Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

Logistické centrum – srdce podniku

Bezprostředně po ukončení světové hospodářské krize v roce 2009 zaznamenala firma WNT obrovský nárůst poptávek a musela bohužel konstatovat, že logistické zázemí již nesplňuje parametry odpovídající aktuální velké poptávce. Z tohoto důvodu se opět otevřela otázka, o níž se diskutovalo již před krizí: investice do moderního logistického centra, které by mělo několikanásobně zvýšit efektivitu při vynaložení stejně vysokých personálních nákladů. Již v září 2011 se tento investiční záměr zrealizoval a nové logistické centrum se uvedlo do provozu. Nyní již bylo možné velmi efektivně vyřizovat denně kolem 3000 zakázek a připravovat k odběru více než 8500 položek při sledování jediného cíle: 100% zajištění připravenosti všech zakázek pro expedici ještě tentýž den v případě objednávek, které se do systému SAP zadají do 19.00 hod. příslušného dne.

Možná byste předpokládali, že technologie automatizační jednotky logistického centra pochází z oblasti nástrojářského průmyslu. Avšak tato technologie pochází ze zcela jiného odvětví, a sice z farmaceutického průmyslu.

I zde se musí co nejrychleji nashromáždit a pro expedici připravit velké množství malých dílů. Pro firmu WNT se stal tento systém předlohou, upravila si jej pro vlastní potřeby, takže se nyní namísto léků automaticky zaskladňují kvalitní nástroje, které se následně připravují pro expedici.

Ve 3 regálových ulicích vždy po 21 skladovacích úrovních je k dispozici cca 15.000 přepravek, do nichž lze naplnit až 8 druhů produktů. V rámci každé skladovací úrovně se pohybuje jeden manipulační vozík (celkem 63 vozíků), který přepravuje softwarově specifikované přepravky rychlostí 3m/sec do místa jejich určení.

Zvlášť čilý provoz panuje v logistickém centru mezi 16 a 19 hodinou. V tomto časovém úseku se přijímá 40% denních zakázek, což vyžaduje maximální výkon operátorů i aplikované techniky.

Spokojenost s efektivitou nového zařízení byla v roce 2014 podnětem pro rozhodnutí o rozšíření stávajícího systému ze 3 na 5 regálových ulic i kompletovacích pracovišť ze 4 na 6. Od tohoto okamžiku je v automatizovaném skladu k dispozici kapacita na cca 25.000 přepravek a více než 110.000 skladovacích míst. Tudíž lze ze současných cca 10.000 položek figurujících na dodacích listech denně vyřídit zhruba 90% pomocí automatické kompletovací linky.