Tvrtka WNT upotrebljava kolačiće kako bi vam osigurala najbolju moguću uslugu.
Korištenjem našim uslugama pristajete na postavljanje kolačića.
Više informacija pronađite u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

Impresum

Kombinirani impresum (oznaka ponuđača) iz Zakona o telekomunikacijama (TMG), Državnog ugovora o radio emitiranju i telemedijima (RStV) i informacija sukladno Pravilniku o obvezama informiranja za pružatelje usluga (DL-InfoV) koji se temelji na Direktivi EU-a o uslugama (RL 2006/123/EZ službeni glasnik EU2006, L376/36 „DRLR“)

Ponuđač i time odgovorna osoba za komercijalnu i poslovnu internetsku stranicu u smislu čl. 5 Zakona o telekomunikacijama, u funkciji kao temeljni zakon Zakona o standardizaciji elektroničke trgovine ElGVG i zakona koji reguliraju okvirne uvjete za informacijske i komunikacijske usluge (IuKDG) je WNT Deutschland GmbH, tvrtka koju zastupaju direktori gospodin Claude Sun i gospodin Andreas Olthoff

Informacije sukladno članku 2 stavku 1 Pravilnika o obvezama informiranja za pružatelje usluga (DL-InfoV) Ova internetska prisutnost informacijska je ponuda tvrtke

WNT Deutschland GmbH
Daimlerstraße 70
D-87437 Kempten/GERMANY
E-pošta: wnt-de@wnt.com
Web: www.wnt.com
Telefon: +49 831 57010-0 

Brza linija za savjete: 0800 9210000* *Broj usluge s dodanom vrijednošću – u pravilu besplatan. Moguća je razlika u cijeni iz (međunarodne) fiksne mreže i mobilne veze. Informacije možete dobiti od pružatelja telekomunikacijskih usluga.

Sjedište tvrtke WNT Deutschland GmbH: D-87437 Kempten Okružni sud u Kemptenu, HRB 3524 pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću (GmbH)

Primjenjivi zakon: Zakon Savezne Republike Njemačke (BRD)

Porezna uprava u Kemptenu 
Identifikacijski porezni broj: DE 128 784 928

Ovlašteni rukovoditelj: Claude Sun, Gerhard Bailom

 

Opći uvjeti poslovanja (AGB): 
WNT Deutschland GmbH raspolaže Općim uvjetima poslovanja (AGB). Možete ih pronaći na https://www.wnt.com/opći-uvjeti-poslovanja

Nadležna komora 
Industrie- und Handelskammer Schwaben
Stettenstraße 1 + 3
D-86150 Augsburg
Telefon: +49 821 3162-0
Telefaks: +49 821 3162-323
E-pošta: info@schwaben.ihk.de
Internetska stranica: http://www.schwaben.ihk.de

Informacije o rješavanju sporova na mreži sukladno čl. 14 st. 1 ODR-VO: 
Komisija EU uspostavila je platformu za rješavanje sporova na mreži (OS), koju možete pronaći na http://ec.europa.eu/consumers/odr. OS platforma služi kao početno mjesto za izvanparničnu nagodbu glede sporova koji se odnose na ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o prodaji na mreži.

Nismo dužni niti spremni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred službom za arbitražu potrošača.

Vanjski povjerenik za zaštitu podataka sukladno čl. 37 EU-DSGVO i. V. m. čl. 4 f st. 1 S. 1 Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG): 
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei
Office Kempten
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Kontaktirajte povjerenika za zaštitu podataka putem e-pošte: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de ili putem sljedeće internetske stranice za zaštitu podataka www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Značajke usluge tvrtke WNT Deutschland GmbH: 
Sve aktivnosti i poslovi vezani uz tehnologiju strojne obrade, posebice uz razvoj, proizvodnju, preradu i distribuciju svih vrsta alata, trgovinu alatima i ostalim proizvodima metalne industrije, razvoj, trgovinu i distribuciju hardvera i softvera, usluge za opskrbu i pripremu alata prema potrebama, savjete i obuke o uporabi i primjeni alata. Društvo ima pravo obaviti potrebna ulaganja u operativne objekte i sve ostale povezane poslove.


Podaci o cijenama sukladno čl. 4 Pravilnika o obvezama informiranja za pružatelje usluga (DL-InfoV) i Pravilnika o označavanju cijena (PAngV) 
WNT Deutschland GmbH dati će vam ponudu na vaš zahtjev.


Odgovornost 
Tvrtka WNT Deutschland GmbH može prema vlastitom nahođenju i bez preuzimanja odgovornosti promijeniti ovu internetsku stranicu, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne najave te podesiti njen rad. Postavljanjem poveznica na vanjske internetske stranice ("hiperveze"), WNT Deutschland GmbH ne daje ovu internetsku stranicu niti njen sadržaj istima u vlasništvo. Nadalje, tvrtka WNT Deutschland GmbH nije odgovorna za dostupnost ovih internetskih stranica ili njihovog sadržaja.


Propisi o baterijama: 
Upute za povrat baterija sukladno čl.12 Uredbe o baterijama:

Vezano uz distribuciju baterija ili akumulatora ili isporuku uređaja koji sadrže baterije ili akumulatore, tvrtka WNT Deutschland GmbH dužna je, sukladno Pravilniku o baterijama, korisniku navesti sljedeće:

Baterije se ne smiju odbacivati u kućanski otpad. Korisnik je zakonski zadužen za vraćanje iskorištenih baterija kao krajnji korisnik. Korisnik može baterije nakon uporabe besplatno vratiti na prodajno mjesto ili u neposrednu blizinu (npr. na komunalno sabirno mjesto ili u trgovinu).

Nadalje, korisnik ima mogućnost slanja baterija putem pošte: WNT Deutschland GmbH, Daimlerstraße 70, D-87437 Kempten.

 

Baterije ili akumulatori koji sadrže štetne tvari označene su simbolom precrtane kante za smeće. Pored simbola precrtane kante za smeće nalazi se kemijska oznaka štetne tvari. Objašnjenje: Cd je oznaka za kadmij, Pb za olovo, a Hg za živu.


© Autorska prava 
Sva prava pridržana. Tekst, slike i grafike, kao i njihov raspored na internetskoj stranici, podliježu zaštiti autorskih prava i drugih zakona o zaštiti. Sadržaj ove internetske stranice ne smije se kopirati, distribuirati, modificirati ili učiniti dostupnim trećim stranama u komercijalne svrhe.


Napomena: Opći zakon o ravnopravnosti (AGG)
Radi bolje čitljivosti, postavljena je rodno specifična diferencijacija. Odgovarajući termini primjenjuju se u smislu jednakog tretmana za oba spola.

Ovaj impresum i izjavu o privatnosti izradio je: 
Njemački ured za zaštitu podataka - ured u Münchenu – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de