lägger i varukorgen och för att förbättra säkerheten när det gäller våra butiker. Via hjälpfunktionen i din webbläsare kan du ta reda på hur du hindrar den från att acceptera, visa eller avvisa nya cookies.

Vi förbehåller oss också rätten att inhämta information om dig från tredje part (t.ex. kreditupplysningsbyråer) så att vi kan erbjuda särskilda betalningsalternativ eller andra finansiella tjänster.

Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics. Och som ett resultat av detta generas användningsinformation av cookies som överförs till vår server och lagras för analysändamål så vi kan optimera vår hemsida. Din IP-adress anonymiseras omedelbart i denna process och säkerställer att du förblir en anonym användare. Även om du kan blockera användningen av cookies, observera då att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. I dessa fall när opt-out cockies är vald, det förhindrar att din data samlas in när du besöker vår webbplats i framtiden.

Du kan förhindra datainsamling av Google Analytics genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics

Du kan bestämma dig för att inte tillhandahålla oss med viss information, men det kan innebära att du inte kan utnyttja vissa av våra systemmöjligheter – eller några alls.

3 Delning av data

Vi behandlar de data du överför till oss helt konfidentiellt. Om vi inte får något ytterligare medgivande från dig, delar vi information om dig med tredje part enligt följande:

Vi delar information om dig med dotterföretag till WNT GmbH. 

Vi delar information om dig med tredje part om och när vi ger andra företag och personer i uppgift att utföra uppdrag å våra vägnar. Dessa tredje parter har tillgång till personlig information som de behöver för att kunna utföra sina uppdrag. Men de får inte använda denna information i något annat syfte. De är dessutom förpliktigade att behandla informationen på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy och relevanta datalagar.

Vi avslöjar kundkonton och personlig information om kunder när vi är juridiskt bundna att göra det eller när sådan information måste vidarebefordras för att vi ska kunna upprätthålla våra allmänna affärsvillkor eller andra avtal för att skydda våra rättigheter, våra kunders rättigheter eller tredje parts rättigheter. Det här om fattar utbyte av data med företag som specialiserar sig på att förhindra och minimera olovlig användning och kreditkortsbedrägerier. I denna kontext vill vi uttryckligen förtydliga att data inte delas med dessa företag i något kommersiellt syfte som skulle strida mot denna sekretesspolicy.

 

4 Säkerhet kring datatrafik

För att kunna säkerställa att din information överförs på ett säkert sätt använder vi SSL-programvara (Secure Sockets Layer Software). Denna programvara krypterar den information du överför. Vi strävar alltid efter att göra dina data anonyma.

I samband med att vi samlar in, lagrar, och lämnar vidare kunders information vidtar vi ytterligare åtgärder. Vi fortsätter kontinuerligt med att vidta säkerhetsåtgärder som ligger i linje med den tekniska utvecklingen. Oberoende av detta är det ditt ansvar att skydda dig själv mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och din dator.

5 Åtkomst till mina data

Du kan få tillgång till en mängd information om ditt konto och din interaktion med WNT, och sedan uppdatera denna information. Under Mina data (My data) kan du se exakt vilken information det rör sig om.  När du uppdaterar information behåller vi vanligtvis en kopia av din ursprungliga information i våra arkiv.

I enlighet med lagen har du också rätt att få tillgång till dessa, och kan be oss ta bort den information om dig som vi har lagrad. 

6 Tillägg

Om inget annat anges är användningen av all information vi har om dig och dina kundkonton underkastad denna sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra denna delvis eller i sin helhet, samt att skicka information till dig om våra riktlinjer.

Tveka inte att skriva till oss om du har några frågor kring dataskydd eller om du har några andra förslag, frågor eller problem.