Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

NOVÝ UTVAŘEČ TŘÍSEK

16/12/2014

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

V kombinaci s nejnovějšími vysoce výkonnými substráty a geometrií břitových destiček byla technologie povlaků Dragonskin navržena tak, aby zvýšila odolnost destiček proti opotřebení. Výsledkem je prokazatelné zvýšení produktivity až o 80 procent, což uživatelům poskytuje významnou konkurenční výhodu. Břitové destičky s novým utvařečem třísky -XU jsou dodávány pro všechny skupiny obráběných materiálů podle ISO tak, aby pokryly celou oblast soustružení nízko-, středně- i vysokolegovaných ocelí, které mají tendenci tvořit dlouhé třísky. Univerzální -XU utvařeč je určen pro dokončovací až lehce hrubovací řezy, a to v širokém rozsahu aplikací. Vzhledem ke schopke tvoření dlouhých třísek je vhodný zejména pro břitové destičky používané na soustružnických obráběcích centrech, kde přináší zvýšení spolehlivosti tvorby krátkých třísek. Samozřejmě to platí i pro běžné soustruhy. Konstrukce utvařeče je aplikována u břitových destiček CNMG, DNMG, VNMG a WNMG podle ISO. To umožňuje řešit hlavní problémy související s tvorbou třísek při obrábění ocelí a generovat velmi nízké řezné síly, takže tyto destičky lze používat i na soustruzích s nízkým výkonem hnacího motoru, stejně jako na vysokovýkonných soustruzích. Aplikace destiček na obráběcích centrech zajišuje tvorbu drobných třísek, udržuje čistotu pracovního prostoru stroje a tím umožňuje automatizovanou bezobslužnou výrobu. Toto dodatečné zvýšení bezpečnosti provozu znamená snížení prostojů i nákladů na nástroje, protože břitové destičky nejsou poškozovány nevhodnými třískami. Navíc menší třísky představují menší riziko pro obsluhu stroje, která tak není vystavena nebezpečí poranění o dlouhé, stuhové třísky.

Přednosti utvařeče -XU:
• optimální procesní bezpečnost pro obráběcí centra i v případě bez stálé přítomnosti obsluhy;
• bezpečné odvádění třísek s malým objemem;
• snížení nákladů na nástroje;
• minimalizace nebezpečí poranění dlouhými třískami.

„Nové povlaky typu Dragonskin a nové geometrie břitových destiček jsou ve společnosti WNT výsledkem rozsáhlých zkušeností a investic do neustále probíhajícího vývoje. V centru všeho, co děláme, je i nadále zvyšování produktivity a obchodní úspěchy našich zákazníků. Snížením doby pracovního cyklu stroje, zvýšením trvanlivosti nástroje nebo prostě usnadněním práce našich zákazníků prostřednictvím nových produktů, jako je -XU utvařeč třísky, jim pomáháme při zvyšování konkurenceschopnosti,“ říká Jan Úlovec, obchodní ředitel WNT pro Českou republiku a Slovensko.