Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

WNT pomáhá firmě SENCO Příbram se školením zaměstnanců

14/02/2018

Zaměstnanci firmy SENCO Příbram na školení v technickém centru WNT

Odborný komentář a diskuze během ukázek obrábění

Součástí školení byl i závěrečný test k ověření získaných znalostí

Vedení firmy SENCO Příbram spol. s r.o. oslovilo naši společnost WNT Česká republika s.r.o. s požadavkem na proškolení zaměstnanců na technologii třískového obrábění. Firma SENCO rozšiřuje svůj strojový park o nové CNC stroje, aby mohla být i v tomto oboru soběstačná a mohla vyrábět vlastní obráběné díly. A jelikož je pro ni obrábění pomocí CNC strojů zcela novým oborem, potřebovala důkladně proškolit své zaměstnance od obsluhy až po technology a programátory.

V první vlně školení jsme se zaměřili na frézovací 3osé centrum. Účastníkům jsme představili téměř všechny možné technologie, které lze provádět na daném stroji. Kromě frézování to byly technologie vrtání, vystružování a závitování. Školení bylo rozloženo na teoretickou a praktickou část, přičemž první část proběhla ve firmě SENCO Příbram a druhá v technickém centru WNT ve Velkém Meziříčí. Účastníci kvitovali, že teoretické poznatky byly posléze představeny na stroji a mohli si tak ověřit funkčnost nástrojů a řezných podmínek. Cílem školení bylo předat základy třískového obrábění a optimální používání nástrojů v praxi. Za dobře složený závěrečný test s příklady obrábění byl účastníkům udělen certifikát, který si za velmi aktivní přístup plně zasloužili.

Školení zaměstnanců našich zákazníků v oblasti třískového obrábění je naším dalším benefitem, který je velmi dobře hodnocen. Školení jednotlivých firem je úzce spojené s našimi Odbornými semináři, zaměřenými na specifická témata a otevřenými více zákazníkům. Pro první pololetí 2018 jsme připravili několik témat a termínů, které můžete najít na našich webových stránkách www.wnt.com.