WNT foloseşte cookie-uri pentru a garanta cele mai bune servicii.
Prin utilizarea mai departe a serviciilor noastre, sunteţi de acord să folosim cookie-uri.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi politica noastră de confidenţialitate.

Informare privind protecția datelor pentru partenerii de afaceri

Ceratizit Romania S.R.L.

Pe baza Regulamentului general privind protecția datelor ale UE (GDPR)


1. Operatorul de date

Acest document oferă informații referitoare la datele personale gestionate de către Ceratizit Romania S.R.L. (în continuare: CERATIZIT RO) – cu privire la partenerii de afaceri ai CERATIZIT RO (clienți, furnizori).

Datele de contact ale operatorului de date:

Ceratizit Romania S.R.L.
013981 București, Sector 1, Str. Biharia, Nr. 26
Tel: 0 800 672 384
Fax: 0 800 672 385
wnt-ro(at)wnt.com


2. Domeniul datelor personale gestionate

A CERATIZIT RO – datorită activității sale – în principiu, se află în contact cu societăți comerciale (persoane juridice). Din acest lucru rezultă faptul că în privința partenerilor de afaceri numai un domeniu limitat de date personale ajunge în posesia, gestionarea CERATIZIT RO.
Astfel de date personale pot fi numele persoanei de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail a partenerului. În cazul întreprinderilor individuale acesta se poate completa cu numele întreprinzătorului, codul fiscal, numărul de cont bancar, respectiv cu celelalte date în evidențele publice.


3. Scopul gestionării datelor personale

Scopul gestionării datelor personale ale partenerilor de afaceri de către CERATIZIT RO este contactarea partenerilor, informarea și trimiterea mărfii, eliberarea facturilor și celorlalte certificate, respectiv ținerea unor evidențe de deplasare a întreprinderii (pentru decontarea cheltuielilor reprezentanților teritoriali).


4. Baza legală a gestionării datelor personale

CERATIZIT RO gestionează datele personale ale partenerilor conform următoarei baze legale:

  • Gestionarea datelor este necesară pentru perfectarea unui contract în care persoana vizată constituie o parte. (Acesta este cel mai frecvent caz: de exemplu când CERATIZIT RO utilizează datele persoanei vizate pentru onorarea comenzilor clienților).
  • Gestionarea datelor este necesară pentru îndeplinirea obligației legale referitoare la operatorul de date. (Acest lucru este valabil, de exemplu, în cazul numelor înregistrate în evidențele de deplasare).
  • Persoana vizată și-a dat acordul pentru gestionarea datelor sale personale. (Acest lucru se referă, de exemplu, la cumpărătorii înregistrați în magazinul online al CERATIZIT RO).
  • Gestionarea datelor este necesară pentru exercitarea intereselor legale ale CERATIZIT RO, față de care nu beneficiază de avantaj interesele, drepturile persoanei vizate. (Aici se include, de exemplu, gestionarea datelor personale folosite pentru contactarea partenerilor).

CERATIZIT RO gestionează numai date personale referitoare la partenerii săi în privința cărora există cel puțin una dintre bazele legale de mai sus.

Dacă baza legală a gestionării datelor este acordul anterior al persoanei vizate, atunci aceasta are posibilitatea de a revoca oricând acordul său, însă acest lucru nu afectează legalitatea gestionării datelor efectuate pe baza acordului dinaintea revocării.

Punctul (1) art. 6 din GDPR oferă a informare mai detaliată cu privire la bazele legale ale gestionării datelor.


5. Destinatarii datelor personale

CERATIZIT RO este membrul unui grup de întreprinderi care servește clienții săi ce funcționează în diferite țări printr-o colaborare reciprocă. Livrarea produselor comercializate de CERATIZIT RO, de cele mai multe ori, se realizează din depozitul din Germania. Din acest motiv poate deveni necesară transmiterea datelor personale ale cumpărătorilor către societatea mamă din Ungaria (CERATIZIT Magyarország Kft) a CERATIZIT RO, respectiv societățile soră germane ale acesteia. Pagina web și magazinul online al CERATIZIT RO este administrat, de asemenea, de întreprinderile din Germania de mai jos (printre altele în limba română), astfel datele personale ale clienților CERATIZIT RO pot ajunge în gestionarea lor și prin intermediul acestora.

CERATIZIT Magyarország Kft.
(societatea mamă a Ceratizit Romania S.R.L.)
1138 Budapest, str. Madarász Viktor 47-49.
Telefon: +36 1 437 0800
Fax: +36 1 437 0801
wnt-hu(at)wnt.com


CERATIZIT Deutschland GmbH 
(societatea soră a CERATIZIT Magyarország Kft.)
D-87437 Kempten, Daimlerstrasse 70
Tel.: +49 831 57010-0
Fax: +49 831 57010-3559
info.deutschland(at)ceratizit.com
Pagina web: www.wnt.com


CERATIZIT Logistik GmbH
(societatea soră a CERATIZIT Magyarország Kft.)
D-87437 Kempten, Daimlerstrasse 70
Tel.: +49 831 57011-0
Fax: +49 831 57011-3811
info.logistik(at)ceratizit.com
Pagina web: www.wnt.com

Aceste societăți cu sediul în Europa garantează respectarea dispozițiilor GDPR și gestionarea corespunzătoare a datelor personale furnizate. Mai multe informații se pot găsi în Impressumul și declarația de protecție a datelor de pe pagina web.

CERATIZIT RO poate preda, în caz de nevoie, datele partenerilor neplătitori societății de gestionare a creanțelor care funcționează în Uniunea Europeană. Printre datele predate se poate figura numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Societatea CERATIZIT RO nu transmite datele personale aflate în gestionarea ei în țări terțe din afara Uniunii Europene.


6. Perioada stocării datelor personale

CERATIZIT RO stochează datele personale utilizate pe parcursul activității comerciale pentru perioada de păstrare prevăzută de lege. Perioada de păstrare în cazul adeverințelor contabile este cel puțin 10 ani.

CERATIZIT RO, la solicitarea persoanei vizate, corectează sau radiază din evidență datele personale în privința cărora nu are obligația legală de păstrare. Radierea datelor personale poate împiedica deservirea ulterioară a partenerului, de aceea recomandăm acest lucru numai dacă partenerul dorește încetarea definitivă a relației sale cu CERATIZIT RO.

7. Drepturile persoanei vizate privind datele personale

În privința gestionării datelor personale persoana vizată are dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, corectarea, radierea sau gestionarea limitată a datelor. Persoana vizată, de asemenea, are dreptul de a protesta împotriva gestionării datelor sale personale (Mai multe informații: GDPR art. 13-21)

CERATIZIT RO primește cererile legate de datele personale pe următoarele date de contact:

Ceratizit Romania S.R.L.
013981 București, Sector 1, Str. Biharia, Nr. 26
Tel: 0 800 672 384
Fax: 0 800 672 385  
wnt-ro(at)wnt.com 


8. Depunerea plângerii privind gestionarea datelor

Plângerea privind gestionarea datelor se poate depune la următoarea autoritate de supraveghere:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
010336 București, Sector 1, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30
Telefon: +40 318 059 211
anspdcp(at)dataprotection.ro
Pagina web: www.dataprotection.ro


9. Modificări, contact

CERATIZIT RO poate modifica oricând conținutul acestei informări conform nevoii. Versiunea actuală în vigoare a informării se poate accesa pe pagina web www.wnt.com.