WNT foloseşte cookie-uri pentru a garanta cele mai bune servicii.
Prin utilizarea mai departe a serviciilor noastre, sunteţi de acord să folosim cookie-uri.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi politica noastră de confidenţialitate.

MENȚIUNI LEGALE

German Version

 

Notificare comună (identificarea prestatorului)

Prestatorul și, totodată, partea responsabilă din punct de vedere comercial și economic pentru oferta online este CERATIZIT Deutschland GmbH, reprezentată legal prin administratorii săi Claude Sun și Gerhard Bailom.

Informare conform art. 2 (1) din Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, DL-InfoV (Regulamentul german referitor la informații privind serviciile)

Această ofertă online este o ofertă informativă a
CERATIZIT Deutschland GmbH
Daimlerstrasse 70
D-87437 Kempten
info.deutschland(at)ceratizit.com
Web: www.wnt.com

Tel.: +49 831 57010-0
Fax: +49 831 57010-3559

Linie directă de asistență: 0800 9210000*
*Număr servicii - de regulă gratuit. Rețelele (internaționale) de telefonie fixă și mobilă pot aplica diverse tarife. Puteți solicita informații de la prestatorul de servicii de telecomunicații.

Sediul social al CERATIZIT Deutschland GmbH: D-87437 Kempten
Judecătoria Kempten, HRB 3524
Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată (GmbH)

Legislația aplicabilă: legile Republicii Federale Germania (RFG)

Administrația Financiară: Kempten
CUI: DE 128 784 928

Administratori cu autoritate de reprezentare: Claude Sun, Gerhard Bailom

 

Termeni și condiții generale

CERATIZIT Deutschland GmbH publică Termenii și condițiile generale. https://www.wnt.com/ro/conditii-generale-de-vanzare.html

 

Camera de Comerț competentă

Swabian Chamber of Commerce and Industry
Stettenstrasse 1 + 3, D-86150 Augsburg
Tel.: +49 821 3162-0
Fax.: +49 821 3162-323
info(at)schwaben.ihk.de
Web: http://www.schwaben.ihk.de

 

Informații referitoare la soluționarea online a litigiilor conform art. 14, alin. 1 din Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor:

Comisia Europeană are o platformă de soluționare online a litigiilor (SOL), care poate fi găsită aici https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma SOL servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor izvorâte din nerespectarea obligațiilor comerciale asumate de părți prin contractele de vânzare online.

Nu suntem nici obligați și nici dispuși să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru litigii cu consumatorii.

 

Persoana cu atribuții editoriale responsabilă pentru jurnalistic conform art. 55, alin. 2) din RStV
(Tratatul de stat privind radiodifuziunea și telemedia) este:

Norbert Stattler, Editor
info.deutschland(at)ceratizit.com
Daimlerstraße 70
D-87437 Kempten

 

Responsabilul extern cu protecția datelor conform art. 37 din RGPD coroborat cu art. 38, alin. 1) din Legea federală germană privind protecția datelor (versiune nouă) este:

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei
Bahnhofstrasse 50
D-87437 Kempten

lenz(at)deutsche-datenschutzkanzlei.de
Web: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

 

Descrierea serviciilor prestate de CERATIZIT Deutschland GmbH

Orice activități legate de tăierea metalelor, în special dezvoltarea, fabricarea, prelucrarea și distribuția tuturor tipurilor de unelte, comercializarea de unelte și alte produse pentru industria metalurgică, dezvoltarea, comercializarea și distribuția de echipamente hardware și software, programarea la cerere și furnizarea de unelte, consultanță și formare în ceea ce privește utilizarea uneltelor. Societatea are dreptul să efectueze orice investiții necesare în unitățile de producție și să întreprindă orice alte activități legate de acestea.

 

Informare prealabilă conform art. 4 din DL-InfoV (Regulamentul german referitor la informații privind serviciile) și PangV (Regulamentul german referitor la ofertele de preț)

CERATIZIT Deutschland GmbH va întocmi o ofertă la cerere.

 

Răspundere legală

CERATIZIT Deutschland GmbH poate modifica integral sau parțial această ofertă online, după cum consideră de cuviință și fără a își asuma vreo răspundere, putând oricând să își înceteze activitatea fără o notificare prealabilă. În situațiile în care pune la dispoziție link-uri către oferte online ale unor terțe părți (“hyperlink-uri”), CERATIZIT Deutschland GmbH nu își asumă nicio responsabilitate pentru respectivele oferte online sau conținutul lor. De asemenea, CERATIZIT Deutschland GmbH nu este responsabilă pentru disponibilitatea unor astfel de oferte online sau conținutul acestora.

 

Reglementări referitoare la baterii

Referitor la returnarea bateriilor în conformitate cu prevederile art. 12 din Batterieverordnung (Regulamentul german privind bateriile):

În legătură cu distribuirea de baterii de unică folosință sau reîncărcabile sau alimentarea unor dispozitive care conțin baterii de unică folosință sau reîncărcabile, CERATIZIT Deutschland GmbH are, conform prevederilor regulamentului amintit mai sus, obligația de a aduce la cunoștința utilizatorilor următoarele aspecte:

Bateriile nu trebuie să fie eliminate împreună cu gunoiul menajer. În calitate de consumator final, utilizatorului îi revine conform legii obligația de a returna bateriile uzate. Utilizatorul poate returna gratuit bateriile după utilizare la punctul de vânzare sau în imediata vecinătate (de exemplu, la punctele de colectare ale autorităților locale sau în magazine).

De asemenea, utilizatorul poate să returneze bateriile și prin poștă. Utilizatorul poate contacta instalatorul în legătură cu returnarea.

Bateriile de unică folosință sau reîncărcabile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol reprezentând o pubelă tăiată.

Lângă simbolul reprezentând pubela tăiată apare denumirea chimică a poluantului. Explicație: Cd este simbolul pentru cadmiu, Pb pentru plumb și Hg pentru mercur.

 

© Copyright

Toate drepturile rezervate. Textul, imaginile și elementele de grafică și publicarea acestora în cuprinsul ofertei online se supun prevederilor legale referitoare la protajarea drepturilor de autor și de altă natură. Conținutul prezentei oferte online nu poate fi copiat, distribuit, modificat sau pus la dispoziția unor terți în scopuri comerciale.

 

© Sursa imaginilor protejate de drepturi de autor:

© CERATIZIT Deutschland GmbH

 

Notă: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG (Legea generală privind egalitatea de tratament)

Din considerente de simplificare, nu am folosit un limbaj neutru din punct de vedere al genului. Așadar, nu a existat intenția de a face vreo discriminare prin limbaj.

 

Această notificare a fost emisă de:

Deutsche Datenschutzkanzlei – Munich Data Protection Office (Biroul de Protecție a Datelor din Munchen)www.deutsche-datenschutzkanzlei.de