WNT foloseşte cookie-uri pentru a garanta cele mai bune servicii.
Prin utilizarea mai departe a serviciilor noastre, sunteţi de acord să folosim cookie-uri.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi politica noastră de confidenţialitate.

CONDIŢIILE DE UTILIZARE

 

CERATIZIT şi/sau companiile afiliate („CERATIZIT”) oferă funcţionalităţi prin site-ul web şi alte produse şi servicii atunci când utilizaţi site-ul „wnt.com” („site-ul web”) sau când cumpăraţi pe site-ul web, când utilizaţi produsele sau serviciile CERATIZIT sau când utilizaţi software-ul furnizat de CERATIZIT într-unul dintre contextele de mai sus (denumite colectiv „serviciul CERATIZIT” sau „serviciile CERATIZIT”). CERATIZIT furnizează serviciile CERATIZIT supuse condiţiilor de utilizare enumerate pe acest site.

 

1 UTILIZAREA PERMISĂ

Următoarele condiţii de utilizare se aplică tuturor relaţiilor de afaceri, inclusiv cele viitoare, dintre dvs. şi CERATIZIT, de oriunde aţi utiliza serviciile CERATIZIT.

Utilizarea portalului este destinată doar pentru entităţi de afaceri. În temeiul acestor condiţii de utilizare, entităţile de afaceri sunt persoane individuale, persoane juridice sau parteneriate limitate legal constituite care îşi exercită activitatea comercială sau profesională independentă pentru efectuarea de tranzacţii legale (în continuare denumite „Clienţi”).

Sunt valabile doar aceste condiţii de utilizare; nu sunt recunoscute condiţiile pentru clienţi, care intră în conflict cu aceste condiţii de utilizare sau care deviază de la acestea.

 

2 PROTECŢIA DATELOR

Vă rugăm să citiţi Politica noastră de confidenţialitate.

 

3 COMUNICĂRILE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Când comunicăm cu dvs. prin e-mail, prin notificări, prin alte modalităţi de corespondenţă de pe site-ul web sau prin orice altă formă electronică, toate comunicările noastre electronice sunt obligatorii pentru ambele părţi, dacă prevederile legale nu stipulează altceva.

 

4 PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Întregul conţinut de pe site-ul web este proprietatea CERATIZIT sau a terţelor părţi care furnizează conţinutul sau care îl pun la dispoziţie pe site-ul web. Printre altele, se aplică legislaţia germană şi internaţională legată de dreptul de autor, de patente, de protecţia mărcilor comerciale şi de drepturile privind bazele de date.

Se rezervă toate drepturile. CERATIZIT şi licenţiatorii, furnizorii, proprietarii de drepturi sau alţi furnizori de conţinut îşi rezervă toate drepturile care nu le sunt acordate în mod explicit în aceste condiţii de utilizare sau în altă parte.

În special se aplică următoarele:

Nu se permite utilizarea conţinutului de pe site-ul nostru web, chiar şi sub formă de extrase, în afara relaţiei noastre contractuale, utilizarea programelor de colectare şi de extragere a datelor şi utilizarea mărcii comerciale şi a drepturilor de etichetare ale CERATIZIT. 

Se interzice utilizarea cadrelor sau a tehnicilor de încadrare pentru încapsularea oricărei mărci comerciale, sigle sau a altor informaţii protejate prin dreptul de autor care aparţin CERATIZIT (cum ar fi imaginile, textul, aspectul sau forma paginii) fără acordul nostru expres scris.

Se interzice utilizarea metaetichetelor sau a altor tipuri de „text ascuns” împreună cu numele sau cu mărcile comerciale şi siglele CERATIZIT fără acordul nostru expres scris.

Se interzice modificarea software-ului CERATIZIT, acesta putând fi utilizat doar pentru a beneficia de un serviciu CERATIZIT furnizat de CERATIZIT şi doar în măsura în care acest lucru este permis de condiţiile de utilizare.

CERATIZIT respectă drepturile de proprietate intelectuală ale terţelor părţi. Vă rugăm să ne informaţi în cazul în care consideraţi că drepturile dvs. de proprietate intelectuală sunt utilizate într-un mod care poate conduce la încălcarea drepturilor respective.

