W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie strona WNT wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies.
W celu uzyskania dalszych informacji zobacz proszę naszą politykę prywatności.

Zasady ochrony poufności danych

Firma traktuje ochronę poufności danych bardzo poważnie i chce, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie podczas odwiedzania jej witryn internetowych. Poniższe zasady opisują sposób zapewnienia tej ochrony, typy gromadzonych danych, cele, dla których te dane są zbierane oraz sposób przetwarzania tych danych.

1 Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest firma WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437Kempten.

Dane kontaktowe firmy:

WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten

Firma zarejestrowana w Niemczech, numer w niemieckim rejestrze handlowym: HRB 3524 AG Kempten

Sąd prowadzący rejestr: Sąd rejonowy w Kempten

Numer identyfikacji podatkowej (nr VAT):  DE128784928

Numer telefonu:  +4983157010-0
Faks: +4983157010-3559

wnt-de(at)wnt.com
 

2 Zakres przechowywanych danych

Firma WNT wykorzystuje informacje dostarczane przez użytkowników do celów ulepszania jej witryny oraz usług. Firma używa tych informacji do realizacji zamówień, dostarczania towarów i świadczenia usług, a także do przetwarzania płatności (w tym do niezbędnych kontroli w przypadku zakupu na konto). Użytkownik umożliwia firmie WNT zlecanie podmiotom trzecim świadczenia usług technicznych, logistycznych lub innych. Firma wykorzystuje dane użytkownika również do komunikacji związanej z zamówieniem użytkownika i usługami firmy oraz do aktualizacji konta użytkownika. Ponadto dane użytkowników są wykorzystywane do wykrywania potencjalnych nadużyć, a w szczególności oszustw, i do zapobiegania im.

Po nawiązaniu kontaktu przez użytkownika firma pobiera i przechowuje pewne informacje. Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych firma od czasu do czasu stosuje pliki cookie, aby otrzymywać określone informacje po otwarciu witryny firmy w przeglądarce użytkownika. Pliki cookie to specyficzne znaczniki identyfikacyjne, które firma przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika lub na inne urządzenie końcowe, aby umożliwić systemom firmy rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki cookie umożliwiają firmie m.in. rozpoznanie, kiedy użytkownik loguje się w witrynie, zapisanie pozycji umieszczonych przez użytkownika w koszyku, a także poprawę zabezpieczeń w sklepach firmy. Informacje na temat ustawień akceptowania, wyświetlania lub odrzucania plików cookie w przeglądarce można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki.

Firma zastrzega sobie również prawo do pozyskiwania informacji o użytkowniku od osób trzecich (na przykład od agencji sprawozdawczości kredytowej), aby móc zaoferować użytkownikowi różne opcje płatności lub inne usługi finansowe.

Cookie: 
Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, jako internetowej platformy analitycznej. W tym celu wygenerowane przez pliki cookie informacje zostają przesłane na nasze serwery, a następnie wykorzystywane do analizy, co pomaga nam w optymalizacji naszej strony internetowej. Państwa adres IP jest podczas tego procesu anonimowy, w związku z tym pozostajecie Państwo, jako użytkownik anonimowi dla nas. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, ale może okazać się, że nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. W tym przypadku zostaje zastosowany plik cookie opt-out, który zapobiega zbieraniu informacji przy kolejnych odwiedzinach naszej strony internetowej.

Klikając na poniższy link można wyłączyć usługę Google Analytics

Użytkownik może nie podać firmie określonych informacji, ale może to oznaczać, że nie będzie w stanie korzystać z niektórych lub wszystkich usług firmy.

 

3 Udostępnianie danych

Firma traktuje przesyłane dane użytkowników jako poufne. Jeżeli firma nie otrzyma dodatkowej zgody od użytkownika, udostępnia dane użytkownika podmiotom trzecim w następującym zakresie:

Firma udostępnia dane użytkownika firmom stowarzyszonym z firmą WNT GmbH. 

Firma udostępnia dane użytkownika podmiotom trzecim w przypadku zlecania innym firmom i osobom prywatnym wykonywania zadań na rzecz firmy. Te podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych, które są niezbędne do realizacji tych zadań. Podmioty te nie mogą wykorzystywać tych danych do innych celów. Ponadto są one zobowiązane do traktowania tych danych w sposób, który jest zgodny z niniejszymi zasadami ochrony poufności danych i odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Firma ujawnia dane kont klientów i dane osobowe klientów, gdy jest do tego prawnie zobowiązana lub gdy przekazanie tych informacji jest konieczne w celu egzekwowania Ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub innych umów lub w celu ochrony praw firmy, praw klientów firmy lub praw osób trzecich. Obejmuje to wymianę danych z firmami, które specjalizują się w zapobieganiu nadużyciom oraz oszustwom na kartach kredytowych. W tym kontekście dane nie są udostępniane tym firmom dla celów komercyjnych, co byłoby sprzeczne z tymi zasadami ochrony poufności danych.

4 Bezpieczeństwo przesyłanych danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych firma korzysta z oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL). To oprogramowanie szyfruje dane przesyłane przez użytkowników. Firma podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia anonimowości danych.

Firma podejmuje dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych jej klientów. Firma stale ulepsza swoje zabezpieczenia w miarę rozwoju nowych technologii. Niezależnie od powyższego użytkownik odpowiada za zabezpieczenie swojego komputera i hasła przed nieautoryzowanym dostępem.

5 Dostęp do danych użytkownika

Użytkownik może uzyskać dostęp do różnych danych na temat swojego konta i interakcji z firmą WNT, a także zaktualizować te dane. Informacje te są wymienione w sekcji „My data” (Moje dane).  Gdy użytkownik zaktualizuje dane, kopia oryginalnych informacji jest zapisywana w bazie danych firmy.

Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może poprosić o usunięcie swoich danych przechowywanych przez firmę. 

6 Uwagi

O ile nie postanowiono inaczej, wykorzystanie wszelkich informacji, które firma posiada o użytkowniku i kontach klientów, podlega niniejszym zasadom ochrony poufności danych.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad ochrony poufności danych w całości lub w części w określonych terminach, a także do wysyłania informacji o wytycznych firmy.

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub innych sugestii, zapytań albo wątpliwości należy skontaktować się z firmą.