A WNT ún. cookie-k (sütik) használatával biztosítja a lehető legjobb kiszolgálást.
Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
További információért olvassa el  adatvédelmi nyilatkozatunkat!

Adatvédelmi nyilatkozat

German Version


Jelen adatvédelmi nyilatkozatot (verzió: GDPR 1.0, 2018. május 14.) kiadta:
Deutsche Datenschutzkanzlei – Müncheni Adatvédelmi Hivatal – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

 
Adatvédelem

A weboldalon megjelenő online ajánlatok felelőse vállalatunk, a CERATIZIT Deutschland GmbH. Távszolgáltatóként kötelességünk online ajánlatunk látogatása kezdetén világos, egyszerű szövegben tájékoztatni Önt a személyes adatai gyűjtésének és felhasználásának természetéről, kiterjedéséről és céljáról. A tájékoztatást precíz, átlátható, jól érthető és könnyen hozzáférhető formában biztosítjuk. A tájékoztató tartalmának mindig elérhetőnek kell lennie Ön számára. Kötelességünk tájékoztatni arról, hogy mely személyes adatait gyűjtjük és használjuk fel. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ.

Adatainak biztonsága és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés nagyon fontos számunkra. A személyes adatok gyűjtését, kezelését és felhasználását Európai és nemzeti törvények szabályozzák.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megadjuk az elérhetőségeinket:

CERATIZIT Deutschland GmbH
Claude Sun, Gerhard Bailom
Daimlerstrasse 70

D-87437 Kempten
info.deutschland(at)ceratizit.com
Weboldal: www.wnt.com

Tel.: +49 831 57010-0
Fax: +49 831 57010-3559

 
Adatvédelmi tisztviselőnk
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei
Bahnhofstrasse 50
D-87437 Kempten
lenz(at)deutsche-datenschutzkanzlei.de

 
A. Általános tájékoztató

A „személyes adat”, az „adatkezelés” és egyéb fogalmak meghatározása az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkében olvasható.

A weboldalon megjelenő online ajánlatok keretében kezelt személyes adatok között szerepelnek felhasználói adatok (pl. az ügyfelek neve és címe), szerződésadatok (pl. igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartók neve, fizetésre vonatkozó információk), használati adatok (pl. online ajánlatunk felkeresett internetes oldalai, termékeink iránti érdeklődés), valamint tartalmi adatok (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok).

Jelen esetben „felhasználó” minden olyan személy, akit az adatkezelés érint. Közéjük tartoznak például az üzleti partnereink, az ügyfeleink, az érdeklődők és az online ajánlatunk egyéb látogatói.

 
B. Konkrét tájékoztatás

Adatvédelmi nyilatkozat
Garantáljuk, hogy csak kérései feldolgozásához, belső célokra, az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtásához vagy tartalomszolgáltatás céljából gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel az adatait.

 
Adatkezelési elvek
Kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon kezeljük a felhasználóink szermélyes adatait. Ez azt jelenti, hogy csak abban az esetben kezeljük a felhasználók személyes adatait, ha erre jogi felhatalmazásunk van:

  • szerződéses szolgáltatások nyújtásához (pl. rendelések feldolgozásához), online szolgáltatások nyújtásához, illetve jogi előírás esetén,
  • ha a felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez, illetve
  • jogos érdek alapján (online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához, kereskedelmi működéséhez és biztonságához fűződő jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában definiált jelentéssel, így különösen: elérés mérése, a reklám- és marketingcélú profilalkotás, hozzáférési adatok gyűjtése és harmadik felek szolgáltatásainak igénybevétele). 

A GDPR az alábbiak szerint biztosít jogalapot a fentiekre:

Hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és 7. cikk

Szolgáltatások nyújtásához és szerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 
Harmadik félnek történő adattovábbítás
Az adatokat csak a jogi előírásoknak megfelelően továbbítjuk harmadik feleknek. Csak abban az esetben adjuk tovább felhasználóink adatait harmadik feleknek, ha ez szükséges, például szerződés teljesítése céljából vagy vállalatunk gazdaságos és hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk alapján. Ha alvállalkozót veszünk igénybe szolgáltatásaink nyújtásához, akkor megtesszük a megfelelő jogi óvintézkedéseket, illetve a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő védelme érdekében.

