A WNT ún. cookie-k (sütik) használatával biztosítja a lehető legjobb kiszolgálást.
Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
További információért olvassa el  adatvédelmi nyilatkozatunkat!

Adatvédelmi tájékoztató munkahelyi pályázók részére

CERATIZIT Magyarország Kft.

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján

1. Az adatkezelő

Ez a dokumentum a CERATIZIT Magyarország Kft. (a továbbiakban: CERATIZIT hu) által kezelt személyes adatokra vonatkozóan ad tájékoztatást – a CERATIZIT HU munkahelyi pályázóit érintően.

Az adatkezelő elérhetőségei:

CERATIZIT Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Telefon: +36 1 437 0800
Fax: +36 1 437 0801
wnt-hu(at)wnt.com


2. A kezelt személyes adatok köre

A CERATIZIT HU a benyújtott önéletrajzokban és egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat kezeli a pályázókra vonatkozóan. Ilyen személyes adat lehet a név, leánykori név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai végzettség, korábbi munkahely stb.


3. A személyes adatok kezelésének célja

A pályázók CERATIZIT HU által kezelt személyes adatainak célja a munkaerő-felvétel és az ahhoz szükséges kapcsolattartás.


4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A CERATIZIT HU az alábbi jogalapokon kezeli a munkahelyi pályázók személyes adatait:

  • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez. (Ez vonatkozik a CERATIZIT álláshirdetéseire közvetlenül benyújtott pályázatokra.)
  • Az adatkezelés a CERATIZIT jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amellyel szemben nem élveznek előnyt az érintett érdekei, jogai. (Ide sorolandó a külső toborzótól kapott személyes adatok kezelése.) 

A CERATIZIT HU csak olyan személyes adatokat kezel a pályázókra vonatkozóan, amelyekre a fenti jogalapok közül legalább egy fennáll.

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett korábbi hozzájárulása, akkor az érintettnek lehetősége van bármikor visszavonni e hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési jogalapokról a GDPR 6. cikkének (1) pontja ad részletesebb tájékoztatást.


5. A személyes adatok forrása és címzettjei

A CERATIZIT HUújságban, honlapon vagy álláshirdetési portálon elhelyezett hirdetés alapján közvetlenül a pályázóktól vagy fejvadász cégeken keresztül juthat a pályázók személyes adataihoz.

A CERATIZIT HU nem adja tovább a munkahelyi pályázók adatait harmadik félnek.

A CERATIZIT HU nem továbbítja a kezelésében levő személyes adatokat az Európai Unión kívüli harmadik országba.


6. A személyes adatok tárolási időtartama

A CERATIZIT HU alapesetben a pályázati folyamat lezárása után 6 hónapig tárolja az alkalmazásba nem vett pályázók személyes adatait. A pályázó hozzájárulásával a kapott személyes adatok hosszabb ideig történő tárolása is lehetséges – különösen a nem konkrét álláshirdetésre benyújtott jelentkezések esetében.


7. A személyes adatok érintettjének jogai

A személyes adatkezelés érintettjének joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett emellett jogosult hordozható formában elkérni a kezelt szermélyes adatait, illetve tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. (Bővebb információ: GDRP 13-21. cikk.)

A CERATIZIT HU az alábbi elérhetőségeken fogadja a személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket:

CERATIZIT Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
Telefon: +36 1 437 0800 
Fax: +36 1 437 0801
wnt-hu@wnt.com

Ha az érintett a pályázati folyamat lezárása előtt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását vagy a személyes adatai törlését kéri a CERATIZIT-től, akkor értelemszerűen kikerül az esélyes jelöltek közül.


8. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtása

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt az alábbi felügyeleti hatóságnál lehet benyújtani:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
ugyfelszolgalat(at)naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az érintett a hatósági panasztétel mellett bírósághoz is fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a vonatkozó jogszabályok megsértésével kezeli a személyes adatait.


9. Módosítások, elérhetőség

A CERATIZIT HU szükség szerint bármikor módosíthatja e tájékoztató tartalmát. A tájékoztató mindenkori aktuális változata a www.wnt.com weboldalon érhető el.