Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

NOVÝ UTVAŘEČ TŘÍSEK

16. 12. 2014

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

V kombinaci s nejnovějšími vysoce výkonnými substráty a geometrií břitových destiček byla technologie povlaků Dragonskin navržena tak, aby zvýšila odolnost destiček proti opotřebení. Výsledkem je prokazatelné zvýšení produktivity až o 80 procent, což uživatelům poskytuje významnou konkurenční výhodu. Břitové destičky s novým utvařečem třísky -XU jsou dodávány pro všechny skupiny obráběných materiálů podle ISO tak, aby pokryly celou oblast soustružení nízko-, středně- i vysokolegovaných ocelí, které mají tendenci tvořit dlouhé třísky. Univerzální -XU utvařeč je určen pro dokončovací až lehce hrubovací řezy, a to v širokém rozsahu aplikací. Vzhledem ke schopke tvoření dlouhých třísek je vhodný zejména pro břitové destičky používané na soustružnických obráběcích centrech, kde přináší zvýšení spolehlivosti tvorby krátkých třísek. Samozřejmě to platí i pro běžné soustruhy. Konstrukce utvařeče je aplikována u břitových destiček CNMG, DNMG, VNMG a WNMG podle ISO. To umožňuje řešit hlavní problémy související s tvorbou třísek při obrábění ocelí a generovat velmi nízké řezné síly, takže tyto destičky lze používat i na soustruzích s nízkým výkonem hnacího motoru, stejně jako na vysokovýkonných soustruzích. Aplikace destiček na obráběcích centrech zajišuje tvorbu drobných třísek, udržuje čistotu pracovního prostoru stroje a tím umožňuje automatizovanou bezobslužnou výrobu. Toto dodatečné zvýšení bezpečnosti provozu znamená snížení prostojů i nákladů na nástroje, protože břitové destičky nejsou poškozovány nevhodnými třískami. Navíc menší třísky představují menší riziko pro obsluhu stroje, která tak není vystavena nebezpečí poranění o dlouhé, stuhové třísky.

Přednosti utvařeče -XU:
• optimální procesní bezpečnost pro obráběcí centra i v případě bez stálé přítomnosti obsluhy;
• bezpečné odvádění třísek s malým objemem;
• snížení nákladů na nástroje;
• minimalizace nebezpečí poranění dlouhými třískami.

„Nové povlaky typu Dragonskin a nové geometrie břitových destiček jsou ve společnosti WNT výsledkem rozsáhlých zkušeností a investic do neustále probíhajícího vývoje. V centru všeho, co děláme, je i nadále zvyšování produktivity a obchodní úspěchy našich zákazníků. Snížením doby pracovního cyklu stroje, zvýšením trvanlivosti nástroje nebo prostě usnadněním práce našich zákazníků prostřednictvím nových produktů, jako je -XU utvařeč třísky, jim pomáháme při zvyšování konkurenceschopnosti,“ říká Jan Úlovec, obchodní ředitel WNT pro Českou republiku a Slovensko.