 
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás
Harmadik országok azok az országok, amelyekben a GDPR nem rendelkezik közvetlenül alkalmazandó törvény hatályával. Ez lényegében az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat jelenti.

Bizonyos adatokat (Google Maps, DoubleClick) harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítunk. Biztosítottak a megfelelő garanciák arra, hogy felhasználóink érvényesíthető jogokkal és hatékony jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezzenek.

A megfelelő garanciák az alábbi linkeken érhetőek el:

 
A személyes adatok tárolási ideje
Az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét követjük. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait csak a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig használjuk fel, és csak a törvény által előírt ideig őrizzük meg. Amikor megszűnik a cél vagy letelik a megőrzési idő, a jogi előírásoknak megfelelően, rutinszerűen zároljuk vagy töröljük az adatait.

Létrehoztunk egy belső vállalati koncepciót, amely biztosítja ennek az eljárásnak a végrehajtását.


Kapcsolatfelvétel a CERATIZIT Deutschland GmbH-val


Ha e-mail-ben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, azzal beleegyezik az elektronikus kommunikációba. Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, akkor személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Az adott kapcsolatfelvételi űrlapon látható, hogy mely adatokat gyűjtjük be. Adatainak átvitele biztonságos módon (SSL-titkosítással) történik. Az Ön által megadott adatokat kizárólag kérése feldolgozása céljából és a lehetséges további kérdések miatt tároljuk.

Felhívjuk a figyelmét tevékenységünk jogalapjára:

Szolgáltatások nyújtásához és szerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Ügyfeleink adatait szoftver (CRM-rendszer) segítségével kezeljük, illetve hasonló szoftvert használunk jogos érdekeink érvényesítésére (felhasználóink kérdéseinek gyors és hatékony megválaszolására) is.

E célból rendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a szolgáltatóval, amely szerint a szolgáltató köteles az utasításainknak és az EU adatvédelmi normáinak megfelelően kezelni a felhasználók adatait.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az e-mailek elolvasása vagy módosítása illetéktelenül, az adatátvitel során nem észlelt módon is lehetséges. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a kéretlen leveleket kiszűrő szoftvert (spamszűrőt) használunk. A spamszűrő elutasíthatja az e-mailt, ha bizonyos tulajdonságok alapján helytelenül spamként azonosítja.

Az Ön jogai

a) Hozzáférési jog 
Joga van díjmentesen információt kérni a tárolt adatairól. Kérésére a vonatkozó törvényeknek megfelelően, írásban tájékoztatjuk az általunk tárolt, Önre vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás tartalmazza adatainak eredetét és címzettjeit, illetve az adatkezelés célját is.

b) Helyesbítéshez való jog 
Joga van kérni az általunk tárolt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Joga van az adatkezelés korlátozását kérni, például ha vitatja a személyes adatai pontosságát.

c) Zároláshoz való jog 
Kérheti a személyes adatai zárolását. A zárolt adatokat a zárolás fenntartása érdekében zárt állományban kell megőrizni, ellenőrzési célból.

d) Törléshez való jog
Joga van a személyes adatai törlését kérni, ha nem vonatkozik rájuk törvény által előírt megőrzési kötelezettség. Ha fennáll ilyen kötelezettség, akkor az adatai zárolását kérheti. A vonatkozó jogi előírás teljesítése után erre irányuló kérés nélkül is töröljük a személyes adatait.

e) Adathordozhatósághoz való jog 
Joga van máshova történő továbbítást lehetővé tevő formátumban elkérni tőlünk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait.

f) Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Joga van panaszt benyújtani adatvédelmi felügyelő hatóságunkhoz: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA, Bajor Állami Adatvédelmi Hivatal) 
Promenade 27, D-91522 Ansbach 
Tel: +49 981 53-1300 
Fax: +49 981 53-981300

A Bajor Állami Adatvédelmi Hivatal panaszbejelentő űrlapját a következő linken tudja elérni: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

g) Tiltakozáshoz való jog 
Jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja az adatait a belső célra történő felhasználásból. Ehhez elegendő e-mailt küldenie a következő címre: lenz(at)deutsche-datenschutzkanzlei.de. Az ilyen jogvisszavonás nem érinti az addig végrehajtott adatkezelési műveletek jogszerűségét, sem az egyéb jogalapon, például szerződés előkészítése érdekében végzett adatkezeléseket (lásd fent).


