WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Värderingar

Företagets värderingar är förankrade i tankar och handlingar av varje anställd som har lett till att Team WNT har en framgångsrik och engagerad gemenskap. Framgången tillämpas också på sponsorverksamheten i syfte att bilda ett team som drivs med passion och entusiasm för att utmärka sig. Vad som ligger bakom dessa värderingar kan du finna i detalj här.

Empati

Vi är alltid beredda att se saker ur kundens perspektiv och utifrån detta bedöma nyttan av våra tjänster.

Kämparglöd

Den dagliga utmaningen för oss är att skräddasy lösningar för mekaniska verkstäders behov. Vi vill uppnå en perfekt lösning som sätter all vår kompetens och erfarenhet på prov.

Pionjäranda

Vi är alltid beredda att lämna inkörda spår för att söka nya metoder att genomföra det vi har lovat.

Sportsmanship

Den personliga strävan att vara bättre och mer framgångsrik än andra, driver oss ständigt till högre nivåer utan att glömma reglerna för "fairness" och lojaliteten till vårt team.

Teamanda

Kollegors framgångar och enastående insatser gör oss lika stolta som våra egna – tillsammans är vi starka.

Familjekänsla

Tillhörigheten till en globalt verksam koncern ger oss stöd, respekt för varandra och stolthet att tillhöra en stark gemenskap, - som i en stor familj.