 

5 ÎN SPECIAL:  DATELE CAD

CERATIZIT generează date CAD pentru articole de catalog disponibile pentru descărcare gratuită. Datele CAD sunt furnizate ca resursă pentru a ajuta la selecţia instrumentelor şi, prin prezenta, declarăm că acestea nu constituie o descriere suplimentară a proprietăţilor respectivelor articole din catalog. Sunteţi responsabil să verificaţi independent, în fiecare caz, dacă instrumentul achiziţionat de la noi este într-o stare conformă contractului şi dacă este adecvat pentru utilizarea în scopurile proprii.

Se interzice utilizarea oricărui mijloc conceput pentru modificarea, procesarea, reproducerea şi/sau înmânarea către terţe părţi şi/sau punerea la dispoziţie terţelor părţi a datelor CAD pe care le-aţi descărcat.

 

6 CONTUL DVS.

O condiţie preliminară a utilizării este să vă înregistraţi pentru acces gratuit la serviciile CERATIZIT. Nu există niciun drept asociat cu înregistrarea şi accesul la utilizarea serviciilor CERATIZIT.

Înregistrarea se face integral prin deschiderea cu succes a unui cont de client („Contul”). Când vă înregistraţi, veţi fi direcţionat către o companie de vânzări care este responsabilă şi pentru vânzările offline. Această companie de vânzări va fi întotdeauna partenerul contractual al clientului în ceea ce priveşte comenzile efectuate prin intermediul portalului. 

Înregistrarea poate fi realizată doar de o persoană cu competenţă de reprezentare. Asiguraţi-vă că toate datele necesare introduse în momentul înregistrării sunt complete şi corecte. Trebuie să ne informaţi imediat în cazul modificării acestor date.

Când vă înregistraţi, veţi alege o parolă de acces care poate fi modificată oricând. Parola de acces trebuie păstrată întotdeauna secretă şi nu trebuie transmisă terţelor părţi. Când utilizaţi un serviciu CERATIZIT, sunteţi responsabil să asiguraţi confidenţialitatea contului şi parolei dvs. şi să restricţionaţi accesul la computerul propriu şi, în măsura permisă de lege, sunteţi de acord să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate activităţile efectuate prin intermediul contului sau parolei dvs. Trebuie să luaţi măsurile necesare pentru a vă asigura că parola este păstrată secretă şi stocată într-un loc sigur şi trebuie să ne informaţi imediat dacă aveţi vreun motiv să bănuiţi că o terţă parte v-a descoperit parola sau v-a utilizat parola fără acordul dvs. sau că acest lucru este posibil să se întâmple. Sunteţi responsabil să vă asiguraţi că toate informaţiile pe care ni le furnizaţi sunt corecte şi complete şi să ne aduceţi la cunoştinţă toate modificările aduse acestor informaţii. Puteţi să vizualizaţi şi să actualizaţi majoritatea informaţiilor pe care ni le-aţi furnizat, precum şi setările contului pe site-ul web.

Permisiunea de acces se acordă sub condiţia expresă că nu vi se permite să utilizaţi necorespunzător serviciile CERATIZIT. Cu alte cuvinte, este interzisă utilizarea serviciilor într-un mod care ar întrerupe sau afecta negativ serviciul CERATIZIT sau accesul la acesta sau influenţarea acestuia în orice alt mod. Puteţi utiliza serviciile CERATIZIT doar în măsura permisă de lege. Drepturile de utilizare acordate de CERATIZIT vor fi retrase dacă nu respectaţi aceste condiţii de utilizare.

 

7 DURATA CONTRACTULUI  

Acordul de licenţă începe când este activat contul dvs. Acordul de licenţă nu este limitat ca timp, nu este transferabil şi acordă accesul neexclusiv la online shop.

Aveţi dreptul să reziliaţi acordul de licenţă în orice moment, cu efect pe viitor.

CERATIZIT poate efectua o reziliere standard a acordului de licenţă în orice moment, cu o perioadă de notificare de 14 zile de la sfârşitul lunii. Dreptul de blocare a accesului, precum şi dreptul la reziliere extraordinară pe motiv rezonabil rămân neafectate.

