WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Dragonskin XU spånbrytare

01/12/2014

Den nya -XU spånbrytaren från WNT finns i en mängd olika utföranden av skär

Den pågående utvecklingen av WNT’s ytbehandlingsteknik Dragonskin fortsätter med ankomsten av en ny serie svarvskär med en innovativ spånbrytargeometri. Med inriktning på nära konturbearbetning och allmän svarvning löser XU-brytaren många problem, speciellt när utmärkt spånkontroll krävs.

Beläggningsteknologin Dragonskin har utvecklats för att förbättra skyddet mot slitage på vändskär i kombination med senaste högpresterande substrat och geometrier. Resultatet är mätbara produktionsvinster på upp till 80 procent för att ge användare en betydande konkurrensfördel. Den är tillgänglig i alla fem ISO material-grupper med skär med den nya -XU spånbrytaren som är utformad för att fylla området för icke-, låg- och höglegerade stål, som tenderar att vara långspånande material. Den universella -XU spånbrytaren är utformad för finskär till lättare grovskär i ett brett område av applikationer, men dess förmåga att kontrollera svarvspån i dessa långspånande material gör den idealisk för användning i fleroperationssvarvar, tack vare ökad processäkerhet genom kortare spånor. Det är naturligtvis lika viktigt i konventionella svarvar.

-XU spånbrytarutförandet är tillgängliga i CNMG, DNMG, VNMG och WNMG ISO skärutförande. Det övervinner många frågor kring spånkontroll vid bearbetning av stål, samt genererar mycket låga skärkrafter så de kan användas i motorsvaga maskiner såväl som högpresterande svarvar. I fleroperationssvarvar säkerställer förmågan att kontrollera spånorna i små, hanterbara former att arbetsområdet kan hållas rent och obemannad produktion är möjlig. Denna ytterligare processäkerhet innebär också minskade ställtider och verktygskostnader eftersom skär inte skadas av okontrollerade spånor, dessutom utgör mindre spånor reducerad risk för maskinoperatörer, som kan skadas av långa, sega spånor.

“Den nya Dragonskin beläggningen och skärgeometrin är resultatet av lång erfarenhet och investeringar i kontinuerlig utveckling hos WNT. Kärnan i allt vi gör, är fokus på att förbättra produktiviteten och kommersiell framgång för våra kunder. Genom att minska cykeltider i maskinen, förbättra verktygets livslängd eller helt enkelt göra livet lättare för våra kunder med nya produkter, som – XU spånbrytare, hjälper vi dem att bli mer konkurrenskraftiga”, säger Olof Kalin, Technical Manager, WNT Scandinavia.