Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

Pomáháme zvyšovat kvalifikaci našich zákazníků

03/09/2018

Diskuze při praktických ukázkách nad soustruženým obrobkem

Zaměstnanci firmy SENCO Příbram, spol. s r.o. na školení v Technickém centru WNT

Pomáháme zvyšovat kvalifikaci našich zákazníků

Vedení firmy SENCO Příbram spol. s r.o. znovu oslovilo naši společnost WNT Česká republika s.r.o., (nově CERATIZIT Česká republika s.r.o.), s požadavkem na proškolení jejich zaměstnanců na technologii třískového obrábění, konkrétně se zaměřením na technologii obrábění na CNC soustruhu. Firma SENCO Příbram přikoupila k frézovacímu centru i moderní CNC soustruh a tímto se stává téměř soběstačná při výrobě komponentů pro jejich výrobní program. Pokrytím výroby o soustružené díly se stávají i nezávislými na kooperacích, navíc jdou cestou přesné a produktivní výroby. Vedení společnosti si je vědomo, že zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců je správnou investicí a že prospívá k celkově dobré náladě a spokojenosti uvnitř firmy.

Začátkem roku 2018 jsme provedli sérii školení, rozložených na teoretickou a praktickou část pro technologii obrábění na frézovacím centru. Teoretickou část jsme provedli, podle požadavku, v sídle firmy v Příbrami a praktickou část v Technickém centru WNT ve Velkém Meziříčí. K frézování jsme v lednu přidali i technologie vrtání, vystružování a závitování tak, abychom pokryli komplexní potřebu obrábění na daném frézovacím stroji. Nyní jsme k tomu přidali technologii obrábění na CNC soustruhu a kromě soustružení jsme školili další související technologie, jako jsou soustružení závitů, zapichování, upichování, obrábění multifunkčními nástroji a mini obrábění. I v srpnovém školení jsme navíc představili technologie vrtání, vystružování a závitování též využívané na CNC soustruhu.

Zaměstnanci firmy SENCO Příbram uvítali, že školení obsahovalo informace pro operátory, technology i programátory a zejména pak, že bylo obohacené o četné praktické ukázky s poznatky, které mohou použít ve své praxi. Též kvitovali prostor na diskuzi a názorné příklady s vyhledáním optimálních nástrojů a řezných podmínek. Za CERATIZIT Česká republika musím vyzdvihnout aktivní přístup s jakým zaměstnanci firmy SENCO Příbram ke školení přistoupili a jaký zájem projevili o technologii třískového obrábění. Za úspěšné zodpovězení několika cílených otázek v závěru školení byli odměněni certifikátem na dané téma.

Koordinaci školení řídila paní Máchová z personálního oddělení firmy SENCO Příbram a efektivně využila dotačního titulu z oblasti vzdělávání zaměstnanců. Toto školení bylo registrováno pod číslem dotace CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005049 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie. Po skončení bylo školení paní Máchovou zhodnoceno slovy: „S komunikací a způsobem školení jsme maximálně spokojeni a obojí školení bylo pro naše zaměstnance velkým přínosem.“

Zvyšování kvalifikace našich zákazníků v oblasti třískového obrábění je naším dalším benefitem, který jim nabízíme. Školení jednotlivých firem je úzce spojené s našimi odbornými semináři, kde se schází více zákazníků z různých firem. Seminář zaměřujeme na konkrétní témata třískového obrábění, kde teorii prokládáme praktickými ukázkami na CNC strojích v našem Technickém centru ve Velkém Meziříčí. Termíny a témata našich seminářů můžete shlédnout na našich stránkách www.wnt.com., kde se můžete také na vybraný seminář přihlásit.

Novinky