  

8 ASPECTE SPECIALE REFERITOARE LA BLOCARE

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona serviciile CERATIZIT pe site-ul web, integral sau parţial, de a închide conturi şi de a modifica sau elimina conţinutul în cazul în care încălcaţi legile aplicabile sau aceste condiţii de utilizare sau orice alte acorduri existente între dvs. şi noi.

Pentru a-şi proteja interesele legitime, CERATIZIT îşi rezervă dreptul de a vă bloca temporar accesul, integral sau parţial, dacă există dovezi concrete că încălcaţi sau aţi încălcat prevederile legale sau obligaţiile rezultate din aceste condiţii de utilizare.

CERATIZIT îşi rezervă dreptul de a efectua posibile revendicări suplimentare.

CERATIZIT vă va informa imediat dacă aţi fost blocat şi va indica motivele aferente. Vi se va solicita să răspundeţi la motivele oferite pentru blocare. Dacă nu răspundeţi la această solicitare într-o perioadă rezonabilă de timp, CERATIZIT va avea dreptul să rezilieze contractul. Acest lucru nu vă va da dreptul la rambursare.

 

9 RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Ne străduim permanent să asigurăm disponibilitatea serviciilor CERATIZIT fără întreruperi şi transmisiile fără erori. Totuşi, datorită naturii internetului, acest lucru nu poate fi garantat.

Răspunderea CERATIZIT nu va fi supusă niciunei restricţii în cazul în care cauza daunelor este încălcarea intenţionată sau extrem de neglijentă a îndatoririlor de către CERATIZIT.

De asemenea, CERATIZIT va fi responsabilă pentru încălcarea neglijentă a obligaţiilor fundamentale, încălcare ce ameninţă executarea contractului, sau pentru încălcarea obligaţiilor care trebuie îndeplinite pentru executarea adecvată a contractului şi de respectarea cărora dvs. depindeţi în mod obişnuit. Totuşi, într-un astfel de caz, CERATIZIT nu va fi responsabilă pentru daunele previzibile tipice pentru acest fel de contract.

În măsura în care legea permite acest lucru, CERATIZIT îşi declină orice răspundere. Totuşi, limitarea de răspundere de mai sus nu se va aplica în situaţii individuale, în caz de periclitare a vieţii, sănătăţii sau a integrităţii corporale a unei terţe părţi, în caz de încălcare a unei promisiuni de garanţie sau în caz de existenţă a unui defect ascuns în mod fraudulos.

 

10 MODIFICĂRILE 

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment serviciile CERATIZIT şi regulile şi reglementările aferente, inclusiv aceste condiţii de utilizare, cu o perioadă rezonabilă de notificare de cel puţin două săptămâni.

 

11 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Comanda pe care o efectuaţi pentru un produs oferit pe site-ul nostru web constituie o ofertă de semnare a unui acord de achiziţionare. Partenerul dvs. contractual este compania de vânzări către care aţi fost direcţionat Pentru acordul încheiat cu această companie de vânzări, se aplică prevederile convenite cu compania respectivă. Totuşi, acordul de achiziţionare nu va exista efectiv până când produsul comandat a fost livrat către dvs., iar această livrare a fost confirmată prin al doilea e-mail sau în alt mod (Confirmarea livrării).  În cazul în care comanda dvs. este livrată în mai multe pachete, puteţi primi o confirmare de livrare separată pentru fiecare pachet. În acest caz, se va realiza un acord de achiziţionare separat pentru fiecare confirmare de livrare aferentă produselor listate în aceasta.

 

12 DETALIILE DE CONTACT

Acest site web este administrat de CERATIZIT GmbH. Detaliile de contact:

CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437

Înregistrată în Germania, Nr de înregistrare la Registrul comerţului din Germania, HRB3524 AG Kempten

Tribunalul registrului: Tribunalul districtului Kempten

Nr. identificare TVA: DE128784928

info.deutschland@ceratizit.com

Nr. telefon:  +4983157010-0 

Fax: +4983157010-3559

 

13 ALTELE 

Dacă, din orice motiv, una dintre condiţiile de utilizare trebuie considerată ca fiind ineficientă, nulă sau imposibil de implementat, această prevedere va fi considerată separabilă şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea tuturor celorlalte prevederi rămase.

Se aplică legislaţia germană, în vederea excluderii Convenţiei Naţiunilor Unite pentru contractele de vânzare. Unica jurisdicţie este Germania.