Személyes adatainak védelme 
A tudomány és technológia állásának megfelelő szerződéses, szervezési és technikai intézkedéseket hajtunk végre az adatvédelmi törvényeknek való megfelelés biztosítása, illetve az általunk kezelt adatok véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisülés és illetéktelen személyek általi hozzáférés elleni védelme érdekében. E biztonsági intézkedések között szerepel a böngészője és a szerverünk közötti adatátvitel titkosítása. Ehhez 256 bites SSL (AES 256) titkosítási technológiát használunk. A titkosítás az Ön IP-címére is kiterjed.

 
Az alábbiak szerint védjük személyes adatait (kivonat):

a) Személyes adatainak bizalmasságának megőrzése 
Rendszerünkben tárolt személyes adatai bizalmasságának megőrzése érdekében különféle bejutási és hozzáférési ellenőrző intézkedést alkalmazunk.

b) Személyes adatai integritásának megőrzése 
Rendszerünkben tárolt személyes adatai integritásának megőrzése érdekében különféle átviteli és beviteli ellenőrző intézkedést alkalmazunk.

c) Személyes adatai rendelkezésre állásának megőrzése 
Rendszerünkben tárolt személyes adatai rendelkezésre állásának megőrzése érdekében különféle munkaellenőrzési és elérhetőségi intézkedést alkalmazunk.

Alkalmazott biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan fejlesztjük. Mindezen elővigyázatosságok ellenére, az internet nem biztonságos természetéből adódóan nem tudjuk garantálni az online ajánlatunkra beküldött adatai biztonságát. Emiatt csak saját kockázatára küldhet adatok online ajánlatunkra.

 
Kiskorúak védelme 
16 éven aluli személy kizárólag abban az esetben adhat meg cégünknek személyes adatokat, ha a törvényes gyámja kifejezett hozzájárulását adta ehhez. Az így kapott adatokat jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

 
Cookie-k 
Cookie-kat használunk. A cookie az internetes böngészője által helyben tárolt, kis méretű szöveges fájl. A cookie-k lehetővé teszik a visszatérő látogatók felismerését. Ezek a fájlok segítik az online ajánlatunk böngészését és funkcióinak teljes körű kihasználását.

Online ajánlatunk böngésző cookie-kat használ.

A cookie-k használatának felhasználó által történő szabályozása 
Böngésző cookie-k: Minden internetes böngésző beállítható úgy, hogy csak kérésre fogadjon cookie-kat. Úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy csak a jelenleg látogatott oldalakról fogadjon cookie-kat. Minden böngésző biztosít funkciót a cookie-k szelektív törlésére. A cookie-k fogadása általánosan letiltható, ez esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja felhasználóbarátnak találni online ajánlatunkat.

Saját (first-party) cookie-k használata (Google Analytics cookie) 
 A Google Analytics cookie-k naplója:

  • Egyedi felhasználók – A Google Analytics cookie-k gyűjtik és csoportosítják az adatait. Összefoglalják a látogatás során végzett tevékenységeit. A Google Analytics cookie-k megkülönböztetik a felhasználókat és az egyedi felhasználókat.
  • Felhasználói tevékenységek – A Google Analytics cookie-k adatokat tárolnak látogatása kezdetéről és végéről, illetve a megtekintett oldalak számáról. Ha a felhasználó bezárja a böngészőt vagy hosszú ideig (alapértelmezésben 30 percig) inaktív, akkor véget ér a felhasználó munkamenete (session) és cookie a látogatás befejezését rögzíti. A cookie az egyedi felhasználó látogatásainak számát is naplózza. Külső link: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

Az alábbi külső linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a cookie a Google feldolgozására továbbítsa az online ajánlatunk használatára vonatkozóan generált adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bővebb információ a „Google Analytics / Universal Analytics webelemző szolgáltatás” című részben.

Harmadik féltől származó cookie-k használata 
Online ajánlatunk harmadik féltől származó cookie-kat használ szerkesztőségi szövegek és hirdetések feltöltéséhez. Ezeknek a harmadik feleknek is szigorú adatvédelmi követelményeknek kell megfelelniük a személyes adatok felhasználásában.

