Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

Hodnoty

Podnikové hodnoty jsou zakotveny v myšlení a jednání každého zaměstnance a vedly k tomu, že se z týmu WNT stal semknutý a velmi úspěšný kolektiv. Tento úspěšný koncept se aplikuje i na sponzorské aktivity, a sice s cílem vytvořit i v tomto segmentu tým, jehož vášeň a nadšení jej přivede k maximálním výkonům. Podrobně zde uvádíme skutečnosti, které se skrývají za těmito hodnotami.

S citem

Jsme připraveni kdykoli se podívat úhlem pohledu našeho zákazníka, pro posouzení užitečnosti našeho jednání i z jeho hlediska.

Soutěživě

Typický život našich zákazníků nás denně staví tváří v tvář před nové úkoly. Hledáme perfektní řešení, kterým prokážeme naši schopnost a zkušenost.

Průkopnicky

Jsme připraveni kdykoli opustit dříve zvolenou cestu a být otevřeni uskutečnění námi zvolených cílů.

Sportovně

Osobní ctižádost každého z nás předstihnout druhé svým výkonem a úspěchem nás vede ke stále vyšším standardům – vždy však ve smyslu FAIR PLAY a věrně k našemu týmu.

Týmově

Úspěchy a vynikající výkony kolegů nás naplňují stejnou hrdostí jako vlastní úspěchy.

Familiérně

Naší účastí v celosvětově působící organizaci prožíváme vzájemnou podporu, respekt před druhými a hrdost na příslušnost k této společnosti tak, jak je tomu ve velké rodině.