WNT foloseşte cookie-uri pentru a garanta cele mai bune servicii.
Prin utilizarea mai departe a serviciilor noastre, sunteţi de acord să folosim cookie-uri.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi politica noastră de confidenţialitate.

Filiere şi tarozi

WNT oferă un program divers de tarozi şi formatoare filet. Pentru fiecare domeniu de utilizare avem tarodul respectiv formatorul de filet adecvat. Este remarcabil tipul nostru UNI CNC, care este utilizabil la oţel, inox, fontă şi metale neferoase. Prin combinaţia acoperirii de TiN cu stratul lubrifiant este posibil o viaţă mai îndelungată a sculei şi o evacuare ideală al aşchiilor.