A cookie-k élettartama
A cookie-kat online ajánlatunk webszervere vezérli. Online ajánlatunk az alábbi cookie-kat használja: 

Átmeneti / munkameneti cookie-k (egyszer használatos)
Élettartamra szóló: az online ajánlat lezárásáig

Tartós cookie-k (a böngésző maradandó felismerése) 
Élettartam: maximum 2 év

Cookie-k letiltása és eltávolítása (opt-out)
Minden internetes böngésző lehetőséget biztosít a cookie-k korlátozására és törlésére. További információért látogasson el az alábbi weboldalakra:

 
Google Analytics / Universal Analytics webelemző szolgáltatás 
A Google Inc. (a továbbiakban „Google”) Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics cookie-kat használ. A cookie-k az Ön számítógépén tárolt, kis méretű szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik online ajánlatunk használatának elemzését. Az online ajánlat használatára vonatkozó, cookie által generált adatok általában a Google Egyesült Államokban működő szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. Az adatok tehát harmadik országba továbbítódnak. Biztosítottak azonban a megfelelő garanciák arra, hogy felhasználóink érvényesíthető jogokkal és hatékony jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezzenek.

A megfelelő garanciák az alábbi linkeken érhetőek el:

Ha aktív az IP-címek anonimizálása az online ajánlatunkban, akkor a Google továbbítás előtt az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamain belül lerövidíti az Ön IP-címét.

A Google csak kivételes esetekben továbbítja az Ön teljes IP-címét az Egyesült Államokban működő szerverre és végzi el ott a rövidítést. A Google vállalatunk nevében használja fel ezeket az információkat online ajánlatunk használatának elemzésére, jelentések készítésére a weboldalon zajló tevékenységekről, illetve az online ajánlatunkhoz és az internethasználathoz kapcsolódó további szolgáltatásokhoz. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics-hez továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre a Google egyéb adataival. Böngészője beállításaival megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem fogja tudni teljes körűen kihasználni az online ajánlatunk által nyújtott szolgáltatásokat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy online ajánlatunk „_anonymizeIp()” bővítménnyel használja a Google Analytics szolgáltatását, így az IP-címek nem teljes formában kerülnek feldolgozásra, hogy ne tartalmazzanak közvetlen személyes hivatkozást.

A Google Analytics szolgáltatását demográfiai és érdeklődésre vonatkozó adatok gyűjtésére is használjuk.

A weboldalunk által küldött, cookie-khoz, felhasználónevekhez (pl. felhasználói azonosítókhoz) és hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap után automatikusan törlődnek. A lejárt megőrzési idejű adatok havonta egyszer automatikusan törlődnek. A feltételekről és az adatvédelemről az alábbi oldalakon olvashat részletesebben: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html illetve https://policies.google.com/?hl=hu

Az alábbi külső linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a cookie a Google feldolgozására továbbítsa az online ajánlatunk használatára vonatkozóan generált adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A böngészőbővítmény alternatívájaként, illetve mobileszközön használt böngészőben az alábbi linkre kattintva állíthat be letiltó cookie-t, amely a jövőben megakadályozza, hogy a Google Analyitcs adatokat gyűjtsön online ajánlatunk használatáról: ⇒ A Google Analytics letiltása 
(Ez a letiltó cookie csak ebben a böngészőben és csak erre a domainre lesz érvényes. Ha törli a böngészőben tárolt cookie-kat, akkor újra be kell majd állítania ezt a cookie-t.)


DoubleClick by Google webelemző szolgáltatás
A Google LLC (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) DoubleClick by Google nevű webelemző szolgáltatását (a továbbiakban „DoubleClick”) használjuk.

A DoubleClick cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítéséhez a kampányok teljesítményének javítása érdekében, illetve annak megakadályozására, hogy a felhasználó többször ugyanazt a hirdetést lássa. A Google cookie-azonosító segítségével határozza meg, hogy mely böngészőben mely hirdetések futnak, így meg tudja gátolni, hogy többször jelenjen meg ugyanaz a hirdetés.

