Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

Evoluce v trochoidním frézování

26/07/2016

Nové frézy CiruclarLine CCR od firmy WNT

WNT nabízí 2 typy CCR fréz pro trochoidní frézování.

Nové frézy CircularLine CCR od firmy WNT Vám přinesou vyšší hospodárnost při realizaci inteligetních metod CNC obrábění.

Optimalizace obráběcího procesu na základě rychlejších časů a delší životnosti nástrojů je pro většinu výrobních podniků klíčem k dosažení vyšší hospodárnosti. Řešení představují inteligentní strategie pro proces frézování, k nimž patří i trochoidní obrábění. To ve spojení s novými stopkovými frézami CircularLine CCR od firmy WNT přináší zvýšení životnosti obráběcích nástrojů a současně zkracuje čas obráběcího cyklu.

 

(Také) Řešíte stále vyšší požadavky na obrábění?

V posledních pěti desetiletích došlo k zásadní změně požadavků kladených na průmyslové obrábění materiálů. Na jedné straně jsou obrobky stále komplexnější a nákladnější, na straně druhé musí podniky minimalizovat personální a strojní náklady a navíc jsou vystaveny nesmírnému časovému tlaku.

Aby si společnosti i po určité době zachovaly hospodárnost výroby, potřebují v maximální míře využívat nové technické možnosti. Jednu z nich představuje trochoidní obrábění, které spolu s volbou správného nástroje a využitím inovativních programů CAM pro počítačovou podporu obrábění a řídicích cyklů generuje několik předností. Pojďme si je přiblížit.

 

Trochoidní frézování přináší vyšší spolehlivost a úsporu času

Výhody trochoidního frézování poznáte zejména při obrábění velkého množství dílců nebo při frézování hlubokých drážek, popř. vysokých boků. Patří mezi ně:

• enormní procesní spolehlivost
• nezanedbatelná úspora času
• delší životnost
• nižší opotřebení nástrojů včetně zatížení stroje
• vyšší otěruodolnost

Zmíněné výhody vyplývají ze skutečnosti, že se při trochoidním frézování udržuje minimální úhel záběru, popř. takzvaný úhel opásání, a tím se redukuje chvění nástroje. Na vyšší otěruodolnost má pozitivní vliv i fakt, že se zvětšuje oblast, v níž se může fréza opět ochlazovat.

Zajímavé je v tomto ohledu také využití TK substrátu. Množství tvrdokovového prášku, nutného pro výrobu nástroje je sice poněkud větší, nicméně délka břitu nástroje je dvojnásobná. Tím se otěr, s ohledem na objem obráběného materiálu, rozloží na celý delší břit. Pokud to opět porovnáme s použitým tvrdokovovým substrátem, dospějeme k absolutně pozitivnímu a hospodárnému výsledku.

 

Stopková fréza CCR od firmy WNT = optimální výsledek obrábění

V důsledku působení vyšších radiálních sil se kladou vyšší nároky na obráběcí nástroj. Je proto nutná speciální a stabilnější geometrie jádra, a odolnost tvrdokovu a povlaku proti tepelnému šoku. Při střídání fází zajíždění do materiálu a ochlazování totiž značně kolísá teplota břitu a při nesprávném výběru nástroje může navíc docházet ke vzniku vlásečnicových trhlin na břitu či k jeho vylamování.

Nové frézy CiruclarLine CCR od firmy WNT disponují všemi požadovanými vlastnostmi a představují první volbu pro dosažení špičkových výsledků při trochoidním frézování. Během vývoje těchto fréz jsme ve WNT kladli zvláštní zřetel na povrchovou úpravu a odolnost povlaku proti otěru, přičemž jsme využili legendární technologii povlakování „DRAGONSKIN“. Stejně jako ostatní vysokovýkonné nástroje WNT opatřené touto inovativní technologií povlakování jsou i nové frézy CCR velmi spolehlivé, otěruodolné a odolné proti značnému kolísání teplot, typickému pro frézování. Specifickou součástí geometrie břitu těchto fréz je speciální lamač třísek. Jeho nutnost si uvědomíte nejpozději v okamžiku, kdy se podíváte na 48 mm dlouhou třísku, která bez něj vzniká např. u břitu o délce 4xD a průměru 12 mm. Díky lamači třísek se délka třísky omezí na 2xD a zajistí se její optimální odvádění (zvlášť při obrábění problematických materiálů a uzavřených tvarů, např. kapes)

 

Frézy CCR přináší univerzální využití i tichý chod

Frézy CCR jsou v nabídce ve dvojím provedení. První typ CCR-UNI má univerzální použití a je opatřený šesti břity pro zajištění tichého chodu a odebírání velkého objemu materiálu. Nabízíme ho v délkách břitu do hloubek až 4xD. Druhý typ CCR-AL představuje speciální frézy pro obrábění neželezných kovů a zejména slitin hliníku. Má čtyři břity pro zajištění velkých přísuvů a bezpečného odchodu třísek a je k dispozici v délkách břitu do hloubek 3xD

Trochoidní frézování v praxi

Na základě praktických výsledků můžeme potvrdit, že prostřednictvím trochoidního frézování s využitím fréz CCR dosáhnete nižších výrobních časů a absolutně vyšších řezných parametrů, než je tomu v případě tradičních metod obrábění.

Potvrzuje to i technik WNT z Německa:

„Tímto propojením se nám podařilo podstatně zlepšit dokonce i takové obráběcí operace, které se dříve považovaly za velmi obtížné a byly doprovázeny určitými problémy, jako např. v jednom případě u výrobku z nerezavějící oceli 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2), která se vykazuje špatnou obrobitelností, se dříve neustále bojovalo s problematickým odváděním třísek a fréza měla malou životnost z důvodu přeřezávání třísek v řezu. V rámci testů se tento materiál obráběl atypicky kompletně za sucha za pomocí vzduchové trysky. Při této změně jsme získali přehled nad obráběcím procesem, výbornou kontrolu nad třískou a také se podařilo minimalizovat účinky tepelného šoku způsobené řeznou kapalinou, což se pozitivně odrazilo v mnohem delší životnosti nástrojů než v případě obrábění s chlazením. V dalším zajímavém případě jsme zákazníka potěšili snížením výrobního času z 12 minut na 5,5 minuty a celkovou životnost jsme mu ztrojnásobili“.

Další informace o trochoidním frézování
Pokud se o trochoidním obrábění a frézách CircularLine CCR chce dozvědět více, kontaktujte naše techniky – odborníky na třískové obrábění. Rádi Vám poradí.