Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

Reportáž z odborného semináře Frézování

21/04/2017

Ukázky výkonných obrábění probíhají na strojích YCM dodávaných společností Vason, buď na soustružnickém, nebo frézovacím centru podle zaměření semináře. Účastníci obdrží technologický list s podrobně uvedenými řeznými nástroji a parametry jednotlivých operací. Vše je zobrazováno na velkoplošné obrazovce.

V konferenčním sále společnosti WNT se odehrává první část odborného semináře. Technický ředitel Ing. Jan Gryč zprvu účastníky provede základními aspekty technologie daného obrábění, na které je seminář zaměřen, aby na ně následně navázal s představením nových typů WNT řezných nástrojů příslušné technologie.

Edukací k rozvoji strojírenství

Roman Dvořák, Velké Meziříčí, 12.4.2017, k.č.170407

Partnerství je nutné brát vážně a závazky z něho vyplývající jsou nejen v osobním životě, ale i v pracovním, resp. byznysovém prostředí základními stavebními kameny. Mezi firmou a jejím zákazníkem vzniká dávno ještě před realizovaným obchodem vztah, který se následně prohlubuje. Podobně jako je tomu ve zmíněném osobním životě. Komunikujeme spolu, učíme se jeden od druhého, záleží nám na vzájemných úspěších.

Před půldruhým rokem, v září 2015, jsme vás informovali o otevření Technického a školicího centra společnosti WNT ve Velkém Meziříčí (http://www.mmspektrum.com/clanek/partnerstvi-ve-strojirenstvi.html). Od té doby se účel jeho vzniku naplňuje. V loňském roce zde proběhla série 10 odborných seminářů a pro první pololetí letošního roku jich bylo vyhlášeno osm. Druhé pololetí se nyní plánuje tematicky i termínově. Pokud máme demonstrovat zájem o účast, hledejme paralelu mezi rockovou star a jejími fanoušky. Po velmi krátkém čase od zahájení prodeje vstupenek beznadějně vyprodáno. Technický ředitel WNT Ing. Jan Gryč nám k tomu řekl: „Vloni se v našich prostorech konala série odborných seminářů, které jsme zaměřili na technologie závitování, vrtání a vystružování. Letos během února a první týden v březnu proběhly čtyři semináře, kde jsme se věnovali problematice frézování stopkovými frézami. Na duben připravujeme dva semináře o technologii soustružení a v červnu pak o frézování s vyměnitelnými břitovými destičkami.“ Přesto, že poptávka je velká, pro efektivní dialog mezi účastníky je jejich počet stanoven na maximálně dvacet.

Tento typ seminářů je určen pro technology, programátory a obsluhu obráběcích strojů, kde formou edukace získávají technické znalosti o dané technologii obrábění. WNT dále během roku pořádá obecněji zaměřené semináře, na nichž účastníky seznamuje se strategií firmy jako takovou s výčtem klíčových novinek v daných segmentech.

Vraťme se ke scénáři odborných seminářů, které vzešly z pera již citovaného technického ředitele WNT Ing. Gryče za podpory jeho týmu. První část se odehrává v moderním konferenčním sále a je věnována teoretickému pohledu na danou technologii. Prezentující Jan Gryč přítomné provází formou dialogu, otázek a odpovědí základy technologie obrábění, osvěžuje jim v paměti již zapomenuté znalosti ze středoškolských lavic, vytváří určitý rámec penzu znalostí, aby jej následně uplatnil na prezentaci benefitů plynoucích z nových metod obrábění a WNT nástrojů, které se stanou v odpoledním bloku hlavními aktéry praktických ukázek.

Nepředbíhejme však v čase. Úvodem jsme hovořili o potřebě partnerství, nejen však pouze v rovině firma a její zákazník – nyní mám na mysli partnerství firma–firma. Společnost WNT při budování Technického centra oslovila vybrané subjekty, konkrétně dodavatele tchajwanských obráběcích strojů YCM vsetínskou firmu Vason, dále díky neutuchajícím aktivitám Karla Suchny dobře etablovanou metrologickou společnost Zoller, neméně známého implementátora CAM produktů na bázi Inventoru společnost DTS Praha a do čtveřice firmu, která by se mohla zdát v tomto kontextu nepodstatná, opak je však pravdou – dodavatele dílenského nábytku a vybavení společnost Enprag. Přítomnost těchto partnerů na akci poskytuje účastníkům možnost dívat se na aspekty své činnosti v komplexnějším měřítku. Na zmíněném semináři frézování toho byla příkladem doplňující prezentace a praktická ukázka dynamického frézování v programu iMachining technikem z DTS.

Každý z účastníků obdrží ucelený vzdělávací 50stránkový materiál o dané technologii, za který by se nemusel stydět žádný vysokoškolský pedagog a směle by jej mohl vydat jako skripta pro své studenty technologie obrábění. Doprovodný materiál k praktickým ukázkám pak obsahuje podrobný technologický list se všemi řeznými parametry, kterých je během testů v každé operaci dosahováno. Například ukázka frézování stopkovými frézami v nástrojové oceli obsahuje kolem 40 operací, které jsou kamerou snímány a přenášeny na velkoplošnou obrazovku. Praktické ukázky jsou zaměřeny na více obráběných materiálů, tak aby si mohli účastníci porovnat chování nástrojů v materiálech s různou obrobitelností.

Významnou součástí celého dne je i doprovodná část v podobě gastronomického a baristického umění, jehož aktéry jsou členové WNT týmu. Během okamžiku se stávají obsluhujícími, kteří plní v tomto ohledu snad každé přání zúčastněných. To vše vytváří příjemnou atmosféru, která v kombinaci s profesionálním odborným přístupem stojí za enormním zájmem o tyto odborné semináře. Přejme organizátorům do dalších ročníků hodně úspěchů a pozitivní odezvy ze strany účastnících se strojařů.

Šéfredaktor Roman Dvořák, MM Průmyslové spektrum

Odkaz na článek:
http://www.mmspektrum.com/clanek/edukaci-k-rozvoji-strojirenstvi.html