A cookie-azonosítók emellett azt is lehetővé teszik, hogy a DoubleClick naplózza a hirdetésekhez kapcsolódó konverziót, például ha a felhasználó DoubleClick által megjelenített hirdetést lát, majd később ugyanazzal a böngészővel felkeresi a hirdető weboldalát és ott vásárol. A Google szerint a DoubleClick cookie-jai nem tartalmaznak személyes azonosító adatokat. A használt marketingeszközökből eredően az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. A Google által használt eszköz segítségével gyűjtött adatok terjedelmét és további felhasználását nem tudjuk ellenőrizni, így a legjobb tudásunk szerint tájékoztatjuk. A DoubleClick integrációja révén a Google információt kap arról, ha felkeresi weboldalunk vonatkozó részét vagy valamelyik hirdetésünkre kattint. Ha Ön regisztrált a Google valamely szolgáltatására, akkor a Google összekapcsolhatja a látogatását a felhasználói fiókjával. Ha nem regisztrált a Google-nél és nem jelentkezett be, akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató eltárolja az IP-címét.

A konverziókövetést biztosító cookie-k kikapcsolásával letilthatja ezt a fajta nyomon követést. Ehhez blokkolja a cookie-kat a www.googleadservices.com domainről, vagy végezze el a beállítást a https://www.google.hu/settings/ads oldalon. Ne feledje, hogy ha törli a cookie-kat, akkor ezek a beállítások is törlődnek. Alternatív megoldásként látogasson el a Digital Advertising Alliance (Digitális Hirdetési Szövetség) weboldalára (https://digitaladvertisingalliance.org), ahol szintén tájékozódhat a cookie-k használatáról és beállításairól (angol nyelven). Úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy minden cookie beállításáról tájékoztatást kapjon és egyedileg engedélyezze a cookie-kat. Ez lehetővé teszi, hogy csak bizonyos esetekben használjon cookie-kat vagy általánosan letiltsa a cookie-k használatát. A cookie-k letiltása korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit.

Az amerikai székhelyű Google LLC az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött Privacy Shield tanúsítványával rendelkezik. Ez garantálja az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi szintnek való megfelelést. A DoubleClick by Google adatvédelmi szabályairól a következő linken olvashat bővebben: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 
A YouTube használata 
Weboldalunk a YouTube LLC (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA, a továbbiakban „YouTube”) szolgáltatásait használja videók megjelenítéséhez és lejátszásához. További információért olvassa el a YouTube adatvédelmi irányelveit.

A YouTube szolgáltatásainál a bővített adatvédelmi üzemmódot (extended privacy mode) használjuk, amely a YouTube szerint csak akkor tárol le felhasználói adatokat, ha megtekinti a videó(ka)t.

A beágyazott YouTube-videók lejátszásának kezdetekor a YouTube cookie-k használatával információt gyűjt a felhasználó viselkedéséről. A YouTube szerint ezek az információk többek között a videók statisztikáinak rögzítését, a felhasználóbarát működés javítását és a visszaélések megelőzését szolgálják. A beágyazott videók lejátszásától függetlenül online ajánlatunk felkeresésekor Ön kapcsolódik a Google DoubleClick-hálózatához. Ez további adatkezelési műveleteket indíthat el, amire nincs befolyásunk.

A YouTube-on használt cookie-król a YouTube adatvédelmi irányelveiben olvashat részletesebben: https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=hu

 
Hírlevél 
Ha feliratkozik az elektronikus hírlevelünkre, akkor személyes adatokat gyűjtünk Öntől. Ezeket az adatokat saját hirdetési céljainkra használjuk fel, e-mailben kiküldött hírlevél formájában, amennyiben az „Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot” négyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ehhez.

Bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben megadott link használatával vagy a info.deutschland(at)ceratizit.com címre küldött e-mailben. Leiratkozását követően azonnal töröljük az e-mail-címét a hírlevelünk címlistájáról és a lemondás biztosításához zárt állományba helyezzük.

A hírlevél nyomon követéséhez álnevesített módon rögzítjük a felhasználók viselkedését. Ez az alábbi álnevesített adatokra terjed ki: címzettek, címzettek mínusz visszapattanó üzenetek, sorban álló címzettek, átugrott címzettek, egyedi leiratkozási arány, egyedi leiratkozók, visszapattanási arány, visszapattanó e-mailek (ezen belül állandó visszapattanás [hard bounce] és átmeneti visszapattanás [soft bounce]), egyedi megnyitási arány, egyedi megnyitások, megnyitási arány, megnyitások, egyedi átkattintás, egyedi kattintások, átkattintási arány, kattintások, effektív egyedi átkattintási arány, közönségszegmentáló kattintások.

