A WNT ún. cookie-k (sütik) használatával biztosítja a lehető legjobb kiszolgálást.
Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
További információért olvassa el  adatvédelmi nyilatkozatunkat!

Adatvédelmi tájékoztató üzleti partnerek részére

CERATIZIT Magyarország Kft.

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján


1. Az adatkezelő

Ez a dokumentum a CERATIZIT Magyarország Kft. (a továbbiakban: CERATIZIT HU) által kezelt személyes adatokra vonatkozóan ad tájékoztatást – a CERATIZIT HU üzleti partnereit (vevőit, szállítót) érintően.

Az adatkezelő elérhetőségei:

CERATIZIT Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
Telefon: +36 1 437 0800 
Fax: +36 1 437 0801 
wnt-hu(at)wnt.com


2. A kezelt személyes adatok köre

A CERATIZIT HU – tevékenysége jellegéből adódóan – alapvetően gazdasági társaságokkal (jogi személyekkel) áll kapcsolatban. Ebből következik, hogy üzleti partnereire vonatkozóan csak személyes adatok korlátozott köre jut a CERATIZIT HU birtokába, kezelésébe. Ilyen személyes adat lehet például a partner kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail-címe. Egyéni vállalkozók esetében ez kiegészülhet a vállalkozó címével, adószámával, bankszámlaszámával, illetve a közhiteles nyilvántartásokban közölt egyéb adataival.


3. A személyes adatok kezelésének célja

Az üzleti partnerek CERATIZIT HU által kezelt személyes adatainak célja a partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás és áruküldés, számlák és egyéb bizonylatok kiállítása, illetve vállalati útnyilvántartások vezetése (a területi képviselők költségelszámolásához).


4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A CERATIZIT HU az alábbi jogalapokon kezeli a partnerei személyes adatait:

  • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. (Ez a leggyakoribb eset: például amikor a CERATIZIT HU az ügyfelei megrendeléseinek teljesítéséhez használja fel az adatokat.)
  • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. (Ez érvényes például az útnyilvántartásokban rögzített nevek esetében.)
  • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez. (Ez vonatkozik például az CERATIZIT HU online áruházában regisztráló vásárlókra.)
  • Az adatkezelés a CERATIZIT HU jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amellyel szemben nem élveznek előnyt az érintett érdekei, jogai. (Ide sorolandó például a partnerekkel történő kapcsolattartáshoz használt személyes adatok kezelése.) 

A CERATIZIT HU csak olyan személyes adatokat kezel a partnereire vonatkozóan, amelyekre a fenti jogalapok közül legalább egy fennáll.

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett korábbi hozzájárulása, akkor az érintettnek lehetősége van bármikor visszavonni e hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési jogalapokról a GDPR 6. cikkének (1) pontja ad részletesebb tájékoztatást.


5. A személyes adatok címzettjei

A CERATIZIT HU nemzetközi vállalatcsoport tagja, amely kölcsönös együttműködéssel szolgálja ki a különböző országokban működő ügyfeleit. A CERATIZIT HU által forgalmazott termékek kiszállítása sok esetben közvetlenül németországi raktárból történik. Emiatt szükségessé válhat a vevők személyes adatainak a CERATIZIT HU alábbi testvérvállalatai részére történő továbbítása. A CERATIZIT HU weboldalát és online áruházát ugyancsak a lenti németországi testvérvállalatok üzemeltetik (többek között magyar nyelven), így ezen keresztül is a kezelésükbe kerülhetnek a CERATIZIT HU magyarországi ügyfeleinek személyes adatai.

CERATIZIT Deutschland GmbH 
D-87437 Kempten, Daimlerstrasse 70 
Tel.: +49 831 57010-0 
Fax: +49 831 57010-3559
info.deutschland(at)ceratizit.com 
Weboldal: www.wnt.com


CERATIZIT Logistik GmbH 
D-87437 Kempten, Daimlerstrasse 70 
Tel.: +49 831 57011-0 
Fax: +49 831 57011-3811 
info.logistik(at)ceratizit.com 
Weboldal: www.wnt.com

Ezek az európai székhelyű vállalatok garantálják a GDPR rendelkezéseinek betartását és a kezelésükbe kerülő személyes adatok megfelelő kezelését. Bővebb információ a weboldalon elérhető impresszumban és adatvédelmi nyilatkozatban.

A CERATIZIT HU szükség esetén átadhatja a nem fizető partnerek adatait az Európai Unióban működő követeléskezelő cégnek. Az átadott adatok között szerepelhet név, cím, telefonszám és e-mail-cím.

A CERATIZIT HU nem továbbítja a kezelésében levő személyes adatokat az Európai Unión kívüli harmadik országba.


6. A személyes adatok tárolási időtartama

A CERATIZIT HU a törvényben előírt megőrzési ideig tárolja az üzleti tevékenységei során felhasznált személyes adatokat. A megőrzési idő adóügyi iratok esetében legalább 5 év, számviteli bizonylatok esetében legalább 8 év.

A CERATIZIT HU az érintett személy kérésére helyesbíti vagy törli nyilvántartásából azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére nincs jogi kötelezettsége. A személyes adatok törlése hátráltathatja a partner későbbi kiszolgálását, ezért ezt csak abban az esetben javasoljuk, ha a partner véglegesen meg kívánja szüntetni a kapcsolatát a CERATIZIT HU-val.

7. A személyes adatok érintettjének jogai

A személyes adatkezelés érintettjének joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett emellett tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen. (Bővebb információ: GDPR 13-21. cikk.)

A CERATIZIT HU az alábbi elérhetőségeken fogadja a személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket:

CERATIZIT Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Telefon: +36 1 437 0800 
wnt-hu(at)wnt.com 


8. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtása

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt az alábbi felügyeleti hatóságnál lehet benyújtani:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 1 391 1400 
ugyfelszolgalat(at)naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az érintett a hatósági panasztétel mellett bírósághoz is fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a vonatkozó jogszabályok megsértésével kezeli a személyes adatait.


9. Módosítások, elérhetőség

A CERATIZIT HU szükség szerint bármikor módosíthatja e tájékoztató tartalmát. A tájékoztató mindenkori aktuális változata a www.wnt.com weboldalon érhető el.