WNT foloseşte cookie-uri pentru a garanta cele mai bune servicii.
Prin utilizarea mai departe a serviciilor noastre, sunteţi de acord să folosim cookie-uri.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi politica noastră de confidenţialitate.

Informare de protecția datelor pentru concurenții locului de muncă

Ceratizit Romania S.R.L.

Pe baza Regulamentului general privind protecția datelor ale UE (GDPR)

1. Operatorul de date

Acest document oferă informații referitoare la datele personale gestionate de către Ceratizit Romania S.R.L. (în continuare: CERATIZIT RO) – cu privire la candidații care aplică la job-urile CERATIZIT RO.

Datele de contact ale operatorului de date:

Ceratizit Romania S.R.L.
013981 București, Sector 1, Str. Biharia, Nr. 26
Tel: 0 800 672 384
Fax: 0 800 672 385
wnt-ro(at)wnt.com


2. Domeniul datelor personale gestionate

CERATIZIT RO gestionează datele personale din CV-urile și alte documente depuse referitoare la concurenți. Astfel de date personale pot fi numele, numele la naștere, data nașterii, domiciliul, numărul de telefon, adresa de e-mail, studiile școlare, locul de muncă anterior, etc.


3. Scopul gestionării datelor personale

Scopul gestionării datelor personale ale concurenților de către CERATIZIT RO este ocuparea forței de muncă și contactul necesar acesteia.


4. Baza legală a gestionării datelor personale

CERATIZIT RO gestionează datele personale ale concurenților unui loc de muncă conform următoarei baze legale:

  • Persoana vizată și-a dat acordul pentru gestionarea datelor sale personale. (Acesta se referă la concursurile depuse direct pentru ofertele locurilor de muncă ale CERATIZIT RO).
  • Gestionarea datelor este necesară pentru exercitarea intereselor legale ale CERATIZIT RO, față de care nu beneficiază de avantaj interesele, drepturile persoanei vizate. (Aici se include și gestionarea datelor personale primite de la agențiile de recrutare externe).

CERATIZIT RO gestionează numai date personale referitoare la concurenți în privința cărora există cel puțin una dintre bazele legale de mai sus.

Dacă baza legală a gestionării datelor este acordul anterior al persoanei vizate, atunci aceasta are posibilitatea de a revoca oricând acordul său, însă acest lucru nu afectează legalitatea gestionării datelor efectuate pe baza acordului dinaintea revocării.

Punctul (1) art. 6 din GDPR oferă a informare mai detaliată cu privire la bazele legale ale gestionării datelor.


5. Sursa și destinatarul datelor personale

Societatea CERATIZIT RO poate obține datele personale ale concurenților direct de la concurenți sau prin societăți de recrutare pe baza anunțurilor publicate în ziare, pagină web sau portaluri cu anunțurile locurilor de muncă.

CERATIZIT RO nu trimite mai departe datele concurenților locurilor de muncă către persoane terțe.

CERATIZIT RO nu transmite datele personale gestionate într-o țară terță din afara Uniunii Europene.


6. Perioada stocării datelor personale

CERATIZIT RO în caz normal stochează datele personale ale concurenților neangajați pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de concurs. Este posibilă stocarea datelor personale primire pentru o perioadă mai lungă cu acordul concurentului – în special în cazul înscrierilor depuse la un anunț al locului de muncă neconcret.


7. Drepturile persoanei vizate privind datele personale

În privința gestionării datelor personale persoana vizată are dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, corectarea, radierea sau gestionarea limitată a datelor. Persoana vizată, de asemenea, are dreptul de a solicita datele personale gestionate în format portabil, respectiv de a protesta împotriva gestionării datelor sale personale (Mai multe informații: GDPR art. 13-21)

CERATIZIT RO primește cererile legate de datele personale pe următoarele date de contact:

Ceratizit Romania S.R.L. 
013981 București, Sector 1, Str. Biharia, Nr. 26 
Tel: 0 800 672 384 
Fax: 0 800 672 385
wnt-ro(at)wnt.com

În cazul în care persoana vizată revocă acordul său dat pentru gestionate datelor înainte de încheierea procesului de concurs sau solicită radierea datelor personale de la CERATIZIT RO, atunci în mod logic va fi exclus din cercul concurenților potențiali.


8. Depunerea plângerii privind gestionarea datelor

Plângerea privind gestionarea datelor se poate depune la următoarea autoritate de supraveghere:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
010336 București, Sector 1, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30
Telefon: +40 318 059 211
anspdcp(at)dataprotection.ro
Pagina web: www.dataprotection.ro

9. Modificări, contact

CERATIZIT RO poate modifica oricând conținutul acestei informări conform nevoii. Versiunea actuală în vigoare a informării se poate accesa pe pagina web www.wnt.com.