A hírlevél kézbesítéséhez külső szolgáltatót veszünk igénybe: Episerver GmbH, Wallstrasse 16, D-10179 Berlin, www.episerver.de. A hírlevelek kiküldéséhez az Episerver GmbH-hoz továbbítjuk személyes adatait, akik kizárólag a mi utasításaink szerint dolgozzák fel azokat.

 
Személyes adatainak továbbítása rendelésfeldolgozáshoz
Az általunk begyűjtött személyes adatait továbbítjuk a rendelések kiszállításával szerződésben megbízott szállító cégnek, amennyiben ez szükséges az áruk kiszállításához. A fizetési folyamat részeként továbbítjuk a fizetési adatait a kijelölt pénzintézetnek.

Ha megelőlegezett szolgáltatást nyújtunk, akkor jogos érdekeink védelmében fenntartjuk a jogot bonitásvizsgálat elvégzésére. Egyszemélyes vállalkozások esetében a CERATIZIT Deutschland GmbH a Bisnode Deutschland GmbH-nak (Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt) továbbítja a bonitásvizsgálathoz szükséges személyes adatokat. A hitelezési információk valószínűségi értékeket (pontszámokat) tartalmazhatnak. Amennyiben a hitelminősítés eredménye pontszámot tartalmaz, akkor az tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljáráson alapul. Az ilyen pontszámok kiszámítása többek között címadatokat is figyelembe vesz. A bonitásvizsgálat eredményét kizárólag szerződéses kapcsolat létesítésére, fenntartására és megszüntetésére vonatkozó döntésekhez használjuk fel. Az ennek kapcsán továbbított adatokat a címzett csak a feladata elvégzéséhez használhatja fel. Az információk semmilyen más felhasználása nem megengedett.

A PayPal-on keresztüli fizetés, a PayPal-on keresztüli hitelkártyás fizetés, a PayPal-on keresztüli közvetlen beszedés, illetve – ahol elérhető – a PayPal-on keresztüli utólagos fizetés során a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a továbbiakban „PayPal”) vállalatnak továbbítjuk a fizetési adatokat. A PayPal fenntartja a jogot bonitásvizsgálat elvégzésére a PayPal-on keresztüli hitelkártyás fizetés, a PayPal-on keresztüli közvetlen beszedés, illetve – ahol elérhető – a PayPal-on keresztüli utólagos fizetés esetében. A PayPal a nemfizetés statisztikai valószínűségét meghatározó bonitásvizsgálat eredménye alapján dönti el, hogy engedélyezi-e az adott fizetési módot. A hitelezési információk valószínűségi értékeket (pontszámokat) tartalmazhatnak. Amennyiben a hitelminősítés eredménye pontszámot tartalmaz, akkor az tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljáráson alapul. Az ilyen pontszámok kiszámítása többek között címadatokat is figyelembe vesz. Az adatvédelemről és az alkalmazott hitelügynökségekről a PayPal adatvédelmi irányelveiben olvashat részletesebben: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

 
Adatvédelmi nyilatkoztunk változásai 
Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására az aktuális jogi előírásoknak való megfelelés biztosítása, illetve szolgáltatásaink megváltoztatása érdekében. E módosítások hatással lehetnek például az új szolgáltatások bevezetésére. A módosítás utáni következő látogatására már az adatvédelmi nyilatkozatunk új változata lesz érvényes.


Védjegyoltalom
A dokumentumban említett védjegyek a kapcsolódó vállalatok tulajdonát képezik. A márkák és elnevezések említése csupán a tájékoztatást szolgálja.

 
Oroszországra vonatkozó rendelkezések 
Az alábbiak az Oroszországi Föderációban lakó felhasználókra érvényesek:

Online ajánlatunk fenti szolgáltatásait nem Oroszországban lakó orosz állampolgároknak szánjuk.

Ha Ön oroszországi lakóhelyű orosz állampolgár, akkor ezennel kifejezetten tájékoztatjuk, hogy saját felelősségére és kockázatára ad meg nekünk bármilyen személyes adatot online ajánlatunkon keresztül. Ön belegyezik továbbá abba, hogy nem vonja felelősségre vállalatunkat az Oroszországi Föderáció törvényeinek esetleges be nem tartásáért.